Czwartek, 19 października 2017

imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita

RSS

Rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Pod lupą rocznik 1998

11.01.2017 09:32 | 0 komentarzy | pm

Wojsko czeka również na ochotników.

Rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Pod lupą rocznik 1998
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku rozpocznie się 29 stycznia i potrwa do 28 kwietnia. Obejmuje ona • mężczyzn urodzonych w 1998 roku, • mężczyzn urodzonych w latach 1993-97, którzy nie zgłosili się jeszcze do kwalifikacji wojskowej, • osoby urodzone w latach 1996-97, wobec których orzeczono czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej i okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, • kobiety urodzone w latach 1993 - 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, tj. kończące w tym roku szkoły medyczne, weterynaryjne, kierunki psychologiczne.
Do kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić się osoby, które ukończyły 18 lat i chcą ochotniczo zgłosić się do służby wojskowej, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.
Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

Terminy funkcjonowania poszczególnych powiatowych komisji lekarskich (PKLek.)

PKLek. dla Miasta Rybnika: 20 luty - 23 marzec

PKLek. dla Powiatu Rybnickiego: 6 - 28 luty

PKLek. dla Powiatu Raciborskiego: 6 - 31 marzec

PKLek. dla Powiatu Wodzisławskiego 20 luty - 24 marzec

PKLek. dla Miasta Żory: 17 - 21 kwiecień

PKLek. dla Miasta Jastrzębie-Zdrój: 13 marzec - 5 kwiecień