Czwartek, 4 marca 2021

imieniny: Kazimierza, Łucji, Witosława

RSS

Jeśli chcesz zdobyć nowy zawód lub potrzebujesz pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej – zapisz się do projektu!

23.02.2021 08:00 | 0 komentarzy | EK

Fundacja IMAGO to badawcza organizacja projektowa, której przestrzenią działań są potrzeby mieszkańców lokalnych społeczności i cele rozwoju społecznego. Realizujemy zadania łącząc potencjał swój i innych organizacji, nie tylko na rzecz własnych pomysłów, ale również po to, by wspierać inicjatywy innych jako ich partnerzy. Nasz zespół tworzą osoby kreatywne i zaangażowane w realizowane zadania, o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu zawodowym.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Od 2009 roku zrealizowaliśmy ponad 50 projektów międzysektorowych w dziedzinie integracji społecznej, edukacji i rozwoju zawodowego, skierowanych do młodzieży, osób 50+, osób z  niepełnosprawnościami  i ich opiekunów, a także innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej i zawodowej. W ramach projektów współfinansowanych ze środków UE realizujemy m.in.: poradnictwo zawodowe, staże i szkolenia, wsparcie psychologiczne, usługi asystenckie i usługi przerwy wytchnieniowej.

Projekt „Zintegrowane Inwestycje Społeczne” realizowany w okresie 10.2019-11.2021

Projekt „Lokalna Strategia Reintegracji” realizowany w okresie 01.2021-12.2022 

Aktualnie prowadzimy rekrutację do kilku projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Projekty skierowane są do osób niepracujących, powyżej 18 r. ż., zamieszkujących teren subregionu zachodniego woj. śląskiego i zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. osoby z niepełnosprawnościami lub osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej).

Szkolenia realizowane są w ramach projektów „Zintegrowane Inwestycje Społeczne” oraz „Lokalna Strategia Reintegracji”

Turnus w mieszkaniu wspieranym odbywa się w ramach projektu „Zintegrowane Inwestycje Społeczne”

W ramach projektów można skorzystać ze wsparcia doradcy i psychologa, otrzymać wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami lub odbyć 6-miesięczny staż i szkolenie zawodowe. Kierunki staży i szkoleń dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami naszych uczestników (np. kurs florystyczny, kurs księgowości, kurs ECDL, kurs operatora wózków widłowych, kurs spawacza, kurs CNC i wiele, wiele innych). Ponadto osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze wsparcia w postaci mieszkań wspieranych.

W ramach projektów oferujemy wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością obejmuje m.in. pomoc w czynnym udziale w życiu społecznym, w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, organizację czasu wolnego (wyjścia do kina, na basen, spacer itp.). W czasie trwania usługi asystenckiej opiekunowie faktyczni mogą zregenerować siły i zrealizować swoje potrzeby, np. wyjść do lekarza, na zakupy, do kina, spotkać się z przyjaciółmi lub zwyczajnie odpocząć - stąd przerwa wytchnieniowa.

Wspólne zakupy z asystentką. Nabór do usług asystenckich prowadzony jest do projektu „Lokalna Strategia Reintegracji”


Jeżeli chciałbyś uzyskać wsparcie asystenta, wziąć udział w stażu lub szkoleniu zawodowym, odbyć turnus w mieszkaniu wspieranym - zapraszamy do kontaktu:

Fundacja Imago Biuro Projektu w Rybniku
ul. Żorska 14/ p. 303
tel.: 504 565 301

Więcej aktualnych informacji o prowadzonych programach i szkoleniach można znaleźć https://pl-pl.facebook.com/imagofundacja/ oraz https://www.facebook.com/rybnikimago/

Tekst sponsorowany