środa, 12 sierpnia 2020

imieniny: Klary, Lecha, Hilarii

RSS

Specjaliści od nauczania włączającego w Szkole Podstawowej nr 36

19.06.2018 12:18 | 0 komentarzy | kama

Na początku kwietnia nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Rybniku uczestniczyły w szkoleniu w Rzymie w ramach projektu pt: "O krok dalej...” realizowanego z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” .

Specjaliści od nauczania włączającego w Szkole Podstawowej nr 36
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Koordynatorem tego projektu była Marzena Kuś, nauczycielka języka francuskiego oraz oligofrenopedagog. Projekt posłużył podniesieniu kompetencji językowych i metodycznych dla nauczycieli. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele pracujący w SP 36 wraz z uczniami o specjalnych potrzebach: językowcy, oligofrenopedagodzy oraz logopeda. Korzyści wynikające z tego szkolenia są nieocenione, a bezpośrednie efekty mają wpływ na pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ponieważ w Szkole Podstawowej nr 36 są klasy integracyjne oraz dzieci objęte Pomocą Psychologiczno-Pedagogiczną. Kompetencje uzyskane podczas szkolenia mają przełożenie na pracę z uczniami, którzy wymagają zindywidualizowanego podejścia, ze względu na ich specyficzne potrzeby. Włoscy specjaliści z zakresu pedagogiki i psychologii dziecięcej przedstawili nauczycielom system nauczania w ich kraju ze szczególnym uwzględnieniem edukacji włączającej. Temat ten jest o tyle ważny, że w naszym kraju coraz częściej mówi się o edukacji włączającej, jako tej, która ma być wdrożona w najbliższej przyszłości. We Włoszech tego typu system obowiązuje od 2012 roku i zakłada, aby wszystkie dzieci, również te z niepełnosprawnością i dysfunkcją różnej natury, były w szkole masowej, aby nie było żadnego wykluczenia. Informacje, które zostały przekazane polskim nauczycielom, niewątpliwie wpływają na jakość pracy w tym zakresie, w momencie kiedy u nas również edukacja włączająca będzie powszechna. Na teraz nauczyciele skorzystają z metod pracy i ćwiczeń praktycznych przedstawionych na szkoleniu.

Omówiono również plany i programy przygotowane do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wiele dobrych praktyk zostanie przyspieszonych na grunt rybnickiej szkoły. Włosi wiele miejsca poświęcili na emocje dziecka i potrzeby współdziałania w grupie, podkreślali jak ważne jest to, aby uczeń czuł się dobrze w swojej szkole i wśród rówieśników. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na pewno będzie miała wpływ na uczniów rybnickiej szkoły. Ważne jest również zwrócenie uwagi na Technologie Informacyjno- Komputerowe w szkole i to w jaki sposób ma służyć dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz jak ważna jest rola psychologa w każdej placówce edukacyjnej. Nauczyciele pracowali warsztatowo i mieli okazje poznać wiele metod i narzędzi metodycznych w pracy z dziećmi z dysfunkcjami, co zostaje już wykorzystane w praktyce codziennej. Omówiono również rolę rodzica dziecka niepełnosprawnego współpracującego ze szkołą.

Szkolenie w Rzymie niewątpliwie ma wpływ na podniesienie kompetencji nauczycieli, bo uczestniczyły w nim osoby doświadczone w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale nowoczesna szkoła wymaga ciągłego rozwoju i podążania za dzieckiem. Pewnie najwięcej skorzystają uczniowie, którzy mają się czuć dobrze w szkole. Rodzic musi wiedzieć, że potrzeby jego dziecka są rozumiane i realizowane, a bez nowoczesnych szkoleń i edukacji włączającej we współczesnych czasach będą to bardzo trudne. Wiedza ta została wykorzystana i rozpowszechniona wśród innych nauczycieli tej szkoły, co znacząco wpływa na jakość kształcenia w tej placówce.

Iwona Kajdana - Świtaj