Piątek, 19 lipca 2019

imieniny: Alfreda, Wincentego, Wodzisława

RSS

Patrol

Raciborskie więzienie nagrodzone

18.12.2011 10:31 | 0 komentarzy | acz

Koło Zrównoważonego Rozwoju „Paragrafek” działające przy Zakładzie Karnym w Raciborzu od 2004 roku po raz kolejny zostało laureatem w konkursie "Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych woj. śląskiego" ogłoszonym przez zarząd Fundacji Ekologicznej „Silesia” w Katowicach.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

16 grudnia  nagrodę specjalną za „wdrażanie i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju wśród osób dorosłych” z rąk prezesa fundacji  przyjął Władysław Soroka, zastępca dyrektora zakładu karnego w Raciborzu. Dbałość o środowisko naturalne to w Zakładzie Karnym w Raciborzu już tradycja. Skazani inspirowani przez mjr. Marka Kwietnia (koordynatora działań w raciborskim zakładzie)od lat uczestniczą w programach ekologicznych, wychodząc poza mury więzienia. Wśród licznych przykładów ekologicznej działalności zakładu jest zaangażowanie skazanych. Ci przez 3 lata sadzili drzewka i krzewy w raciborskim parku, biorąc udział w organizowanej przez fundację  Silesia w Katowicach akcji pod nazwą „Posadź swoje drzewko”. W ramach tego przedsięwzięcia posadzili około tysiąca krzewów takich jak: berberys, irga, dereń, jałowiec, tuja i in.. , oraz kilkadziesiąt drzew: klon czerwono listny, wiąz, buk. W realizacji tego działania konieczna była współpraca Zakładu Karnego w Raciborzu  z Urzędem Miasta w Raciborzu Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który wskazał drzewa wymagające pielęgnacji lub wycinki i jednocześnie określił ilość i gatunek nowych nasadzeń. W 2004 roku Zakład Karny w Raciborzu zainicjował akcję segregacji surowców wtórnych. W ramach tych działań nawiązano współpracę z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Raciborzu , który zakupił dla zakładu pojemniki do segregacji surowców oraz Przedsiębiorstwem Komunalnym w Raciborzu, które systematycznie zaopatrywało w worki i odbierało posegregowane śmieci.