Wtorek, 9 marca 2021

imieniny: Franciszki, Katarzyny, Mścisława

RSS

Młodzi geodeci z Raciborza w akcji [ZDJĘCIA]

17.06.2019 12:04 | 0 komentarzy | ż

- Geodeta to dzisiaj nie tylko osoba wykonująca prace geodezyjne związane z pomiarami małych powierzchni np. dla potrzeb inwestycji budowlanych. Coraz częściej jest to także specjalista ds. GIS (Geograficzne Systemy Informacyjne) - pisze dr Romana Adamczyk.

Młodzi geodeci z Raciborza w akcji [ZDJĘCIA]
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Osoba taka zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i edycją danych przestrzennych. Wiedza ta przydaje się m.in. w planowaniu przestrzennym, kartografii, gospodarce wodnej, inwentaryzacji środowiska, zarządzaniu kryzysowym, czy obsłudze infrastruktury sieciowej (wodociągi, ciepłownictwo, energetyka, światłowody).

Dostosowując ofertę edukacyjną Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu do wymagań współczesnego rynku pracy, młodzi geodeci uczestniczą w zajęciach, na których poznają profesjonalne oprogramowanie QGIS i uczą się sporządzania map w systemach cyfrowych. Tworzą także projekty z wykorzystaniem zdjęć lotniczych, jak i ortofotomapy oraz uczestniczą w zajęciach warsztatowych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie poznają nie tylko systemy informacji przestrzennej, ale nabywają także wiedzę z podstaw grafiki komputerowej. Uzupełnieniem zajęć w szkole są także pomiary terenowe. Uczniowie mierzą odległości i wysokości punktów w najbliższej okolicy. Pomiary odbywają się wokół terenu szkoły oraz jej bliskiego otoczenia Park Roth oraz przy rzece Odra.

dr Romana Adamczyk