Czwartek, 4 marca 2021

imieniny: Kazimierza, Łucji, Witosława

RSS

Kultura

Podejrzany Holender zatrzymany na dworcu w Raciborzu. Miał przy sobie fortunę!

26.05.2019 07:00 | 0 komentarzy | żet

Przeszukania domów i aresztowania polskich działaczy w Raciborzu i Zabełkowie, śmiertelne żniwo „zabawy z grantami” w Rydułtowach, zatrzymanie obywatela Holandii na dworcu kolejowym w Raciborzu, strajki górników w powiecie rybnickim, kradzież koni w stajniach huzarskich na Ostrogu, tajemniczy mord w Marklowicach oraz odpowiedź na pytanie, czy można okraść żonę? O tym wszystkim pisały „Nowiny Raciborskie” równo sto lat temu.

Podejrzany Holender zatrzymany na dworcu w Raciborzu. Miał przy sobie fortunę!
Zdjęcie poglądowe, New York Public Library
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Racibórz • 21 maja 1919 r.

Aresztowania Polaków

Racibórz. W piątek aresztował Heimatschutz* w Zabełkowie sekretarza Zjednoczenia Zawodowego Polskiego p. Rymera** z powodu denuncyacyi Freie Vereinigung***, która tamże urządziła zebranie, na którem przemówił także p. Rymer. Aresztowanego uwięziono w Raciborzu. Odpowiednie kroki do uwolnienia już poczyniono.

Poszukiwanie broni

Racibórz. W poniedziałek rano o godz. 10 odbył grenzschutz**** bardzo ścisłą rewizyę za bronią w mieszkaniu p. dr. Neukircha, gdzie przeszukiwano nawet piwnicę, następnie w Strzesze i u urzędnika bankowego p. Zagoli. Trudy grenzschutzu były jednak daremne, gdyż nigdzie nic nie znaleziono.

Babice w Raciborskiem. W ubiegłą niedzielę zjawiło się we wsi 20 żołnierzy z grenzsuchtzu celem poszukiwania broni palnej. Przetrząśnięto całą wieś, atoli nic nie znaleziono.

Psy na uwięzi

Z Raciborskiego. Nakazano trzymać psy na uwięzi we wielkiej części powiatu Głubczyckiego (Baborów, Dziełów, Raków, Tłuste Mosty, Sułkowice itd.) oraz w przyległych częściach powiatu raciborskiego, a mianowicie w gminach i ich koloniach: Polski Krawarz, Maków, Kórnica, Piotrowice, Rać, Strzeboń, Sudzice, Rochów, Pisarzowice, Sluzowice, Oldryszów. Nakaz obowiązuje do 8 sierpnia włącznie. Obowiązują zwykłe w takich razach postanowienia.

Granaty wybuchły im w rękach

Z Rybnickiego. W Rydułtach wydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Żołnierze z grenzschutzu mieli stawić się do apelu z granatami ręcznemi, przyczem kilku z nich tak nieostrożnie obchodziło się z pociskami, że niektóre wybuchły. Trzech ludzi zostało zabitych, jeden ciężko, siedmiu lżej rannych. Ciekawą rzecz, że daje się tak niebezpieczne przedmioty do ręki ludziom, którzy nie wiedzą, jak się z niemi obchodzić.

Prawda o strejku górników

Z Rybnickiego. Jak wiadomo, wybuchł w ubiegłym tygodniu w obwodzie tutejszym strejk górników. O strejku tym rozpisują się gazety niemieckie prawie co dzień, twierdząc, że strejk ten wybuchł z powodów politycznych. Tymczasem wcale tak nie jest. Strejk jako taki został spowodowany ukróceniem zarobków. Ukrócenie to wynosi dwie marki na dzień. Robotnicy żądają dawniejszej płacy i nie chcą wcześniej podjąć pracy. Inne wieści są cygaństwem.

Praca dla dzieci

(Z ogłoszeń drobnych). Baczność! 40 dziewczyn i 20 wyrostków poszukuje się do gospodarstwa rolnego. Zarobek dzienny 5 mrk, wolne utrzymanie i wolna podróż koleją. Scholtyssek. Racibórz, Opawska ulica nr 8.

* Heimatschutz – niemiecka organizacja paramilitarna, której członkowie stawiali sobie za cel obronę granic Niemiec.

** Zjednoczenie Zawodowe Polskie zostało założone w 1902 r. jako polska organizacja związkowa. Od 1913 r. prezesem ZZP był Józef Rymer. Z inicjatywy władz ZZP w 1917 r. założono Narodowe Stronnictwo Robotników, które w 1920 r. współtworzyło Narodową Partię Robotników. W latach 30. Zjednoczenie Zawodowe Polskie zbliżyło się do sanacji Józefa Piłsudskiego.

*** Freie Vereinigung zum Schutze Oberschlesien – Wolne Stowarzyszenie dla Obrony Górnego Śląska – niemiecka organizacja, której celem było przedsięwzięcie działań zapobiegawczych odłączeniu Górnego Śląska od państwa niemieckiego

**** Grenzschutz – niemiecka organizacja paramilitarna, stawiająca sobie za cel obronę granic Niemiec.