Poniedziałek, 30 listopada 2020

imieniny: Andrzeja, Justyny, Konstantego

RSS

Epidemia na Śląsku:

Dopłaty do odszkodowań – skuteczny sposób na niskie odszkodowanie!

13.11.2020 15:00 | 0 komentarzy | MK

Kolizja samochodowa lub wypadek z winy innego uczestnika ruchu? Niestety, sporo z nas było uczestnikiem takiego zdarzenia i wie, co się z tym wiąże. Oczekiwanie na policję, często kłótnia lub dyskusje ze sprawcą, kilkugodzinne straty czasu, często zaniedbanie obowiązków lub brak możliwości stawienia się na ważne spotkanie, spisywanie protokołu, zniszczony samochód... a potem zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, oczekiwanie na odszkodowanie... i szok, niedowierzanie! Otrzymujemy znacznie zaniżoną kwotę, która często nie pokryje nawet kosztów naprawy samochodu! To koszmarny, ale niestety częsty scenariusz. Na szczęście poszkodowany nie musi zgadzać się z każdą decyzją ubezpieczyciela – zwłaszcza, gdy jest ona dla niego krzywdząco niekorzystna.

Dopłaty do odszkodowań – skuteczny sposób na niskie odszkodowanie!
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wielu z nas niestety, nie będąc świadomym swoich opcji, lub też nie chcąc tracić więcej nerwów i czasu, dopłaca do naprawy pojazdu i godzi się na przedstawioną przez ubezpieczyciela, zaniżoną kwotę. Jeszcze inni – sprzedają uszkodzony samochód, lub (jeśli to możliwe) nie naprawiają go, rezygnując z mechanika i naprawy samochodu w serwisie. To jednak nie jest konieczne! W przypadku likwidacji szkody, która nie poszła po Twojej myśli, masz możliwość skorzystania z dopłaty do odszkodowania, czyli z odkupu odszkodowania. Zyskaj należne Ci pieniądze w ciągu kilku dni!

Na czym polega dopłata do odszkodowania?

Dopłata do zaniżonego odszkodowania komunikacyjnego oznacza sprzedaż roszczeń względem firmy ubezpieczeniowej, przez poszkodowanego, do firmy zewnętrznej. Wykupując roszczenie, firma ta przejmie wszystkie obowiązki związane z walką i negocjacjami z ubezpieczycielem. Taką dopłatę można uzyskać w przypadku, gdy zaniżona została kwota odszkodowania. Korzyści dla poszkodowanego jest wiele – szybkie uzyskanie funduszy, pewność finansowania, oraz brak stresu, niepewności, strat czasowych i kosztów związanych z rozprawami sądowymi. Dodatkowo, wypłacona kwota należy do poszkodowanego, bez względu na to, czy firmie zewnętrznej uda się uzyskać od ubezpieczyciela jakąkolwiek rekompensatę – podczas podpisania umowy to oni biorą na siebie wszystkie ryzyka.

Jak przebiega proces uzyskania odszkodowania?

Zamiar skorzystania z odszkodowania po uszkodzeniu auta zgłasza się do ubezpieczyciela, u którego sprawca zdarzenia wykupił ubezpieczenie OC.

Jeśli uszkodzenia (a co za tym idzie, kwota do wypłaty) nie są spore, często ubezpieczyciel wymaga jedynie protokołu szkody, opisu uszkodzeń oraz zdjęć z wydarzenia i / lub zdjęć stanu samochodu.

Jeśli jednak uszkodzenie jest poważne, lub też nastąpiła tzw. szkoda całkowita (oznaczająca brak możliwości użytkowania pojazdu, lub sytuację gdy kwota naprawy pojazdu przewyższa jego wartość), towarzystwo często decyduje się również na przeprowadzenie oględzin przez rzeczoznawcę.

Następnie specjaliści z firmy ubezpieczeniowej na podstawie protokołu, opisów szkód, zdjęć, ewentualnego opisu policyjnego (jeśli policja została wezwana) oraz ewentualnej opinii rzeczoznawcy (jeśli zostały przeprowadzone oględziny) tworzą kosztorys naprawy pojazdu (biorąc pod uwagę również markę, model, rocznik samochodu itp.). Według sporządzonego przez nich kosztorysu naprawy szkody wyznaczana jest kwota odszkodowania.

Nagminne zaniżanie odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe

Zaniżeniem kwoty odszkodowania nazywamy sytuację, w której uzyskana kwota nie umożliwia przywrócenia stanu pojazdu do stanu sprzed kolizji. Niestety, towarzystwa ubezpieczeniowe, albo nie mając pełnej świadomości szkód i wartości naprawy, albo też wykorzystując niedoświadczenie poszkodowanych, często dopuszczają się takiej praktyki. Na szczęście poszkodowany wcale nie jest zobowiązany do zaakceptowania przedstawionego kosztorysu oraz kwoty odszkodowania. Może wstępnie ocenić czy odszkodowanie zostało zaniżone i złożyć towarzystwu odwołanie od ich decyzji. Ubezpieczyciel może przyjąć odwołanie, lub też pozostać przy swojej pierwotnej wycenie. Co w takiej sytuacji może zrobić poszkodowany?

Kosztowne i niepewne procesy sądowe

Pierwszą myślą większości z nas jest proces w sądzie. Wejście na drogę sądową jest jednak zawsze stresującą i niepewną sytuacją. Dlaczego? Po pierwsze, proces trwa zazwyczaj kilka miesięcy, czasem nawet dłużej. Po drugie, nie mamy pewności wygranej. Po trzecie, każda rozprawa czy pismo sądowe dla osób nie mających na co dzień do czynienia z drogą sądową i prawem, jest sytuacją nieznaną i stresującą. Po czwarte – należy liczyć się z kosztami rozprawy sądowej, kosztami powołania biegłych, kosztami adwokata oraz innymi. Często jest to zatem nieopłacalne.

Alternatywa? Dopłata do odszkodowania!

Dopłatą do odszkodowania nazywana jest cesja szkody na rzecz firmy zewnętrznej (będącej specjalistyczną kancelarią), która wykupuje prawo do roszczeń za określoną kwotę, wypłaconą poszkodowanemu. Firma jednocześnie bierze na siebie ryzyko – może uzyskać z odszkodowania kwotę większą niż wypłaciła poszkodowanemu, ale kwota może być również niższa... Podpisanie umowy z kancelarią dla poszkodowanego oznacza zatem po prostu uzyskanie dodatkowych pieniędzy (może, ale nie musi ich przeznaczać na naprawę pojazdu), bez kosztów dodatkowych, stresów czy marnowania czasu.

Jak skorzystać z dopłaty do odszkodowania?

Aby skorzystać z dopłaty, poszkodowany po wypłacie zaniżonego odszkodowania, i ewentualnym odrzuconym przez ubezpieczyciela odwołaniu, powinien zgłosić się do profesjonalnej firmy, wyspecjalizowanej w odkupie odszkodowań. Przedstawiciel firmy, na podstawie dostarczonej dokumentacji (zdjęć, kosztorysów, opisów, oględzin rzeczoznawcy, decyzji ubezpieczyciela, odrzucenia odwołania itp.) analizuje wniosek i ocenia, czy kwota wypłacona rzeczywiście została zaniżona. Jeśli tak, przedstawia ewentualną kwotę do wypłaty. Jeśli poszkodowany zgadza się na zaproponowaną kwotę, może od razu podpisać umowę odkupu szkody. Pieniądze wypłacane są od razu (w ciągu kilku dni), a poszkodowany nie musi niczym więcej się martwić. Prawda, że wygodne? Z kolei firma, która odkupiła odszkodowanie, rozpoczyna negocjacje (lub, w niektórych przypadkach, proces sądowy) o wypłatę wyższej kwoty rekompensaty w wyniku zaniżenia odszkodowania.

Warunki dopłaty do odszkodowania

Aby skorzystać z dopłaty do odszkodowania, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Muszą być zatem spełnione poniższe okoliczności:

  • odszkodowanie zostało już wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe,
  • pojazd został uszkodzony lub zniszczony w ciągu ostatnich 3 lat – po tym czasie (liczonym od daty podjęcia decyzji przez firmę ubezpieczyciela) sprawa ulega przedawnieniu;
  • w przypadku posiadania jedynie ubezpieczenia OC – zdarzenie musiało być spowodowane z winy innego uczestnika ruchu drogowego; chyba że kierowca posiada również AC;
  • kwota odszkodowania została zaniżona;
  • nie zawarto żadnego porozumienia ani ugody z firmą ubezpieczającą – oznaczałoby to automatyczne zrzeczenie się dalszych roszczeń;
  • rozliczenie szkody polegało na wypłaceniu pieniędzy na naprawę pojazdu;
  • szkoda powstała na terytorium naszego kraju, lub też została rozliczona przez polskie towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jakiej kwoty tyczy się dopłata do odszkodowania?

Dopłata do odszkodowania to, jak sama nazwa wskazuje, dopłacenie różnicy pomiędzy kwotą wypłaconą, a kwotą ustaloną przez firmę odkupującą roszczenia (oczywiście z udziałem poszkodowanego). Zatem będzie to część tzw. „sporna” czyli zaniżona przez ubezpieczyciela. Część „bezsporna” to bowiem kwota, którą wycenił i wypłacił wcześniej ubezpieczyciel.

Co zatem powinien zrobić poszkodowany?

Po pierwsze, po zaniżeniu odszkodowania, poszkodowany powinien złożyć odwołanie. Jeśli jednak zostanie ono odrzucone przez firmę ubezpieczeniową, warto zastanowić się nad pozostałymi opcjami. W sądzie na pewno jest szansa zyskania największych pieniędzy, ale jest również (często bardziej prawdopodobna) możliwość nieuzyskania ani złotówki. Niestety w takim wypadku wszelkie koszty sądowe pozostają po stronie osoby składającej pozew... Proces sądowy trwa kilka miesięcy i wiąże się ze stresem, czasem, opłaceniem adwokata itp. Alternatywą jest skorzystanie z dopłaty do odszkodowania - nie tylko nie podejmujesz w tym wypadku żadnego ryzyka, ale również szybko i skutecznie możesz uzyskać ustaloną z kancelarią kwotę.

Jeśli jesteś zainteresowany odkupem odszkodowania, skontaktuj się z nami! Zapewniamy przyjazną, szybką i profesjonalną obsługę. Masz szansę na szybkie i bezproblemowe odzyskanie należnych Ci pieniędzy. Nie zwlekaj, zaufaj profesjonalistom – zyskaj maksymalną dopłatę, szybkie załatwienie Twojego zgłoszenia i szybką wypłatę ustalonej kwoty! Koniec ze zmartwieniami! Szczegóły naszej oferty znajdziesz na www.take-care.com.pl

Materiał zewnętrzny