Sobota, 20 kwietnia 2019

imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii

RSS

Patrol

20.01.2015 14:13 | 1 komentarz | żet

Spadek przestępczości o 11%, wzrost poziomu wykrycia sprawców przestępstw oraz mniejsza o ponad 7% ilość śmiertelnych ofiar wypadków i mniej wypadków i kolizji na drogach naszego województwa – to zaledwie kilka z najważniejszych wniosków, płynących z podsumowania pracy śląskich policjantów w 2014 roku.

Bezpiecznie jak na Śląsku? Śląscy policjanci podsumowali 2014 rok
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W ciągu 12 miesięcy minionego roku odnotowano prawie 14 tys. mniej postępowań wszczętych we wszystkich kategoriach przestępstw (109945) niż w całym 2013 roku (123582). Jednocześnie poziom wykrycia sprawców wszystkich przestępstw wzrósł z 67,1% do 69,9%.

Przestępstwa kryminalne

W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym policjanci wszczęli o 12,2% mniej śledztw i dochodzeń, co w liczbach bezwzględnych dało różnicę 11,5 tys. postępowań. Wskaźnik wykrycia sprawców tych przestępstw wyniósł 56,8 % i był wyższy o 2 punkty procentowe, niż w roku poprzednim.

Mniej kradzieży

Bardzo znacząco spadła ilość kradzieży, bo o ponad 6 tys. (19,2%), przy wysokim poziomie wykrycia sprawców, który wzrósł do 31,6% i jest najwyższy na przestrzeni ostatnich 5 lat. Również w kategorii kradzieży samochodów odnotowano spadek o ponad 130 wszczętych postępowań karnych.

4 na 5 sprawców rozbojów w rękach policji

Zwalczanie przestępczości rozbójniczej (rozboje, kradzieże rozbójnicze, wymuszenia rozbójnicze) również osiągnęło w 2014 r. oczekiwany poziom. Zanotowano ponad 8% spadek w tej kategorii przestępstw, a wykrycie tego rodzaju czynów sytuuje się na bardzo wysokim, blisko 80% poziomie.

Korupcja i narkotyki - wzrost wykrywalności

- W obu tych kategoriach odnotowaliśmy wzrost ujawnionych przestępstw, w porównaniu do poprzedniego roku, odpowiednio o 16% i 5%. Jednocześnie wykrywalność w tych kategoriach przestępczości jest bardzo wysoka – jej poziom osiąga bez mała 100% (narkotykowe – 97,2%, korupcyjne – 99,5%) - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Profilaktyka przynosi rezultaty

W analizowanym czasie, w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku, odnotowano spadek liczby podejrzanych o 5,6% i spadek liczby nieletnich sprawców czynów zabronionych o 32%. Wynika to zarówno z ogólnej tendencji spadkowej w obszarze przestępczości kryminalnej, jak i zaangażowania w akcje profilaktyczne (np. zaangażowania śląskich policjantów w kampanie społeczne, współpracę z oświatą, pomocą społeczną).

Bezpieczniej na drogach, ale... więcej nietrzeźwych

W ubiegłym roku było też znacznie bezpieczniej na drogach województwa śląskiego. Do poziomu 4350 spadła ilość wypadków, czyli o 4% mniej niż w roku ubiegłym.  Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła z 269 w 2013 do poziomu 248 w 2014 roku. O prawie 2 tys. zmniejszyła się liczba kolizji drogowych w województwie śląskim (z 44803 w 2013 do 43077 w minionym roku).

Policjanci pełniący służbę na drogach zatrzymali 16 222 kierujących pod wpływem alkoholu, co jest liczbą większą o 438 niż w roku 2013.

źródło: KWP Katowice, oprac. żet, fot. slaskie.pl

Czytaj podobne