Piątek, 30 października 2020

imieniny: Zenobii, Przemysława, Edmunda

RSS

Mieszkańcy Rybnika więcej zapłacą za odpady

06.11.2019 13:17 | 2 komentarze | acz

Podwyżka cen, obowiązek segregowania bioodpadów, zmiany częstotliwości wywozu – przypominamy, że od stycznia przyszłego roku, rybniczan czekają spore zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy Rybnika więcej zapłacą za odpady
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Niestety czeka nas spora podwyżka cen wywozu odpadów w Rybniku. Ich wysokość będzie przedmiotem jednej z uchwał na listopadowej sesji Rady Miasta Rybnika. Zgodnie z projektem uchwały, od 1 stycznia 2020 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca wynosić będzie 22 zł miesięcznie. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka ta wyniesie 66 zł na mieszkańca.

Od 1 stycznia 2020 roku w Rybniku wprowadzony zostanie obowiązek zbierania bioodpadów w pojemnikach lub workach koloru brązowego. Wówczas zaczną również obowiązywać w Rybniku nowe umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, które uwzględniają odpady biodegradowalne. Zmiana ta przyjęta została w maju br. uchwałą rady miasta: https://bip.um.rybnik.eu/docs/um/2019/05/28/file_11809229.pdf

Bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie. Nie zaliczają się do nich natomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.