środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

Kultura

WAŻNE:

Pierwsza ofiara mrozów. Mieszkaniec Ostroga zamarzł na moście

22.12.2019 07:00 | 0 komentarzy | żet

Śmierć na moście odrzańskim w Raciborzu, surowa kara za jazdę ze sfałszowanym biletem, przymiarki do przyłączenia Ostroga do Raciborza, wstrzymanie pracy fabryki na Płoni czy  wielki pożar w dobrach księcia Lichnowskiego – to tylko część wydarzeń opisanych na łamach „Nowin Raciborskich” równo sto lat temu. Zapraszamy do podróży w czasie do Raciborza i okolic w roku 1919 r.

Pierwsza ofiara mrozów. Mieszkaniec Ostroga zamarzł na moście
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Racibórz • 17 grudnia 1919 r.

Do więzienia za podrobiony bilet

Racibórz. Za sfałszowanie biletów na jazdę koleją żelazną skazał tu sąd przysięgłych dwu robotników (jednego z Czyżowic a drugiego z Król. Huty) na więzienie po 6 miesięcy. Sąd uważał to za ciężkie sfałszowanie dokumentu.

Ogórek szefem rady miejskiej

Rybnik. W nowej radzie miejskiej na jej pierwszy posiedzeniu, obrano przewodniczącym rady miejskiej notaryusza dr. Ogórka, drugim przewodniczącym dr. Rożańskiego. Pan dr Rożański przedłożył wniosek o dopuszczenie języka polskiego w obradach we wszystkich razach, kiedy to będzie pożądane. Na wniosek ten zgodzono się jednogłośnie. Ostatnie wybory do rady miejskiej uznano za ważne. Wybrano między innemi komisyę do przygotowania wyboru nowego burmistrza, do której i kilku Polaków weszło.

W radzie miasta po polsku i niemiecku

Żory. Nowa rada miejska obrała swem przewodniczącym centrowca* kupca Kusia 22 głosami, a zastępcą przewodniczącego Polaka aptekarza Bałdyka wszystkimi (24) głosami. Na przedstawienie p. Bałdyka zgodzono się na to, że w radzie miejskiej można w danym razie przemawiać po polsku.

Sokół w Czerwionce

Czerwionka w Rybnickiem. W naszej po części zgermanizowanej wiosce założono Tow. gimnastyczne „Sokół”. Na razie dało się zapisać 51 członków. Widać dużo zapału. Nareszcie! Bo dotąd odczuwaliśmy tu brak polskich Towarzystw. Nowemu Towarzystwu „Szczęść Boże!”. Niech żyje i kwitnie!

(podpisano: Cz.)

Brat napadł na brata

Bytom. Niejaki R. z Karbowej pod Katowicami dowiedział się 5 sierpnia, że brat jego poszedł do Katowic po żywność; zaczaił się tedy na drodze i na powracającego swego brata napadł i zrabował mu chleb, masło, jaja itp. Za to rabuś stawał przed tutejszym sądem wojennym; oskarżyciel urzędowy żądał dla rabusia 3 lata więzienia, atoli sąd oskarżonego uwolnił.

Żarty i dowcipy

(prośba o urlop)

– Proszę pana pryncypała o urlop na jutro... na uroczystość moich zaślubin.

– Urlop! urlop!... a że też to pan musi być przy każdej uroczystości! Co za natura!

***

(dystyngowany służący)

– Janie, dlaczego wypędzasz psa?

– A bo proszę jaśnie pani, przytrafiło mu się coś ludzkiego...

***

(przed polowaniem)

Żona: A pamiętaj o zającu dla mnie!

Mąż (z przesadą): Bądź spokojna! Przyniosę ci go... żywego albo martwego.


* Centrum to założona w 1870 r. niemiecka partia polityczna, która została rozwiązana w 1933 r. Po II wojnie światowej partię reaktywowano, jednak większość jej członków przeszła do CDU, a Centrum nigdy nie odzyskało już dawnego znaczenia.