Sobota, 5 grudnia 2020

imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy

RSS

Epidemia koronawirusa:

Centralny plac ma zmienić oblicze. Będzie zielony skwer zamiast betonu

26.08.2020 13:00 | 2 komentarze | juk

Zamiast bruku, nasłonecznionych przestrzeni i mało atrakcyjnego terenu ma powstać park z ogrodem deszczowym wraz ze ścieżką dydaktyczną, sensoryczną i placem zabaw. Mowa o planach modernizacji placu im. Radlińskich Olimpijczyków w Radlinie.

Centralny plac ma zmienić oblicze. Będzie zielony skwer zamiast betonu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

RADLIN Plac im. Radlińskich Olimpijczyków w Radlinie obecnie nie kojarzy się z miejscem zielonym i zadrzewionym. Przypomina raczej betonową patelnię. Jest szansa, że ten obraz diametralnie się zmieni. – Chcemy tę przestrzeń uatrakcyjnić i oddać mieszkańcom – zapowiadają urzędnicy z radlińskiego magistratu.

Ogród deszczowy z roślin hydrofitowych

Jak tłumaczy Dagmara Jamrozowicz z wydziału urbanistyki i inwestycji w Urzędzie Miasta w Radlinie, planowana modernizacja placu obejmuje szereg zmian. – Przede wszystkim chcemy zlikwidować nawierzchnię z kostki betonowej i zastąpić ją nasadzeniami roślinnymi na wysoko przepuszczalnym gruncie – zapowiada. Sadzone mają być głównie rośliny hydrofitowe, czyli takie, których korzenie lub kłącza pomagają oczyszczać wodę z zanieczyszczeń ulicznych. Dzięki temu powstanie ogród deszczowy. Ponadto, na terenie placu zlokalizowany zostanie zbiornik podziemny do magazynowania wody. Będzie on służył do podlewania roślinności znajdującej się na placu.

Dwie strefy

Plac ma zostać podzielony na dwie części: pierwsza, która znajdować się będzie od strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) ma być strefą rekreacyjną, a ta od strony fontanny – relaksacyjną. – W rekreacyjnej strefie zakładamy powstanie kompleksu szachowego, stołów do gry w tenisa oraz placu zabaw dla dzieci – zapowiada Jamrozowicz. Z kolei w strefie relaksacyjnej mają się znaleźć m.in. wieże dla jeżyków oraz zadaszone leżaki. – Przez teren całego placu będą przechodzić ścieżki dydaktyczne i sensoryczne. Wzdłuż nich pojawią się ławki oraz siedziska, a także pergole z wierzby oraz pergole z huśtawkami – zapowiada Dagmara Jamrozowicz. Podświetlonymi sześcianami granitowymi, mają być z kolei upamiętnieni radlińscy olimpijczycy. Całość ma dopełniać napis przestrzenny z nazwą miasta, który ma zostać ustawiony od ul. Korfantego. Choć radliński urząd posiada wstępną wizualizację modernizacji planu, to ze względu na wciąż wprowadzane tam drobne zmiany, nie chce na tę chwilę jej upubliczniać.

Idą za głosem mieszkańców

Zapowiadana modernizacja placu jest pokłosiem projektu pn. City Centre Doctor programu Urbact III, w którym miasto uczestniczyło kilka lat temu. Przypomnijmy, że miał on na celu działania na rzecz ożywienia centralnych części miast. Efektem realizacji projektu było opracowanie Lokalnego Planu Działania obejmującego nadanie nowych funkcji placu im. Radlińskich Olimpijczyków. Zgodnie z wynikami ankietyzacji, które zostały przeprowadzone w ramach projektu, mieszkańcy oczekiwali m.in. modernizacji placu, zmniejszenia niskiej emisji oraz uspokojenia ruchu w centrum miasta. Respondenci potwierdzili, że do najbardziej brakujących rzeczy w centrum miasta należą m.in. park miejski. – Chcemy iść za głosem mieszkańców i uatrakcyjnić nasze centrum – mówi Mariusz Węglorz, naczelnik wydziału rozwoju i funduszy zewnętrznych radlińskiego urzędu.

Liczą na unijne wsparcie

Przebudowa placu ma się odbywać w ramach projektu pn. Dobry klimat dla Radlina. – Jest on kontynuacją naszej koncepcji miasta ogrodu, miasta zielonego, miasta o bogatej ofercie spędzania czasu wolnego wykorzystującego potencjał terenów zielonych dotychczas niewykorzystywanych oraz waloru obszaru i przestrzeni zabetonowanych, wybrukowanych, na których obecnie nie ma efektywnej infrastruktury zielonej zachęcającej do przebywania w tych miejscach – wyjaśnia Mariusz Węglorz. W pierwszej kolejności miasto chce stworzyć projekt budowlany i uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, a następnie przejść do realizacji zadania, które planowo ma zostać ukończone do końca 2023 r. Środki finansowe mają pochodzić z budżetu miasta oraz unijnych funduszy.

(juk)