Piątek, 29 maja 2020

imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

RSS

Kto może skorzystać z pietrowickiego bonu żłobkowego?

22.05.2020 12:00 | 0 komentarzy | mad

Pietrowiczanie wysyłający swoje pociechy do żłobka, klubu dziecięcego, ale też korzystający z usług opiekuna i niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej, nadal mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony urzędu gminy.

Kto może skorzystać z pietrowickiego bonu żłobkowego?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W ostatnio przyjętej uchwale nastąpiły pewne zmiany, bo radni przyjęli „Pietrowicki bon żłobkowy”. To wsparcie rodziców dzieci z terenu Pietrowic Wielkich w wysokości 400 złotych. Świadczenie przysługuje na dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko skończy trzeci rok życia. Co istotne, świadczenie przyznane zostanie rodzinom, których dochód na mieszkańca nie przekracza kwoty 2500 zł miesięcznie*. To już kolejna uchwała pietrowickiego samorządu wspierająca rodziców małych dzieci. Jednak ta uchwalona w ostatnim czasie zawęziła grupę odbiorców, która może sięgnąć po pomoc finansową. Wcześniej wsparcie trafiało do wszystkich rodziców korzystających z usług żłobka, klubu dziecięcego, opiekuna, czy niani na terenie Pietrowic Wielkich, niezależnie od tego, czy byli mieszkańcami gminy. Wówczas na każde dziecko objęte opieką było 200 zł, a na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Pietrowice Wielkie 400 zł. Teraz po wsparcie mogą sięgnąć tylko mieszkańcy gminy. Nowo przyjęta uchwała nie wskazuje natomiast, że aby sięgnąć po wsparcie finansowe, należy korzystać z usług żłobka czy klubu dziecięcego zlokalizowanego na terenie gminy.

Wójt Andrzej Wawrzynek (na zdj.) przyznaje, że poprzednie rozwiązanie nie było sprawiedliwe dla rodziców dzieci z Pietrowic Wielkich. Wskazuje, że dzieci spoza terenu gminy otrzymywały wsparcie nie tylko od Pietrowic Wielkich, ale i z gmin, których są mieszkańcami. Obecna uchwała wspiera więc jedynie mieszkańców. Wójt nie wyklucza, że stawka ta zostanie podniesiona, wszystko jednak zależy od możliwości finansowych gminy.

(mad)


*Szczegółowe wytyczne komu przysługuje wsparcie, precyzuje uchwała Rady Gminy Pietrowice Wielkie z 28 kwietnia 2020 r.

Ludzie:

Andrzej Wawrzynek

Andrzej Wawrzynek

Wójt gminy Pietrowice Wielkie.