Informacje
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Mamy w Żorach wiele powodów do świętowania

750. rocznica założenia Żor to czas wyjątkowy. Czas wspomnień i sięgania w przeszłość, ale też radości i optymistycznego spoglądania na przyszłość miasta. To także idealna okazja, by podkreślić rangę naszej pięknej Starówki. Dlatego też w tym roku przystąpiliśmy do kompleksowej rewitalizacji starego miasta, która odmieni jego oblicze.

Mamy w Żorach wiele powodów do świętowania
Waldemar Socha Prezydent Miasta Żory

Rozpoczęliśmy wiele działań inwestycyjnych, a w miejskim budżecie zabezpieczyliśmy rekordową kwotę, aż 125 mln zł na wydatki majątkowe. To właśnie one pokazują, jak bardzo gmina się rozwija, w jakim stopniu zaspokajamy oczekiwania i potrzeby mieszkańców.

Dzięki miejskim inwestycjom już niebawem wypięknieją Park Staromiejski, żorski Rynek i ulica Klimka, a nową atrakcję zyskają zielone płuca naszego miasta, czyli Park Cegielnia. Trwa tam budowa tężni solankowej wraz z reprezentacyjnym placem, który będzie miejscem integrującym mieszkańców, ze specjalnymi strefami dla dzieci.

Jednym z kluczowych działań inwestycyjnych jest przebudowa ul. Klimka wraz z rewitalizacją znajdującego się przy niej założenia pocmentarnego. Dzięki inwestycji przestrzeń ta stanie się znacznie bardziej atrakcyjna i prawdziwie dostępna dla mieszkańców.

Trwają też prace związane z renowacją Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach. Po renowacji pałac ma szansę stać się jednym z ważnych ośrodków na artystycznej mapie Polski, a wraz z otaczającym go parkiem także miejscem spacerów i wypoczynku dla naszych mieszkańców.

Staramy się również o pozyskanie środków, by przywrócić należne miejsce na mapie Żor obiektom, które zapisały ważne karty w historii miasta, a obecnie są zaniedbane i nieużytkowane – tzw. „garnizonowi” oraz spichlerzowi.

Dla upamiętnienia jubileuszu 750-lecia Żor, na elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9, powstał specjalny mural, zaprojektowany i wykonany przez uznanego artystę, specjalizującego się właśnie w muralach. Przez cały rok odbywają się też liczne wydarzenia kulturalne, sportowe i rekreacyjne związane z tą wyjątkową rocznicą. Wielki finał obchodów planujemy w listopadzie. Przed nami wydarzenia związane z umieszczeniem Kapsuły Czasu na ulicy Klimka (11 listopada) oraz uroczyste wykonanie utworu symfonicznego, napisanego specjalnie dla Żor – to już 13 listopada w hali widowiskowo-sportowej MOSiR.

Dziś mieszkańcy Żor mogą z dumą patrzeć na swoje miasto. Od ponad dwóch dekad konsekwentnie kroczymy wyznaczoną ścieżką rozwoju, by stać się nowoczesnym i przyjaznym miasta, otwartym na potrzeby kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi, którzy tu znajdują miejsce do rozwoju. Obecnie Żory są doskonałym miejscem do prowadzenia biznesu i do zamieszkania.

Droga do tego nie była łatwa. Pod koniec lat 90. startowaliśmy z pozycji jednego z najbiedniejszych miast, o najwyższej stopie bezrobocia na Śląsku. Dziś jesteśmy postrzegani jako regionalny lider i nowoczesne miasto przyjazne mieszkańcom. Pozyskaliśmy setki milionów złotych środków zewnętrznych i przeprowadziliśmy ogromne inwestycje we wszystkich sferach funkcjonowania miasta, pamiętając o wszystkich grupach społecznych. Wprowadziliśmy innowacyjne projekty, takie jak Bezpłatna Komunikacja Miejska czy program rozwoju mieszkalnictwa czynszowego „Z przyszłością w Żorach”, pozyskaliśmy wielu znaczących inwestorów, dzięki czemu wzrosły nasze możliwości rozwojowe.

Żory w ostatnich latach bardzo się zmieniły i rozwinęły. Dzięki wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej wybudowaliśmy funkcjonalne Centrum Przesiadkowe i zrewitalizowaliśmy obiekt zabytkowego dworca kolejowego, a w budynku dawnego młyna przy ul. Rybnickiej powstała nowa siedziba miejskiej biblioteki, zachwycająca nowoczesnymi rozwiązaniami i będąca centrum kulturalno-edukacyjnym. Nadaliśmy jej imię Ottona Sterna, pochodzącego z Żor noblisty, które idealnie pasuje do charakteru tego miejsca. Renowację przeszedł też fragment średniowiecznych miejskich murów obronnych. Zależało nam na wyeksponowaniu w ten sposób bogatej historii Żor. Przy murach powstał urokliwy amfiteatr, który pozwala na organizację wydarzeń kulturalnych w wyjątkowym otoczeniu.

O tym, że mieszkanie w Żorach się opłaca świadczy fakt, że jesteśmy jedynym miastem na prawach powiatu w województwie, w którym przybywa mieszkańców – to dla nas ogromny powód do dumy! Ten sukces jest możliwy, ponieważ w naszym mieście najmłodsi uczą się w nowoczesnych żłobkach, przedszkolach i szkołach, których standard z roku na rok poprawiamy. Mogą do tych placówek dojechać za darmo autobusami Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej. Wspieramy rodziny wielodzietne, które mogą skorzystać z programu zniżek w ramach żorskiej „Karty Duża Rodzina”. Rodzice mogą też liczyć na pomoc w postaci programów bezpłatnych szczepień przeciw meningokokom i HPV oraz programów profilaktyki związanej z próchnicą i otyłością wśród najmłodszych. Osoby starsze otrzymują natomiast zniżki z „Kartą Seniora”, mogą też aktywnie spędzić czas w Dziennym Domu „Senior+”. Tym, co pozytywnie wyróżnia Żory na tle innych miast, jest też kompleksowy system opieki dla osób z niepełnosprawnościami.

Do największych atutów Żor należy bardzo dobry układ komunikacyjny. Z naszego Miasta można szybko dotrzeć do najważniejszych miast województwa śląskiego, a także do beskidzkich ośrodków rekreacyjnych oraz do Republiki Czeskiej. Znaczący wpływ na wzrost liczby mieszkańców Żor ma także z pewnością duża liczba atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe w naszym mieście oraz oczywiście realizowany przez Miasto innowacyjny program „Z przyszłością w Żorach”.

Kolejnym innowacyjnym projektem, który będzie realizowanym w Żorach jest KSEENON. Wierzę, że ta inwestycja Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znacząco wpłynie na rozwój miasta w kolejnych latach. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie kompleks czterech hal modułowych, które przeznaczone będą do kilkuletniego wynajmu na prowadzenie działalności w oparciu o nowoczesną infrastrukturę.

KSSENON będzie miejscem, które połączy środowisko nowych, rozwijających się przedsięwzięć przemysłowych, w tym o charakterze startup’owym i szeroko rozumiane nieprzemysłowe otoczenie, związane z już istniejącym i funkcjonującym w Żorach biznesem. Takie połączenie z pewnością otworzy przed Żorami nowe perspektywy rozwoju na kolejne lata.

W roku 750-lecia założenia Naszego Miasta z radością i optymizmem możemy patrzeć na jego przyszłość, wierząc że dla nas, jego mieszkańców, będzie to ulubione i przyjazne miejsce na Ziemi.

Waldemar Socha Prezydent Miasta Żory

Prezentacja pochodzi z historycznego wydania Nowin Żorskich, opublikowanych z okazji 750-lecia założenia Żor. Unikatowa gazeta zostanie umieszczona w kapsule czasu 11 listopada 2022 roku przy ul. Klimka w Żorach.

Więcej o evencie złożenia kapsuły tutaj: https://www.nowiny.pl/tag/kapsula-2022