Wtorek, 2 marca 2021

imieniny: Heleny, Henryka, Halszki

RSS

Patrol

Podrzucanie śmieci, martwe kury i wagary przy stawach

26.06.2020 07:00 | 0 komentarzy | mad

Straż Miejska w Raciborzu swoim działaniem obejmuje nie tylko stolicę powiatu, ale na podstawie porozumienia również Krzyżanowice i Kornowac. Raciborscy strażnicy pomagają w egzekwowaniu przepisów ustaw oraz prawa miejscowego, dotyczących utrzymania ładu i porządku w gminach. Oto niektóre z działań kontrolnych straży oraz wyniki jej pracy zapisane w corocznym raporcie składanym przez funkcjonariuszy.

Podrzucanie śmieci, martwe kury i wagary przy stawach
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Samochód między rogatkami

Strażnicy miejscy zabezpieczali zdarzenia drogowe, w którym kierujący samochodem osobowym wjechał pomiędzy zamknięte rogatki. Spowodowało to zamknięcie ruchu kołowego na DK 45 i ruchu pociągów. Musieli też rozwiązać problem parkowania pojazdów na parkingu przy przychodni zdrowia w Krzyżanowicach i odnaleźć kierowcę samochodu ciężarowego, który gubił miał węglowy. Sześciokrotne interweniowali w firmie „Budimex” w sprawie naprawy dróg gruntowych w Bieńkowicach i Tworkowie uszkodzonych przez ciężki sprzęt budowlany, pracujący przy budowie zbiornika. Ponadto skontrolowali w ubiegłym roku 50 przydomowych kotłowni oraz ujawnili trzy przypadki spalania odpadów w ogniskach. Jedną osobę pouczono za spalanie w ognisku pozostałości roślinnych, a dwie mandatem karnym (kolejno za spalanie odpadów w ognisku i mułu).

Śmierdzący problem

Na wniosek mieszkańców, mundurowi sprawdzali miejsca składowania pryzm z obornikiem. Sprawdzano uciążliwości tym spowodowane oraz odległości od zabudowań zgodnie z przepisem prawa – wyjaśnia w raporcie komendant raciborskiej straży Wiesław Buczyński (na zdj.). W przypadku nieprawidłowości interweniowano u rolników i nakazano usunąć obornik. W ciągu roku odnotowano pięć takich przypadków.

W zakresie gospodarki odpadami strażnicy raportowali m.in. o ujawnionych śmieciach, które zostały porzucone na terenie gminy Krzyżanowice. Wśród nich były te w starym korycie rzeki Psiny, gdzie odnaleziono duże ilości eternitu. – W toku czynności sprawdzających i przy współpracy jednego z mieszkańców ustalono sprawcę tego czynu. Był to mieszkaniec Pietrowic Wielkich, który uprzątnął eternit zgodnie z przepisami prawa oraz został ukarany mandatem karnym. Ponadto sprawca pokrył koszty utylizacji odpadów niebezpiecznych w kwocie kilku tysięcy złotych – czytamy w raporcie. Okazało się również, że mieszkaniec Krzyżanowic wyrzucał odpady komunalne na teren ośrodka wypoczynkowego w Bukowie. Za niewłaściwą gospodarkę odpadami sprawca został ukarany mandatem karnym. Ponadto zobowiązał się do posprzątania odpadów.

Na przestrzeni całego roku strażnicy przeprowadzili także 68 kontroli, sprawdzając posiadanie rachunków za wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości i ujawniono nieprawidłowości. Prowadzili również weryfikację deklaracji śmieciowych. 42 właścicielom nieruchomości nakazano ich zaktualizowanie.

Ugoda w sprawie gruzu

Z raportu straży miejskiej wynika, że ul. Wojska Polskiego w Kornowacu stała się miejscem nielegalnego składowania śmieci. Trzykrotnie w znalezieniu sprawców haniebnych czynów pomogła fotopułapka. Na drodze śmiecił mieszkaniec Pszowa oraz krajanie, bo osoby z Kornowaca i Kobyli. Wszyscy zostali pouczeni oraz zobowiązani do posprzątania terenu. Na przestrzeni roku zobowiązano także 10 sprawców do posprzątania naniesionych przez nich na drogach gminnych zanieczyszczeń w postaci błota, słomy lub innych płodów rolnych. W 2019 roku ujawniono również 12 przypadków zalegających w pasach drogowych martwych zwierząt, o czym informowano zarządców dróg, którzy usuwali padlinę. Co ciekawe, doprowadzono do zawarcia ugody pomiędzy dwoma rolnikami z Rzuchowa oskarżającymi się wzajemnie o składowanie gruzu i ziemi przy drodze transportu rolnego. Strony porozumiały się w tej sprawie i usunęły gruz.

Wagary nad stawem

Wśród działań w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Kornowac strażnicy wymieniają m.in. sprawę z martwymi kurami, które ujawniono w reklamówce na granicy gmin Kornowac – Lubomia. – Pomimo podjętych czynności nie udało się ustalić sprawcy tego czynu. Kury zostały uprzątnięte przez firmę „EKO-TOX” – czytamy w raporcie.

Mundurowi sprawdzili 60 firm prowadzących działalności gospodarcze na terenie gminy w związku z odpadami komunalnymi. Jak podają strażnicy, wszystkie podmioty posiadają zawarte umowy na wywóz odpadów komunalnych. Natomiast w przypadku mieszkańców, sześciu właścicielom nieruchomości nakazano złożenie zaktualizowanych deklaracji. Na przestrzeni całego roku przeprowadzono także 24 kontrole rachunków za wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. W siedemnastu przypadkach ujawniono nieprawidłowości.

Strażnicy raportowali także, że na prośbę dyrekcji szkoły w Kornowacu ustalono miejsce pobytu trzech uczniów będących na wagarach. Zamiast na zajęcia wybrali się na teren stawów rybnych w Rzuchowie. – Uczniów przewieziono do szkoły i przekazano dyrekcji – dowiadujemy się z raportu.

(oprac. mad)