Sobota, 6 marca 2021

imieniny: Jordana, Róży, Kolety

RSS

Pieniądze na rozwiązanie problemów na Śląsku, czyli jak zostać innowatorem społecznym

18.02.2021 11:16 | 0 komentarzy | ż

Degradacja środowiska, depopulacja, niska aktywność zawodowa wśród kobiet czy brakujący personel medyczny – to tylko niektóre problemy, z którymi zmaga się cały kraj, a w szczególności Śląsk. - Jednak nadszedł czas, by im zaradzić! Szukamy innowacyjnych pomysłów, które w skuteczny sposób rozwiążą palące potrzeby tego regionu. Masz pomysł na innowację społeczną na Śląsku? – Czekamy na Twoje zgłoszenie! Najlepsze pomysły mogą liczyć na wsparcie w kwocie prawie 100 tys. zł na opracowanie i wdrożenie konkretnego rozwiązania - informuje Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych.

Pieniądze na rozwiązanie problemów na Śląsku, czyli jak zostać innowatorem społecznym
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Konkurs na najciekawsze innowacje społeczne na Śląsku realizowany jest w ramach projektu Śląska Przestrzeń Innowacji przez Fundację Fundusz Współpracy i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. To 3-letnie przedsięwzięcie mające na celu zaangażowanie mieszkańców Śląska w rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się na co dzień i zaszczepienie w nich przekonania, że innowacje to często proste rozwiązania w zasięgu ich możliwości.

Idea ta wynika z tezy, że źródłem innowacji jest dostrzeżenie problemu i potrzeby zmiany. Często nowe rozwiązania polegają na wykorzystaniu już posiadanych zasobów, połączeniu istniejących możliwości w nowy sposób. Innowacje to rozwiązania odpowiadające na konkretne potrzeby, zaprojektowane z myślą o człowieku.

- W tym celu wykorzystywać będziemy podejście service-design, czyli projektowania usług zorientowanego na człowieka Właśnie ten etap jest obecnie przed nami. Lista śląskich wyzwań została zdefiniowana, mamy obecnie 34 takie wyzwania, które czekają na propozycje rozwiązań – mówi Katarzyna Trzaska, koordynatorka projektu „Śląska Przestrzeń Innowacji z Fundacji Fundusz Współpracy. Mogą je zgłaszać tzw. innowatorzy, czyli zarówno osoby indywidualne, jak również grupy nieformalne czy podmioty prywatne i publiczne, które mają pomysł na innowacyjne rozwiązania w zakresie 6 obszarów:

  • depopulacja,
  • rozwój białych miejsc pracy,
  • rozwój zielonych miejsc pracy,
  • niski wskaźnik zatrudnienia kobiet,
  • niski wskaźnik zatrudnienia osób 50+,
  • niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego,
  • rewitalizacja miast w wymiarze społecznym.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Oznacza to, że pomysłodawca nie musi pochodzić ze Śląska ani na nim mieszkać. – Powinien on jednak znać specyfikę problemów społecznych regionu lub społeczności lokalnej, do której kieruje innowację. Z doświadczenia wiemy, że proces pracy nad innowacjami najlepiej sprawdza się w zespołach. Szczególnie więc zachęcamy do zgłaszania grupy składające się z co najmniej od 2 do 5 osób – mówi Katarzyna Weideman z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku.

Dwie ścieżki

W konkursie zostały utworzone dwie ścieżki, w ramach których można zgłaszać innowacje. Pierwsza z nich to ścieżka „wyzwanie”, czyli 34 sprecyzowane, regionalne problemy, na które trzeba znaleźć rozwiązanie. Katalog wyzwań można znaleźć na stronie projektu, w zakładce Zostań Innowatorem. Druga ścieżka to ścieżka „temat”, czyli opcja dla osób, które mają własny pomysł na innowację spoza listy 34 wyzwań. Tu jednak konieczne jest znalezienie podmiotu zainteresowanego przetestowaniem rozwiązania.

Terminy i budżet

Wybrani w konkursie innowatorzy otrzymają grant w wysokości do 45 tys. zł na opracowanie projektu usługi i kolejne 50 tys. zł na jej wdrożenie. Proces ten będzie wspierany przez opiekunów innowacji w zakresie merytorycznym i organizacyjnym. W sumie przez okres trwania projektu wsparcie otrzyma 40 innowacyjnych pomysłów. Konkurs wystartował 8 lutego br. Zgłoszenia przyjmowane będą przez formularz dostępny na stronie projektu: www.slaska.przestrzeninnowacji.pl do 17 marca 2021 roku.

źródło: CRIS, oprac. ż