Samorząd
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Pięć inwestycji w Wodzisławiu zgłoszonych do nowej edycji Polskiego Ładu

Pięć projektów inwestycyjnych złożyli urzędnicy z Wodzisławia w ramach trwającego naboru wniosków do drugiej, a także trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wśród nich przebudowa i modernizacja dróg miejskich, rozbudowa drogi publicznej w obszarze tzw. Strefy Olszyny, organizacja systemu parkowania w centrum miasta czy modernizacja „Syrenki” nad Balatonem. 

Pięć inwestycji w Wodzisławiu zgłoszonych do nowej edycji Polskiego Ładu
Wnioski na łączną kwotę 34,8 w drugim naborze oraz 7 mln zł w trzecim naborze do Polskiego Ładu złożyło miasto Wodzisław Śląski. fot. Miasto Wodzisław Śląski/DS Dron

Pięć inwestycji w Wodzisławiu zgłoszonych do nowej edycji Polskiego Ładu

Druga edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ma potrwać do końca lutego (z możliwością przedłużenia). Do samorządów ma powędrować łącznie ok. 20 mld zł. Wystartowała też trzecia, równoległa edycja. Jest to dodatkowy nabór dla gmin i powiatów, w których znajdowały się PGR-y. Będzie trwać również do końca lutego. Pula środków w tym naborze to ok. 2,5 mld zł. 

Jeśli jest możliwość zdobycia pieniędzy, które będą służyły nam - społeczeństwu Wodzisławia, nie pozostajemy bierni. Wczoraj podpisałem kolejne pięć opracowanych przez nas wniosków. Wśród nich przebudowa i modernizacja dróg miejskich, rozbudowa drogi publicznej w obszarze tzw. Strefy Olszyny, organizacja systemu parkowania w centrum miasta czy modernizacja „Syrenki” na Balatonie. Trzymajcie kciuki - napisał w czwartek 17 lutego prezydent Mieczysław Kieca. 

Druga edycja Polskiego Ładu 

W ramach drugiej odsłony programu Wodzisław Śląski przygotował trzy wnioski na łączną sumę 34,8 mln zł: 

Modernizacja i przebudowa gminnych dróg publicznych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego – wartość inwestycji: 17,2 mln zł, wnioskowane dofinansowanie: 16,3 mln zł 

Mowa o drogach w dwóch wodzisławskich dzielnicach. Drogach, w przypadku których konieczne jest podjęcie działań w celu szybkiego poprawy ich stanu. Dzięki środkom z Polskiego Ładu miasto chce na Nowym Mieście zmodernizować ulice: Stefana Żeromskiego, Piastowską, 26 Marca, Jana Pawła II, Harcerską i ulicę na os. Przyjaźni (łączna długość: ok. 5,5 km). Z kolei na Starym Mieście roboty planowane są względem dziewięciu dróg o łącznej długości ok. 3,2 km. Chodzi o ulice: Kąkolową, Tulipanową, Koszykową, Goździkową, Krokusową, Wiklinową, Chabrową, Ofiar Oświęcimskich i dra Lucjana Mendego. Wśród ujętych we wniosku robót budowlanych są m.in. remont jezdni i zjazdów wraz z zabudową krawężników, chodników, poboczy, prace związane z kanalizacją deszczową oraz ścieżką rowerową w pasie jezdni. Poprzez realizację inwestycji nastąpi: poprawa infrastruktury drogowej, przepustowości dróg, zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu, wygody i sprawnej komunikacji użytkowników ruchu, a także polepszenie estetyki i zagospodarowania terenu. Etap projektowania ma być realizowany w 2022 i 2023 roku. Roboty budowlane planowane są na lata 2023-2025. 

Przebudowa i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w Wodzisławiu Śląskim – wartość inwestycji: 5,9 mln zł, wnioskowane dofinansowanie: 5 mln zł 

Dzięki pozyskanym środkom mają zostać zrealizowane: 

  1. Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3, rozbudowa obiektu o zaplecze techniczne wraz z budową nawierzchni utwardzonych, przebudową kanalizacji deszczowej (inwestycja obejmie halę basenową, zaplecze sanitarno-szatniowe basenu wraz zpomieszczeniem ratownika oraz zaplecze techniczne, które będzie się mieścić w dobudowanym segmencie). 
  2.  Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 2 (inwestycja obejmie rozbudowę jednokondygnacyjnego podpiwniczonego budynku PP nr 2 o dodatkowy oddział przedszkolny, w skład którego wchodzi sala dla dzieci, WC dla dzieci i skład porządkowy oraz szatnia, WC dla niepełnosprawnych i pomieszczenie na leżaki). 
  3. Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i zmianą sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń (inwestycja obejmie przebudowę budynku ZSP nr 1 zgodnie z gotowym projektem budowlanym, ekspertyzą i postanowieniami Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach). 

Prognozowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2024 roku. 

Organizacja systemu parkowania w centrum miasta Wodzisławia Śląskiego wraz zwymianą konstrukcji nawierzchni dróg gminnych w dzielnicy Stare Miasto – wartość inwestycji: 15,8 mln zł, wnioskowane dofinansowanie: 13,5 mln zł 

System parkingowy ścisłego centrum miasta ma zostać zorganizowany zgodnie z zaleceniami przeprowadzonej w 2021 roku analizy sytuacji parkingowej wybranych obszarów miasta. W planach są: zakup systemu umożliwiającego automatyczną weryfikację uprawnień wjazdu do obszaru objętego zakazem ruchu (np. 40 kamer wraz z montażem, serwer bazy danych, specjalna aplikacja, wyposażenie centrum monitoringu), system detekcji i naprowadzania na wolne miejsca parkingowe/postojowe, zakup i montaż parkomatów umożliwiających wprowadzanie numerów rejestracyjnych pojazdów, płatności zbliżeniowe oraz płatności BLIK – 21 parkomatów), zakup i montaż wraz z pracami budowlanymi punktowych mechanicznych parkingów (trzy moduły parkingowe), przeorganizowanie strefy płatnego parkowania, projekt organizacji ruchu wraz ze zmianami terenowymi, projekt zmiany geometrii i organizacji ruchu. 

Ponadto miasto zamierza zmodernizować gminne drogi publiczne w dzielnicy Stare Miasto. Łączna długość wskazanych we wniosku dróg przeznaczonych do modernizacji wynosi ok. 1,3 km. Chodzi o ulice: ks. płk. Wilhelma Kubsza, Minorytów, Głowackiego, Powstańców Śląskich, Kościelną, księżnej Konstancji. Poprawa infrastruktury drogowej, przepustowości dróg, zwiększenie bezpieczeństwa i wygody ich użytkowników, polepszenie estetyki przełożą się na poprawę warunków życia mieszkańców. Nie bez znaczenia będzie to też dla np. zlokalizowanych w centrum biznesów czy nowych możliwości rozwoju turystycznego w zabytkowej strefie – starówce. Prognozowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2025 roku. 

Trzecia edycja Polskiego Ładu 

W ramach trzeciej edycji Wodzisław Śląski złożył dwa wnioski, starając się o środki w wysokości 7 mln zł: 

Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych w ciągu ulicy Rozwojowej w Wodzisławiu Śląskim – wartość zadania: 5,1 mln zł, wnioskowane dofinansowanie: 5 mln zł 

Miasto chce rozbudować drogę publiczną w obszarze strefy ekonomicznej w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wybudowany ma zostać odcinek drogi zapewniającej dostęp do terenów inwestycyjnych w ramach strefy ekonomicznej w Wodzisławiu Śląskim. Nowy odcinek drogi o długości ok. 1,4 km będzie kontynuacją ciągu ulicy Rozwojowej. Powstanie droga jednojezdniowa z jednostronnym chodnikiem oraz ciągiem kanalizacji deszczowej. Dodatkowo wzdłuż zamontowana zostanie linia oświetlenia zewnętrznego zbieżna z długością drogi. Realizacja inwestycji uatrakcyjni strefę ekonomiczną. Dostępność nowej infrastruktury drogowej w ramach dojazdu do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim wesprze rozwój biznesu na tym obszarze, co bezpośrednio będzie miało wpływ na rozwój gospodarczy 

miasta, a tym samym realne przełożenie na powstanie nowych miejsc pracy w nowych zakładach. Etap projektowania ma być realizowany w 2022 i 2023 roku. Roboty budowlane planowane są na 2023 i 2024 rok. 

Modernizacja obiektu „Syrenki” na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim – wartość zadania: 2,04 mln zł, wnioskowane dofinansowanie: 2 mln zł 

Zlokalizowany przy ulicy Brackiej 13D w Wodzisławiu Śląskim budynek byłej restauracji „Syrenka” miasto zaplanowało wyremontować. W planach jest też termomodernizacja przeszło 522-metrowego obiektu. Wśród założonych prac są m.in.: roboty murarskie, konstrukcyjne, demontażowe, wykonanie izolacji, montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Efekt? Powstanie nowoczesny ośrodek, w którym prowadzona będzie działalność sportowo-rekreacyjna czy kulturalna, z główna salą wielofunkcyjną. Sala będzie mogła również zostać wykorzystana do organizacji spotkań czy szkoleń, z których korzystać będą głównie mieszkańcy miasta, jak i całego regionu. To projekt komplementarny wobec projektu „Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego <<Balaton>> w Wodzisławiu Śląskim”, na którego realizację miasto pozyskało dofinansowanie w pierwszej edycji Programu. Co da modernizacja? Wzrośnie znaczenie samego Ośrodka, jak i sam potencjał turystyczny miasta i regionu. Wodzisław Śląski będzie mógł zaprosić wodzisławian i mieszkańców Subregionu do wyremontowanego, pięknie umiejscowionego obiektu w środku lasu, w sąsiedztwie akwenu „Balaton”. Etap projektowania ma być realizowany w 2022 i 2023 roku. Roboty budowlane planowane są na 2023 i 2024 rok. 

22 komentarze

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~tłoczek (188.137. * .64) 20.02.2022 10:12

@Takaprawda niezupełnie. Po roku takiego dojeżdżania autem, człowiek ma tego dość. Zwyczajnie jest tym zmęczony. W polskich warunkach gdzie jest duże chamstwo na drogach, korki, kapryśna pogoda, problemy z parkowaniem, dziury w drogach, po pewnym czasie dojeżdżający którzy mają dobrą pracę poza swoim miastem, zaczynają myśleć o przeprowadzce. Dlatego małe miasteczka co raz bardziej upadają.

~yggiH (31.0. * .230) 19.02.2022 23:57
oceniono 1 raz
1
Zgłoś

Lulu, gdyby posadzili te drzewa w ziemi wówczas nie mogli by odperzeć argumentu że każdy głupi może wsadzić drzewo. A tak, postawili donice co w przypadku urzędu wiązało się pewnie z jakimś konkretnym działaniem, procedurą, administracją (niepotrzebne skreślić) i każda Grażynka która polubiła profil fejsbukowego Mietka widzi jak szeroki zakres działań jest prowadzony by Wodzisław rósł w siłę a ludzie żyli dostatnio.

~Lulu (5.184. * .203) 19.02.2022 16:08
oceniono 1 raz
1
Zgłoś

A może kupić betonowe donice, ustawić na trawniku i posadzić w nich drzewa. Tak właśnie jest przy urzędzie. To symbol myślenia urzędników. Szczyt absurdu, bo wystarczyło posadzić te drzewa prosto do ziemi, w tym samym miejscu gdzie stoją w betonowych donicach.

~do_nizej (5.173. * .195) 19.02.2022 13:17
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

A ty jak chcesz teatru(nie podejrzewam) kina(już prędzej) sportu ?
To rusz dupę a nie trolluj przed monitorem.

~Gprawda (87.101. * .96) 19.02.2022 10:54
oceniono 1 raz
1
Zgłoś

Do dzbanuszka niżej. To myśl przewodnia honoratek i prezesów izby chcesz pracy meczu koncertu czy kina to jedź bo u nas tego nie dostaniesz.

~Takaprawda (93.179. * .78) 19.02.2022 09:54
oceniono 2 razy
0
Zgłoś

Znam ludzi,którzy dziennie pokonują po 50-60km do pracy i bardzo sobie chwalą,pracują w Gliwicach,Katowicach za porządne pieniądze.
Takie dojazdy dzisiaj są traktowane zupełnie normalnie na zachodnie i u nas.
Mam wrażenie,że komentujący to same "stare dziady",które żyją przeszłością,że tylko gruba i to za płotem uratuje im życie.
Dla młodych wyjazd do pracy,na mecz,koncert,zakupy czy do kina to dzisiaj żaden problem.

Don_C 19.02.2022 00:43
oceniono 2 razy
0
Zgłoś

@MGol - administrator z klakierami i pedagogiczna sitwa mają wywalone na wszelkie inwestycje w infrastrukturę sportową. Strzelnica powstała bo jest koło szkoły podstawowej inaczej by jej nie było. Ps. Równiez obstawiam jak ty 2 i 4 ;-)

MGol 18.02.2022 22:13
oceniono 2 razy
2
Zgłoś

Dlaczego prezydent nie zgłosił żadnego projektu sportowego? Hali stadionu, lodowiska, sztucznych boisk? Chyba nie wlicza do tego szkolnego basenu..... ? Kiedy Racibórz wybudował aquapark, zmodernizował choć w drobnym stanie halę i stadion, zamierza wybudować lodowisko, to w Wodzisławiu powstała w tym czasie tylko strzelnica. Trochę to słabe. Dlaczego miasto ani powiat nie złożyły projektu dotyczącego DGP? Gdzie opinia rady miasta odnośnie wariantów kolei CPK? Obstawiam w ciemno, że otrzymamy dofinansowanie na 2 i może 4 czwarty projekt.... Tylko czy nie lepiej otrzymać dofinansowanie na jakąś większą inwestycję?

~yggiH (31.0. * .147) 18.02.2022 20:55
oceniono 2 razy
0
Zgłoś

Nie ! Poparcie dla PiS-u leci na łeb na szyję bo zaczęli wprowadzać ucisk ideologiczny. To tak jak za Gierka. Ekonomicznie i gospodarczo wszystko było w porządku ale podrecznik dla studentów pedagogiki pierwszego roku zaczynał się preambułą Włodzimierza Ilicza i ludzie mieli tego dosyć. Zauważ że strajki w Polsce nie toczą się z powodu drożyzny w sklepach czy horrendalnych cen nieruchomości. One mają tylko podstawę ideologiczną a więc dotyczą aborcji, związków partnerskich - ideologii a nie gospodarki. A wiesz dlaczego ? Bo ludzie mają kasę i nie przeszkadza im drożyzna. Oczywiście mowa o ludziach z takich miast jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław. Bo tymi z Bytomia czy Wodzisławia Śląskiego nikt się nie przejmuje.

Dobranoc Bytom ...
Dobranoc Wodzisław Śląski ...

~Do_do_nizej (5.173. * .195) 18.02.2022 20:41
oceniono 2 razy
0
Zgłoś

Płacą ci za te bzdury? A jak naprawdę tak myślisz to mi cie źal.
Dlaczego poparcie dla pisu leci na łeb na szyje bo wybudowali drogi?
Obudź się chłopie!!!

~tekowiec (89.239. * .97) 18.02.2022 19:30

Warunkiem jest oddanie KDP Jastrzębiu, bo inaczej Matusiak zablokuje kasę na te świecidełka.

~Do_nizej (188.137. * .72) 18.02.2022 19:00
oceniono 3 razy
1
Zgłoś

To fakt. Ostatnio co kilkanaście tygodni jadę na wschód w strone Lublina Najpierw A4 do Rzeszowa a potem do góry. Trasa S19 jest tam budowana w ogromnym tempie oraz tak, by minimalnie zakłócać ruch kołowy. Już kilka razy Google maps nie zdązyły się zaktualizowac i jechałem starą równoległą drogą zamiast nową już oddaną do ruchu. A jakość i wygląd tej trasy to bajka. Byłem też ostatnio w okolicach Krynicy oraz Wałbrzycha i Nysy. Wszędzie w małych gminach widać albo ledwo co skończone nowe drogi lokalne albo w trakcie budowy/remontu albo rozpoczęte. A ilość nowych domów to szok. Za poprzedników tego nie było a napewno nie w takiej skali. Jeśli ktoś twierdzi, że PiS kradnie i nic nie robi to widocznie nigdzie nie jeździ tylko siedzi przed TV i cały dzień ogląda tefałen. Takiej skali inwestycji ja osobiście nie pamiętam, a zyję juz dosyć długo.

~yggiH (91.195. * .101) 18.02.2022 13:40
oceniono 1 raz
1
Zgłoś

Ale ja też nie wierzę w przekaz TVP. Bywam jednak w wielu miastach i widzę zmiany, ogromne zmiany.

~Do_yggi (5.173. * .195) 18.02.2022 12:51
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś


Nas nie ogłupisz tak jak ciebie ogłupiła tvp wiec te twoje bzdury mało kto wierzy.

~Koldri (46.204. * .12) 18.02.2022 12:32
oceniono 2 razy
2
Zgłoś

A gdzie budowa hali widowiskowo sportowej czy remont MOSiR? Gdzie parking poziomowy? To co oni zabiegają o kasę to sama kosmetyka .

~yggiH (91.195. * .101) 18.02.2022 12:17
oceniono 3 razy
1
Zgłoś

007obcy (188.137.*.234) - To ma piernik do wiatraka że Polska się błyskawicznie rozwija. Oczywiście nie za pieniądze PiS-u ale za władzy PiS-u. Tusk dysponował tym samym kapitałem, rządził dwie kadencje a nie zrobił nic bo na wszystko wiecznie mu brakowało. Nie brakowało natomiast na kolesi i tutaj owszem, PiS też ma swoich ale prócz kolesi widać ten rozwój i inwestycje. Z resztą wystarczy zobaczyć jak dziś wygląda już nawet nie Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław czy Kraków ale Rzeszów, Lublin a nawet Białystok. Robi się europejsko, czysto i schludnie. Nawet miasta kryzysu lat dziewięćdziesiątych jak Wałbrzych czy Mielec odbiły się od dna i patrzą w przyszłość. W tyle pozostały tylko tępogłowe zadupia rządzone przez cwaniaków z poparciem infantylnego elektoratu który mentalnie wciąż tkwi w 1995 roku. Dobranoc Bytom, dobranoc Wodzisław Śląski.

aus 18.02.2022 11:25
oceniono 1 raz
1
Zgłoś

@LewackiGrantNaukowy racja. Ja wolę żeby za te 5 milionów wybudowali porządny kilometr nowej drogi niż remontowali na jakiś znowu cel kulturalny Syrenkę... Kto to będzie utrzymywał i za co? Niech wynajmą to za złotówkę i już. A druga sprawa dlaczego PKP świeci pustkami, ani sklepu ani restauracji, PUSTO. Czy dworca PKP nie można wynająć po kosztach aby coś tam jednak było? Nowa droga = rozwój pustych terenów a nie zaś obiekt kulturalny. Dla kogo po co?

~LewackiGrantNaukowy (178.36. * .185) 18.02.2022 10:52
oceniono 3 razy
1
Zgłoś

aus - pełna racja - przy każdej takiej sali konferencyjno - bufetowej chodzi o nowe, pewne i sowicie etaty dla honoratkowa, bo do takiego czegoś można przypiąć kolejnego dyrektora / kierownika ze świtą i marnować kasę. Vide super "jednostka kulturalna" - POdtopiony dworzec kolejowy. Co do Polskiego Ładu - jak zwykle wyszarpują z niego bez skrupułów ci "samorządowcy", co lataja wszędzie z transparentem ośmiogwiazdkowym. Ale obłudnym typem, to trzeba się, zarówno, urodzić, jak i odebrać odpowiednie "wychowanie". Dopóki samorządność, to będzie przewalenie kasy, której nie trzeba wygospodarować, zarobić, o którą nawet nie trzeba zabiegać, a wystarczy tylko nie skopać wypełniania formularza wniosku (ha ha ha), dopóty będziemy świadkami tego najmarniejszego teatru pod słońcem, w którym gryzie i szarpie się tę rękę, która najbardziej gryzącego utuczy.

~rumbrum (188.137. * .64) 18.02.2022 10:23
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

@PeOwiec przez wiele lat samorządy same realizowały inwestycje lub z pomocą środków unijnych. Same decydowały co robić. Teraz trzeba prosić centralę w Warszawie, a ta czasami się zgodzi, a czasami nie. Czasami pochwali, czasami ukarze, czasami da pieniądze, czasami ich nie da. A jeśli da to wybiorą to na co chce dać... Dosłownie wracamy się do czasów komuny, szybciej niż się komuś wydaje. Nowy ład to... całkowita centralizacja państwa.

aus 18.02.2022 09:15
oceniono 1 raz
1
Zgłoś

Jeśli Eko-Okna będą się budować to na Olszynach to powinna powstać duża szeroka droga a nie jakaś dla furmanek. Znowu nikt nie myśli.

A na Balatonie:
"Powstanie nowoczesny ośrodek, w którym prowadzona będzie działalność sportowo-rekreacyjna czy kulturalna, z główna salą wielofunkcyjną". - ktoś mi powie po co?
Nie lepiej restauracja z dobrym żarciem w lesie w pięknym miejscu? Znowu to będziemy musieli utrzymywać. Dworzec, Pałac, WCK, Biblioteka, Trzy Wzgórza, Stadion teraz jeszcze Syrenka zamiast być restauracją to kolejny obiekt kulturalny.

~007obcy (188.137. * .234) 18.02.2022 08:42
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

Polski ład nie jest realizowany z pieniędzy PiSu tylko z pieniędzy podatników. Mieszkańcy Wodzisławia płacą podatki, więc im się coś należy. O co Ci chodzi PeOwcu? Co ma piernik do wiatraka?

~PeOwiec (85.14. * .118) 18.02.2022 07:31
oceniono 1 raz
1
Zgłoś

kieca tak psioczy n a ten rząd a tu wyciąga łapy po kase