Piątek, 20 września 2019

imieniny: Eustachego, Filipiny, Faustyny

RSS

Zielone światło dla połączenia biblioteki i centrum kultury

07.09.2019 13:00 | 0 komentarzy | mad

Wiele wskazuje na to, że w Nędzy dwie gminne instytucje zostaną połączone w jeden organizm.

Zielone światło dla połączenia biblioteki i centrum kultury
Biblioteka oraz Gminne Centrum Kultury mieszczą się przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy. Tam także swoją siedzibę mają strażacy-ochotnicy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

O tym zamyśle urzędników pisaliśmy na łamach „Nowin Raciborskich” i portalu nowiny.pl w styczniu. Pomysł na połączenie obu komórek – jak podkreślała wójt Anna Iskała – wynika z zapotrzebowania. Chodzi o lokalizację obu instytucji (znajdują się w tym samym budynku) i fakt, że pracownicy często naprzemiennie uczestniczą w swoich działaniach. Instytucje wiele łączy, dzieli natomiast nazewnictwo i szef. Po połączeniu wszyscy pracownicy, łącznie z tymi pracującymi w filiach bibliotecznych pracowaliby pod wodzą jednego dyrektora. Jednakże jak zapewnia nas wójt Iskała, zmiany te nie mają rodzić żadnych zwolnień. W drodze konkursu wyłoniony zostanie jednak nowy dyrektor, czyli de facto może wygrać, któraś z obecnie rządzących tam pań. Przypomnijmy, że na czele biblioteki stoi p.o dyrektora Helena Krziżek, a GCK-u Joanna Kazubska.

Połączenie obu jednostek swego czasu w Nędzy już funkcjonowało, jednak ze względu na zmianę przepisów należało je rozdzielić. Teraz przepisy znów pozwalają na połączenie placówek. Aby mogło dojść do ich zespolenia, najpierw radni musieli podjąć stosowną uchwałę, co uczynili w styczniu tego roku. – Połączenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy oraz Gminnego Centrum Kultury w Nędzy jest w pełni uzasadnione. Połączenie obu instytucji nie spowoduje obniżenia jakości świadczonych usług, da natomiast możliwość pełniejszego wykorzystania zasobów materialnych, merytorycznych i lokalowych obu instytucji oraz sprawniejszej organizacji pracy – podkreślali radni wówczas w przyjętej uchwale.

Rajcy zauważali również, że przedmiotem działań powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury będzie wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych. – Połączenie biblioteki publicznej z centrum kultury jest uzasadnione względami administracyjnymi, ale również faktem, że kompetencje ustawowe tych podmiotów oraz formy ich realizacji niejednokrotnie się przenikają, oraz uzupełniają – czytamy w dalszej części uzasadnienia.

Po podjęciu uchwały, gmina zgodnie z przepisami wystąpiła o opinię do organu stanowiącego nadzór merytoryczny nad bibliotekami, czyli do Biblioteki Śląskiej oraz Krajowej Rady Bibliotecznej. I odpowiedzi są pozytywne. Jakiś czas temu w Nędzy gościł również dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Zbigniew Kadłubek. Wójt Iskała, relacjonując nam tamto spotkanie, przekazała, że opinia gościa z Katowic, którą wyraził w trakcie spotkania z urzędnikami, również jest pozytywna.

Ostateczną zgodę w sprawie połączenia musi podjąć Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gmina wysłała już tam stosowne pismo. Obecnie w urzędzie czekają na odpowiedź.

(mad)

Ludzie:

Anna Iskała

Anna Iskała

Wójt gminy Nędza.