Czwartek, 4 marca 2021

imieniny: Kazimierza, Łucji, Witosława

RSS

W Golejowie boją się masztu telefonii komórkowej

22.02.2021 14:01 | 0 komentarzy | acz

W dzielnicy Golejów przy ul. Komisji Edukacji Narodowej, na jednej z działek przy skrzyżowaniu, rozpoczęła się budowa stacji bazowej 4G sieci komórkowej PLAY. Inwestycja budzi jednak obawy mieszkańców dzielnicy Rybnika. W sprawie interweniował rybnicki radny.

W Golejowie boją się masztu telefonii komórkowej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- Miejscowa rady dzielnicy, ani mieszkańcy, na których zabudowania i działki obiekt będzie oddziaływał, nie zostały poinformowane o planowanym przedsięwzięciu – zauważa rybnicki radny Łukasz Dwornik. - Budowa planowanego obiektu rodzi niepokoje społeczne wśród mieszkańców dzielnicy, którzy obawiają się o swoje zdrowie i życie w związku z możliwymi oddziaływaniami obiektu na ludzi i środowisko – tłumaczy radny. - W związku z faktem, że w przedmiotowej sprawie nie występowały wyższe niż dopuszczalne wartości stref gęstości pól elektromagnetycznych, za strony postępowania uznano - poza inwestorem - jedynie właściciela nieruchomości gruntowej, na której planuje się realizację przedmiotowego zamierzenia budowlanego – tłumaczy Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Jak wynika z akt sprawy projektowana inwestycja polega na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp stalowej wieży kratowej o wysokości 24 metrów. Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Pomiary pól elektromagnetycznych na terenie miasta Rybnika realizowane były w 2019 i 2017 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Pracownię Analiz Manualnych, Instrumentalnych, Hydrobiologicznych, Mikrobiologicznych oraz Pomiarów Terenowych i Pobierania Próbek w Bielsku-Białej. W 2019 roku pomiary monitoringowe poziomów pól przeprowadzone zostały w punkcie pomiarowym P-2 Rybnik Centrum, zlokalizowanym przy ulicy Rynkowej, natomiast w 2017 roku w punkcie pomiarowym P-1 zlokalizowanym w dzielnicy Grabownia, przy ulicy Poloczka. Wyniki przeprowadzonych w 2019 i 2017 roku pomiarów i analiz widma pól elektromagnetycznych, w punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika nie wykazały przekroczeń natężeń pól elektromagnetycznych - wyjaśnia Kuczera.

Ludzie:

Piotr Kuczera Rybnik

Piotr Kuczera Rybnik

Prezydent Rybnika