Samorząd
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Setki milionów złotych dla naszych miast i gmin. Kto dostanie najwięcej pieniędzy z II edycji Polskiego Ładu?

Dokończenie budowy obwodnicy Rybnika, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w wielu gminach, budowa lodowiska w Raciborzu - to tylko część inwestycji, które zotaną zrealizowane w ramach II edycji Polskiego Ładu. Mamy kompletną listę przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane w powiatach mikołowskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławski, a także w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju i Żorach.

Setki milionów złotych dla naszych miast i gmin. Kto dostanie najwięcej pieniędzy z II edycji Polskiego Ładu?
Decyzja o dofinansowaniu danej inwestycji z programu leży w gestii premiera. Fot. KPRM.

Powiat Raciborski

 • przebudowa drogi Lekartów - Pietrowice Wielkie - 14,250 mln zł

Racibórz

 • rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej (lodowisko i rozbudowa aquaparku) - 31,5 mln zł

Kornowac

 • budowa Gminnego Ośrodka Kultury - 4,405 mln zł
 • termomodernizacja ZSP w Pogrzebieniu - 2,935 mln zł
 • budowa pełnowymiarowego boiska w Kornowacu - 2,61 mln zł

Krzanowice

 • budowa PSZOk - 1,191 mln zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Borucinie (etap I) - 7,553 mln zł

Krzyżanowice

 • przebudowa dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków - 7,6 mln zł

Kuźnia Raciborska

 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Jankowicach - 4,750 mln zł
 • budowa PSZOK w Kuźni Raciborskiej - 5,7 mln zł

Nędza

 • budowa sieci kanalizacyjnej w Zawadzie Książęcej (etap I) - 9,970 mln zł

Pietrowice Wielkie

 • cyfryzacja usług komunalnych i wdrożenie e-usług - 1,02 mln zł
 • remont ul. Konopnickiej w Pietrowicach Wielkich - 2,7 mln zł
 • budowa drogi osiedlowej wraz z odcinkiem łączącym osiedle mieszkaniowe z drogami gminnymi w Pietrowicach Wielkich 3,5 mln zł

Rudnik

 • budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz modernizacją oświetlenia ulicznego w Ligocie Książęcej - 4,465 mln zł
 • budowa i modernizacja dróg w gminie - 1,9 mln zł
 • budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 1,17 mln zł

Powiat Rybnicki

 • poprawa efektywności energetycznej DPS w Lyskach - 7,2 mln zł
 • zakup fortepianu i dwóch fortepianów zewnętrznych - 1,35 mln zł

Rybnik

 • budowa drogi Racibórz - Pszczyna (dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika) - 65 mln zł

Gaszowice

 • zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury w Czernicy - 3,825 mln zł
 • termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Rydułtowskiej w Gaszowicach - 2,088 mln zł
 • przebudowa części budynku SP w Piecach na potrzeby przedszkola - 1,95 mln zł

Czerwionka-Leszczyny

 • budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach - 5 mln zł

Jejkowice

 • budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie - 7 mln zł
 • przebudowa i remont dróg na terenie gminy - 1 mln zł

Lyski

 • budowa sali sportowej w Zwonowicach - 4,59 mln zł
 • przebudowa infrastruktury drogowej wewnątrz centrum sołectwa Lyski - 3,135 mln zł
 • przebudowa ulic Wiejskiej i Wąskiej w Raszczycach - 0,855 mln zł

Świerklany

 • przebudowa boisk do piłki nożnej w Świerklanach Dolnych - 4,05 mln zł
 • budowa hali magazynowej oraz PSZOK w Świerklanach - 4,75 mln zł

Powiat Wodzisławski

 • przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie - 18,810 mln zł

Godów

 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - 4,997 mln zł
 • poprawa infrastruktury przedszkolnej w sołectwie Krostoszowice - 3,655 mln zł

Gorzyce

 • budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni ulic Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach - 10,54 mln zł

Lubomia

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic 3 Maja i Wolności w Syryni - 10,45 mln zł

Marklowice

 • budowa drogi umożliwiającej dostęp do nowych terenów usługowych i mieszkaniowych - 7,11 mln zł
 • budowa instalacji fotowoltaiczych na obiektach gminnych - 2,375 mln zł

Mszana

 • zagospodarowanie centrum w sieci - 2,55 mln zł
 • termomodernizacja ZSP w Połomi wraz z remontem - 7,45 mln zł

Pszów

 • rewitalizacja i zagospodarowanie terenu po KWK "Anna" - 8,5 mln zł
 • remont dróg na terenie gminy - 2,375 mln zł

Radlin

 • rewitalizacja miejskich przestrzeni (etap II) - 4,95 mln zł
 • budowa infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej - 9,9 mln zł

Rydułtowy

 • modernizacja ul. Nowej - 4,5 mln zł
 • budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach - 7,5 mln zł

Wodzisław Śląski (MZWiK)

 • modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów - 4,75 mln zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - 28,448 mln zł

Żory

 • poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową - 30 mln zł
 • budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków i przebudową drogi Warszowickiej - 4,999 mln zł

Jastrzębie-Zdrój

 • podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Józefa Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym - 4,995 mln zł
 • zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów (etap II) - 23,75 mln zł

Powiat Mikołowski

 • przebudowa ul. Rybnickiej w Gostyni (etap III) - 11,4 mln zł
 • przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu - 4,7 mln zł

Mikołów

 • kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza (etap północno-zachodni) oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 - 24,75 mln zł

Ornontowice

 • modernizacja dróg gminnych - 1,71 mln zł
 • budowa sali widowiskowej - 5,4 mln zł
 • modernizacja PSZOK - 2,66 mln zł

Wyry

 • termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni - 3,15 mln zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni (poza aglomeracją) - 7,6 mln zł

Łaziska Górne

 • przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieku "Potok" wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic św. Barbary i Kopalnianej - 13,554 mln zł

Orzesze

 • rozbudowa SP nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9-oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 12,75 mln zł

Komentarz senator Ewy Gawędy

Znana jest już lista projektów inwestycyjnych, które zostaną sfinansowane w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Gminy z powiatu wodzisławskiego i raciborskiego oraz miasta Jastrzębie-Zdrój, Pszów, Racibórz, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski i Żory otrzymają w sumie aż 309 824 499 złotych.

Zdaję sobie sprawę z paradoksu, że tak ogromne kwoty czasem nam, mieszkańcom, w gruncie rzeczy niewiele mówią, bo na co dzień nie mamy do czynienia z wielkimi sumami. Dlatego mam nadzieję, że szybko zobaczymy te setki milionów w naszym najbliższym otoczeniu, że wkrótce zaczną „pracować” i zamieniać się w konkrety. Między innymi w lepsze drogi, w poprawę jakości wody, w nowe miejsca do odpoczynku i inne ważne przedsięwzięcia. Wierzę, że samorządowcy, którzy przygotowali wnioski są najbliżej swoich mieszkańców i celnie wskazali pilne potrzeby.

Dziękuję wszystkim, którzy profesjonalnie przygotowali projekty inwestycyjne, dzięki czemu liczba i kwota dofinansowań w naszym regionie jest naprawdę imponująca. To niewątpliwy sukces i satysfakcja, ale to jeszcze nie czas na toasty szampanem. Teraz te projekty trzeba jak najszybciej i jak najlepiej zrealizować. Dlatego gorąco proszę wszystkich, od których zależy realizacja dofinansowanych przedsięwzięć, o zgodną i skuteczną współpracę. Sama też deklaruję wszelką pomoc w zakresie moich kompetencji.


Czym jest Polski Ład?

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy. Nabór do II edycji rozpoczął się 28 grudnia i trwał do 11 marca.

Program jest realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Inwestycje powinny być zaplanowane w taki sposób, aby 9 miesięcy od otrzymania wstępnej promesy możliwe było ogłoszenie przetargu na jej realizację (źródło: BGK).

Dotychczas rząd nie wskazał dokładnych źródeł finansowania Polskiego Ładu. Premier zapowiedział jedynie, że mają to być środki krajowe (informowało o tym m.in. Radio Zet).

Ludzie

Ewa Gawęda

Senator RP

21 komentarzy

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Helan (94.254. * .13) 31.05.2022 12:07
oceniono 5 razy
5
Zgłoś

Jak 31.5 milionów ma pójść ta takie bzdety jak budowa lodowiska i to w dzisiejszych trudnych czasach to lepiej było by aby wcale p. Morawiecki tych pieniędzy nie przyznawał. Szarzy obywatele z miejskiwgo zasobu mieszkań dalej są zmuszeni mieszkać w 19 wiecznych warunkach z ogrzewaniem węglowym bez łazienek bez ubikacji w rozsypujacych się nie ocieplonych budynkach. Smog niech się dalej ma dobrze. Brawo Panowie Morawiecki i Polowy przecież najważniejsze to aby ludzie poślizgali się bo tylko tego im do szcześcia brakuje w zasmogowanym Raciborzu !!!

~KIECA_z_PO (172.104. * .166) 31.05.2022 11:00
oceniono 7 razy
-5
Zgłoś

Trzeba się cieszyć że Polowy załatwił pieniądze ,zobaczcie co się stało w Wodzisławiu gdzie prezydent jest z PO . Proszę państwa tak rządzi prezydent Kieca z PO spartolił wszystko i Wodzisław nic nie dostał

~politycznyzanawca (46.204. * .29) 31.05.2022 10:01
oceniono 7 razy
-7
Zgłoś

Pytam gdzie to cholerne boisko. Panie Polowy, powiedz pan wprost czy będzie czy nie będzie. Jeśli nikt was w radzie nie chce tego to nie oszukujcie ludzie. To jest dramat i wstyd dla całej rady od kilku kadencji!

~SamoDobro (78.31. * .129) 31.05.2022 08:58
oceniono 12 razy
10
Zgłoś

Te "~Super", płatne trole występują tylko w PISie...

~Super (94.254. * .12) 31.05.2022 05:46
oceniono 15 razy
-13
Zgłoś

Mamy to nareszcie w Raciborzu powstanie lodowisko . Płatne trole z PO nie mogą tego przeboleć.Brawo panie Polowy . Za PO nie było nic wszyscy kradli

~Marcin4 (94.254. * .12) 31.05.2022 05:20
oceniono 14 razy
12
Zgłoś

Jakbyśmy chcieli w Raciborzu dalej na PIS głosować. Zamiast na kładkę przez Odrę, park przy szkole muzycznej, łazienek w budynkach komunalnych, gminnych, ubiikacji w mieszkaniach a nie na klatce schodowej i centralnego ogrzewania oraz czystego powietrza premier Morawiecki z prezydentem Polowym będą wydawali majątek na lodowisko.

Arteks 30.05.2022 19:37
oceniono 15 razy
-9
Zgłoś

@dzbanyPiS - a dlaczego mają olać temat? Jak cię ktoś okradnie i jest szansa na odzyskanie 1/3 skradzionych rzeczy to się obrazisz i powiesz, że nic nie chcesz? Zacznijcie myśleć! Też się dałem na początku czarować przez dobrych pisowych wujków ale widzę, że to w dużej mierze ściema, tak samo jak ściemą jest to co mówi Pinokio. Popatrzcie na to co zafundowały nam Koleje Śląskie. Takich podwyżek cen biletów nie było od... ich powstania w 2011 roku. A przecież są pod kuratelą PiSowskiego marszałka i nie przejmują się ani inflacją ani tym, że podrożało paliwo, ani tym że ich misją miał być tani i sprawny przewóz pasażerów po całym województwie. Do Bohumina też nie chcą jeździć na zasadzie "NIE BO NIE"... Za PO był jednak większy porządek w województwie, a samorządy nie były zaskakiwane niczym. Od dawna uważam, że PiS może chciałoby dobrze ale... nie ma kadr do rządzenia.

Pokaż więcej