Wtorek, 21 maja 2019

imieniny: Kryspina, Wiktora, Jana

RSS

Jak dodać ogłoszenie drobne? Zarządzaj ogłoszeniami Dodaj ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

08.01.2019 10:08 | 1 293 odsłona MP

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej

BURMISTRZ Miasta Kuźnia Raciborska

ogłasza otwarty konkurs

na stanowisko

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej

z siedzibą przy ul. Klasztornej 9 w Kuźni Raciborskiej

Wymiar czasu pracy: pełny etat. Przewidywany okres zatrudnienia: od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, w Sekretariacie – I piętro, w godz. 7.30-17.00 w czwartki, 7.30-14.00 w piątki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 15:30. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone przed upływem wskazanego terminu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/19379518#

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 419 14 17 wewn. 117 lub 115.