Poniedziałek, 18 listopada 2019

imieniny: Klaudyny, Romana, Filipiny

RSS

Patrol

Trzydzieści zawodów dla więźniów

18.01.2017 10:56 | 0 komentarzy | acz

Służba Więzienna w ubiegłym roku przystąpiła do realizacji projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. W roku 2017 zaplanowano 922 szkolenia i udział w nich 11 064 skazanych.

Trzydzieści zawodów dla więźniów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W ciągu pięciu lat zostanie przeszkolonych 46 tys. więźniów, kobiet i mężczyzn, w ponad 30 zawodach, które pozwolą na zatrudnienie ich w trakcie odbywania kary, jak i spowodują odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Program jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców. Listę zawodów objętych kursami ustalono po rozeznaniu na lokalnych rynkach pracy. W kolejnych latach będzie ona aktualizowana. Jest uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Dla Więźniów.

Więźniowie będą kształcić się w zawodach ogólnobudowlanych, gastronomicznych, w zakresie obsługi wózków widłowych, montażu instalacji sieci elektrycznych i gazowych, zagospodarowania terenów zielonych. Są też kursy opiekuna osoby niepełnosprawnej, fryzjera, szwacza, florysty. Kursy zawodowe przygotują skazanych m.in. do podjęcia pracy w halach produkcyjnych, powstających w zakładach karnych. 56 % absolwentów kursów będzie miało zagwarantowaną pracę już w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Po zakończeniu udziału w szkoleniach osadzeni zostaną skierowani do zatrudnienia zarówno odpłatnego np. u prywatnych kontrahentów zewnętrznych, jak również nieodpłatnego na rzecz samorządów terytorialnych.

- Aby właściwie przygotować skazanych do powrotu do społeczeństwa, zminimalizować ryzyko powrotu do przestępstwa trzeba pomóc im odnaleźć się na rynku pracy po opuszczeniu jednostek penitencjarnych, czyli wyposażyć w umiejętności i kompetencje zawodowe i to takie, na które jest zapotrzebowanie – mówi gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej – Program pozwoli Służbie Więziennej działać w tym zakresie skuteczniej, w sposób bardziej dostosowany do współczesnego, ewoluującego rynku pracy.

- Chcemy aby w projektowaniu oferty programowej szkoleń uczestniczyły urzędy pracy, samorządy, pracodawcy - mówi płk Andrzej Leńczuk, Dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW – by podmioty te miały realny wpływ na kierunki kształcenia. Sukcesem nie jest ukończenie kursu zawodowego, ale podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie. Zwiększenie zatrudnienia skazanych, dzięki m.in. profesjonalnym, specjalistycznym szkoleniom, wpisuje się w oczekiwania społeczne.

Szkolenia kursowe adresowane są do skazanych, zainteresowanych nabyciem, podniesieniem bądź zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych, posiadających nieodległy termin końca odbywania kary pozbawienia wolności, nie dłuższy niż 2 lata lub którym pozostało nie więcej niż 2 lata do nabycia uprawnień formalnych pozwalających do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z pozostałej części kary.