środa, 2 grudnia 2020

imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

RSS

Epidemia na Śląsku:

Czy w parku, lesie i na działce trzeba nosić maseczkę? Aktualny wykaz miejsc, gdzie trzeba zakrywać usta i nos

10.10.2020 11:50 | 2 komentarze | żet

Od soboty 10 października na terenie całej Polski obowiązuje nowe obostrzenia związane ze zwalczaniem COVID-19. Sprawdź, kto musi nosić maseczkę lub przyłbicę, a kto jest z tego obowiazku zwolniony.

Czy w parku, lesie i na działce trzeba nosić maseczkę? Aktualny wykaz miejsc, gdzie trzeba zakrywać usta i nos
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje:

 • na ulicy i placu,
 • w sklepie,
 • w autobusie,
 • w samolocie,
 • w samochodzie (jeśli podróżują nim osoby, które nie mieszkają razem),
 • na bulwarze,
 • na promenadzie,
 • na cmentarzu,
 • w miejscu postoju pojazdów,
 • na parkingu leśnym,
 • na terenie nieruchomości wspólnych (klatka schodowa, winda),
 • na targowiskach,
 • w obiektach usługowych,
 • w zakładach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby: administracji, wymiaru sprawiedliwości (np. sąd, prokuratura), kultury (np. kino, teatr), kultu religijnego (kościół), oświaty i szkolnictwa (np. podczas przerw w szkołach), opieki zdrowotnej (np. przychodnia), usług (w tym pocztowych i telekomunikacyjnych), gastrnomicznych (np. restauracje, bary, puby z wyjątkiem czasu przeznaczonego na spożycie posiłku lub napoju), turystyki (np. hotel), obsługi pasażerów (np. dworce, lotniska), sportu (np. stadion).

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiazuje na terenie:

 • parku,
 • zieleńca,
 • ogrodu botanicznego,
 • ogrodu zabytkowego,
 • rodzinnego ogródka działkowego,
 • plaży.

Maseczki nie trzeba nosić w samochodzie, pod warunkiem, że podróżujemy sami lub z osobami, które mieszkają razem z nami.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są:

 • dzieci (do ukończenia 5. roku życia),
 • osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz cierpiące na zaburzenia psychiczne (za okazaniem zaświadczenia lekarskiego),
 • osoby mające trudność w samodzielnym założeniu maseczki (za okazaniem zaświadczenia lekarskiego),
 • osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach - z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania,
 • osoby sprawujące kult religijny (podczas jego sprawowania),
 • uczniowie i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osoby zatrudnione w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie (chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej),
 • sędziowie i trenerzy,
 • pary w trakcie składania przysięgi małżeńskiej,
 • osoby uprawiające sport (rozporządzenie nie precyzuje, czy dotyczy to wyłącznie wyczynowych sportowców, czy też również osób uprawiających sport rekreacyjnie).

Za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa grozi mandat w wysokości 500 zł. Odmowa przyjęcia mandatu może skutkować nałożeniem kary administracyjnej przez sanepid (do 10 tys. zł).