Informacje
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Fundusz Górnośląski S.A. umacnia potencjał gospodarczy Śląska

Fundusz Górnośląski SA od ponad 25 lat aktywnie działa na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczanie im nisko oprocentowanego kapitału na inwestycje oraz bieżącą działalność. Rozwój firm z sektora MŚP umacnia potencjał gospodarczy województwa śląskiego i ma niebagatelne znaczenie również dla rozwoju przedsiębiorczości w Żorach.

Fundusz Górnośląski S.A. umacnia potencjał gospodarczy Śląska
Aktualna siedziba Funduszu Górnośląskiego (Katowice, ul. Sokolska 8)

Fundusz Górnośląski SA utworzono w grudniu 1995 r. na mocy postanowień Kontraktu Regionalnego dla województwa katowickiego. Wspomniana umowa została podpisana przez stronę rządową i społeczną, którą reprezentowali przedstawiciele Sejmiku Samorządowego (ówczesnego województwa katowickiego), związki zawodowe oraz liczne instytucje i organizacje gospodarcze.

Fot. Dawna siedziba Funduszu Górnośląskiego (Katowice, ul. Sokolska 8). Żródło: www.fotopolska.eu

Głównym celem było stworzenie dogodnych warunków rozwoju regionu na tle dokonujących się w nim znaczących i głębokich zmian oraz przeobrażeń społeczno-gospodarczych. Na podstawie powyższego Kontraktu powołano między innymi kilkanaście instytucji, których głównym zadaniem było wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, a także tworzenie dogodnych warunków do powstawania nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym czy przygotowanie regionu do integracji z Unią Europejską.

Fundusz Górnośląski SA, jako jedna z takich instytucji, utworzony został przez Skarb Państwa, a następnie, w późniejszym okresie, jego akcjonariuszami zostały również niektóre gminy wnoszące do Spółki aporty w postaci nieruchomości.

Na podstawie decyzji Ministra Skarbu Państwa z 4 września 2001 r. akcje Funduszu należące do tej pory do Skarbu Państwa przekazane zostały Województwu Śląskiemu.

Z biegiem czasu, wraz z rozwojem rynku kapitałowego, również i misja Funduszu uległa przeobrażeniu i dzisiaj koncentruje się na finansowym wsparciu sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przy wykorzystaniu zarówno środków własnych, jak i pochodzących z programów unijnych. Do podstawowych zadań statutowych Spółki należy:

 • realizacja zadań o charakterze publicznym, powierzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej,
 • prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym i doradczym, mających na celu inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwoju przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych,
 • pozyskiwanie i zarządzanie zewnętrznymi źródłami finansowania, w szczególności pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonymi na przedsięwzięcia rozwojowe,
 • wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez ich promocję i pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych,
 • przyciąganie kapitału zewnętrznego dla finansowania inwestycji w województwie śląskim,
 • tworzenie regionalnego rynku kapitałowego,
 • powiększanie kapitału własnego przez emitowanie akcji, obligacji, certyfikatów lub innych papierów wartościowych,
 • obejmowanie i nabywanie udziałów i akcji przedsiębiorstw oraz zarządzanie nimi w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności ekonomicznej,
 • nabywanie i zbywanie papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych,
 • nabywanie nieruchomości i ruchomości w celu ich gospodarczego wykorzystania lub zbycia,
 • świadczenie usług leasingowych, faktoringowych oraz innych usług finansowych, z wyłączeniem czynności bankowych,
 • współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji zadań Spółki,
 • finansowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych i rozwojowych.

Fundusz Górnośląski SA oferuje przedsiębiorcom:

 • pożyczki inwestycyjne oraz obrotowe
 • dotacje na usługi szkoleniowe i doradcze dla MŚP
 • oferta sieci „Enterprise Europe Network”
 • poręczenia kredytów, pożyczek, leasingów, wadiów oraz należytego wykonywania umowy dla firm z sektora MŚP
 • wsparcie procesu internacjonalizacji działalności biznesowej poprzez projekty międzynarodowe „Global Silesia” oraz „InterSilesia” realizowane przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Do końca 2021 roku Fundusz Górnośląski SA udzielił 2799 pożyczek dla 2345 przedsiębiorstw na kwotę ponad 696,7 mln złotych oraz 135 mln złotych dofinansowania w ramach projektów, których celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników MŚP. Ze szkoleń i innych form kształcenia skorzystało 30.000 osób, dzięki czemu 8.000 firm zrealizowało swoje cele.

Więcej informacji na stronie www.fgsa.pl

Prezentacja pochodzi z historycznego wydania Nowin Żorskich, opublikowanych z okazji 750-lecia założenia Żor. Unikatowa gazeta zostanie umieszczona w kapsule czasu 11 listopada 2022 roku przy ul. Klimka w Żorach.

Więcej o evencie złożenia kapsuły tutaj: https://www.nowiny.pl/tag/kapsula-2022