Czwartek, 29 października 2020

imieniny: Euzebii, Wiloletty, Narcyza

RSS

25.03.2020 08:44 | 82 komentarze | ska

TEKST AKTUALIZOWANY

Jak informuje Śląski Urząd Wojewódzki, w ślad za nowymi obostrzeniami w walce z koronawirusem idą zmiany dla osób przekraczających granice. Od piątku 27 marca także osoby mieszkające w Polsce, a pracujące w Czechach będzie obowiązywać 14-dniowa kwarantanna po wjeździe na teren Polski. 

Od piątku kwarantanna także dla osób pracujących w Czechach
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Od piątku kwarantanna także dla osób pracujących w Czechach

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

- Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy. Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP - informuje Alina Kucharzewska, rzecznik prasowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

W praktyce oznacza to trudny wybór dla mieszkańców regionu pracujących w Czechach - albo praca i znalezienie mieszkania po drugiej stronie granicy, albo kwarantanna w Polsce. Czy Waszym zdaniem taki krok jest odpowiednim środkiem zapobiegawczym w rozprzestrzenianiu się wirusa?

AKTUALIZACJA

Po publikacji naszej informacji otrzymaliśmy wiadomości od Czytelników, którzy zwracają uwagę na zapisy nowego rozporządzenia, które mówią: 

Od dnia 27 marca 2020 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym może otrzymać, na swój wniosek, od właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny określonej w § 2 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1.

Należy jednak podkreślić, że kwarantanna jest obowiązkowa, o czym mówi paragraf 1 nowego rozporządzenia z 24 marca: 

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) wprowadza się następujące zmiany:

  1. 1)  w § 2 w ust. 6 uchyla się pkt 1

Przytoczony punkt 1, który został uchylony brzmiał tak: 

Obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych: 1) w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tych pań- stwach;

Oznacza to wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny dla pracowników. Warto dodać, że czas trwania kontroli na granicach również został przedłużony. Kontrole będą prowadzone do 13 kwietnia.