Wtorek, 25 stycznia 2022

imieniny: Tatiany, Miłosza, Pawła

RSS

Stanowisko radnych RDL w sprawie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie

22.03.2012 12:09 | 30 komentarzy | e

Radni Rady Miejskiej w Radlinie reprezentujący Ruch Demokracji Lokalnej podają do publicznej wiadomości swoje stanowisko w sprawie przekazania prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie do Powiatu Wodzisławskiego.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

 

Jako radni Rady Miejskiej w Radlinie, reprezentujący Ruch Demokracji Lokalnej, stanowczo sprzeciwiamy się podejmowaniu przez Burmistrza Miasta działań, zmierzających do przekazania prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej do Powiatu Wodzisławskiego.

W rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 8.03.2012 r. Wojewoda Śląski unieważnił uchwałę Rady Miasta Radlin z dnia 31.01.2012 r. w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej do Powiatu Wodzisławskiego uznając, że Rada Miasta przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego, zawartego w przepisie art. 18 ust 2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z tym wyrokiem, jedyną uprawnioną stroną do rozwiązania porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w przedmiotowej sprawie, jest Miasto Radlin reprezentowane przez Burmistrza Miasta Panią Barbarę Magiera.

Dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie jest Pan Piotr Cybułka – kontrkandydat Pani Barbary Magiery do stanowiska burmistrza miasta, w wyborach samorządowych w 2010 r. W związku z tym uważamy, że podjęte przez urzędującego Burmistrza Miasta działania, są próbą zdyskredytowania i usunięcia osoby będącej kontrkandydatem do tego stanowiska. W lokalnej prasie Pani Burmistrz Barbara Magiera zapowiedziała kontynuowanie dalszych rozmów ze Starostą Wodzisławskim w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, jak określiła „ czując się zobowiązana nawet ustnym stanowiskiem Rady” Powyższe działania Burmistrza Miasta uważamy za niedopuszczalne i szkodliwe, a także godzące w zasady lokalnej demokracji.

Rezygnacja z zewnętrznego finansowania gminnej oświaty w postaci dotacji na działalność Ogniska, a tym samym rezygnacja z prowadzenia istniejącej w Radlinie od 38 lat placówki oświatowej, jest przejawem niegospodarności i działaniem na szkodę społeczności lokalnej, faktycznie uniemożliwiającej ponad 200 radlińskim dzieciom korzystanie z zajęć pozalekcyjnych i rozwijanie swoich pasji.

 

Do wiadomości:

Starosta Powiatu Wodzisławskiego

Rada Powiatu Wodzisławskiego