Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

Patrol

Ochotnicy z Rybnika, Czerwionki, Zwonowic, Turzy, Rud, Połomi, Mszany, Gorzyc i Biertułtów otrzymają nowe wozy

10.05.2019 11:44 | 0 komentarzy | acz

Do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z naszego województwa trafią 43 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości 30 760 000 zł. Zakup ten sfinansują po części samorządy, ale ważne jest tutaj również wsparcie finansowe o łącznej wartości 15 550 000 zł, udzielone ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także Narodowego oraz Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ochotnicy z Rybnika, Czerwionki, Zwonowic, Turzy, Rud, Połomi, Mszany, Gorzyc i Biertułtów otrzymają nowe wozy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dofinansowanie otrzymały między innymi:

  • Rybnik-Wielopole: 100 tys. złotych;
  • Czerwionka: 560 tys. złotych;
  • Lyski, jednostka Zwonowice: 260 tys. zł;
  • Kuźnia Raciborska, jednostka Rudy: 360 tys. zł;
  • Radlin, jednostka Bierułtowy: 360 tys. zł;
  • Mszana, jednostka Połomia: 420 tys. zł;
  • Gorzyce, jednostka Turza Śląska: 460 tys. zł.

Promesy na dofinansowanie do zakupu sprzętu otrzymali 9 maja z rąk wiceministra spraw wewnętrznych Jarosława Zielińskiego, któremu towarzyszył komendant główny PSP gen. bryg. Leszek Suski, prezesi 43 OSP oraz przedstawiciele samorządów, w których działają te jednostki.

Zgromadzonych w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego uczestników uroczystości wręczenia promes powitał gospodarz tego miejsca wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. – To dla nas naprawdę bardzo ważny dzień. Możemy pochwalić się przed Państwem i wręczyć wyjątkowe promesy na dofinansowanie do zakupu wozów strażackich, wozów bojowych, które będą przede wszystkim służyły mieszkańcom, obywatelom w naszych powiatach, w naszych gminach, naszych wsiach, naszych miastach. Wszyscy wiemy, jakim zaufaniem społecznym, jakim zaufaniem publicznym cieszy się Państwowa Straż Pożarna, ale również Ochotnicza Straż Pożarna, czyli ta, która w wolnym czasie, z własnych środków poświęca swoje zdrowie i niejednokrotnie życie, żeby zawsze stać po stronie obywatela. Za to Państwu bardzo serdecznie dziękuję i życzę wspaniałej uroczystości i dobrego spożytkowania tych wozów, oby wyjeżdżały tylko na szkolenia – mówił wojewoda śląski.

Podczas uroczystości głos zabrał również sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, który mówił o szczegółach udzielonego wsparcia finansowego oraz o samej służbie polskich strażaków ochotników. – Oni są przede wszystkim ofiarni, są pełni empatii, spieszą na ratunek zawsze, w każdym przypadku, kiedy jest taka potrzeba, kiedy jest wezwanie (…) Sama ofiarność, sam profesjonalizm, samo poświęcenie, które jeszcze raz chcę podkreślić, to jednak za mało. Strażacy potrzebują narzędzi, potrzebują sprzętu, potrzebują samochodów ratowniczo-gaśniczych, potrzebują wyposażenia (…) Dzisiaj 43 jednostki otrzymają „promesy” i tyle samochodów będzie można kupić, o tyle nowych pojazdów, wozów bojowych – jak mówią strażacy – będzie więcej w województwie śląskim. Będzie bezpieczniej, przecież te inwestycje, te zakupy, inwestycje w Państwową, w Ochotniczą Straż Pożarną to są inwestycje w bezpieczeństwo obywateli – podkreślił wiceszef MSWiA. Wiceminister Jarosław Zieliński podziękował też wszystkim zaangażowanym podmiotom za wsparcie udzielone strażakom i złożył im życzenia z okazji Dnia Strażaka.

W uroczystości wręczenia promes uczestniczyli również wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, europosłowie, parlamentarzyści z regionu, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski wraz z wicemarszałkiem Dariuszem Starzyckim oraz śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski.

Nowe wozy trafią do powiatów: będzińskiego, bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, rybnickiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego, zawierciańskiego, żywieckiego, a także do Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Raciborza i Siemianowic Śląskich. 36 jednostek otrzyma średnie pojazdy o wartości 760 tys. zł każdy, 6 – pojazdy lekkie o wartości 400 tys. zł każdy, natomiast OSP w Bieruniu Nowym zostanie wyposażona w wóz ciężki, którego wartość wynosi 1 mln zł. Dzięki nowoczesnym pojazdom strażacy ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców.

W województwie śląskim funkcjonuje 945 jednostek, w tym 379 w KSRG. W 2018 roku OSP w całej Polsce wyjeżdżały do różnych akcji ponad 140 tysięcy razy, a wspólnie z Państwową Strażą Pożarną ochotnicy współdziałali 109 tysięcy razy.
(eco)