Piątek, 14 maja 2021

imieniny: Bonifacego, Macieja, Dobiesława

RSS

Czy mieszkańcy Śląska mogą podróżować pociągiem do Czech?

19.06.2020 14:25 | 1 komentarz | mad

Po przerwie w realizacji połączeń transgranicznych z Czechami spowodowanej epidemią koronawirusa w poniedziałek 22 czerwca pociągi ponownie przekroczą przejścia graniczne. Jednak do pociągów swobodnie wsiąść wszyscy nie mogą. Ślązacy na razie muszą obejść się smakiem. – Informujemy, iż w przypadku podróży pociągiem do / z RCz mają zastosowanie analogiczne zasady jak w przypadku przekraczania granicy samochodem – czytamy w komunikacie Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie.

Czy mieszkańcy Śląska mogą podróżować pociągiem do Czech?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Podróż nie dla Ślązaków

W przypadku połączeń kolejowych biegnących przez województwo śląskie, ale również przez inne województwa, po czeskiej stronie granicy może być prowadzona kontrola dotrzymywania decyzji profilaktycznej Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej z 12 czerwca 2020 roku, na podstawie, której województwo śląskie zostało sklasyfikowane, jako region wysokiego ryzyka występowania Sars-Cov-2. – Przypominamy, iż osoby ze stałym (faktycznym) miejscem pobytu w regionach wysokiego ryzyka (Portugalia, Szwecja, województwo śląskie) nie mogą poza wyjątkami (pracownicy zatrudnieni w Czechach oraz osoby, którym wjazd do RCz jest umożliwiony na podstawie negatywnego testu Sars-Cov-2 wjeżdżać do Republiki Czeskiej, nie starszego niż 72 godzin) wjeżdżać do Republiki Czeskiej – informuje Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie.

Dalej wskazano, że w przypadku kontroli przeprowadzanej przez czeskie służby polscy obywatele przekraczający polsko-czeską granicę będą musieli wykazać, iż nie są mieszkańcami województwa śląskiego. – Na podstawie informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RCz informujemy, iż za dokument potwierdzający miejsce zamieszkania poza województwem śląskim mogą zostać uznane dokumenty osobiste zawierające adres zamieszkania (tzn. oficjalne dokumenty urzędowe), umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, umowa o pracę, bilet kolejowy ze stacją początkową poza województwem śląskim (w połączeniu z innym dokumentem), rachunki za prąd, telefon, wywóz śmieci – czytamy w komunikacie. Za nieuprawnione przekroczenie granicy grożą kary finansowe.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przypomina, że Polscy obywatele mogą do / z Republiki Czeskiej wjeżdżać / wyjeżdżać i korzystać ze wszystkich zwykłych drogowych przejść granicznych jak w okresie przed przyjęciem obostrzeń. Nie dotyczy to jednak Ślązaków (poza wyjątkami jak np. pracownicy transgraniczni posiadający negatywny wynik testu na koronawirusa). – Nieograniczony tranzyt w ramach przejazdu osobowego przez województwo śląskie do Republiki Czeskiej i z powrotem z RCz do województwa śląskiego jest możliwy wyłącznie w przypadku, kiedy każdy z podróżnych może wykazać, iż nie jest mieszkańcem województwa śląskiego – wyjaśniono w komunikacie.

MZ analizuje sytuację

– Ministerstwo Zdrowia RCz na bieżąco analizuje dostępne tygodniowe dane epidemiologiczne. W przypadku zmiany klasyfikacji województwa śląskiego na region o średnim lub niskim ryzyku niezwłocznie o tym poinformujemy – informuje Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie.


Czytaj rownież: