Informacje
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Historyczny rys Urzędu Pracy w Żorach

Urząd Pracy w Żorach jest trwale wpisany w historię naszego miasta. Powstał w 1991 r. , kiedy w Polsce zostały zapoczątkowane zmiany systemowo-ustrojowe. Siedziba mieściła się w nieistniejącym dziś budynku na ul. Wodzisławskiej 15, gdzie własnymi siłami pracownicy biura pod kierownictwem ówczesnego Kierownika - Urszuli Kirmel, urządzali budynek pod potrzeby licznych klientów. Działania urzędu były w tym czasie skoncentrowane na zabezpieczeniu socjalnym i zapewnieniu bezrobotnym dostępu do zasiłku.

Historyczny rys Urzędu Pracy w Żorach

1991 r., kadra PUP przed budynkiem na ul. Wodzisławskiej

Rok później, w 1992 r. siedziba została przeniesiona do nowego lokum na ulicy Dworcowej 7. Wtedy też w urzędzie pracy pojawiły się pierwsze komputery, nastąpił rozwój usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Standaryzacja usług wymusiła przeniesienie urzędu pracy do większego budynku i na jego potrzeby w 1996 r . zaadoptowano miejsce po byłym przedszkolu na ul. Osińskiej 48, gdzie mieści się do dziś.

Urząd przez lata zmieniał się i przeszedł metamorfozę od wypłacania „kuroniówki” po aktywną pomoc. Obecnie już nie tylko bezrobotnym, ale również pracodawcom, cudzoziemcom, uczniom i osobom niepełnosprawnym. Mając na uwadze dobro każdego mieszkańca Żor i działając na rzecz społeczności lokalnej nieustannie rozwija się dopasowując swoje usługi pod potrzeby lokalnego rynku pracy.

Za swoje działania został uhonorowany przez ministerstwo medalem „Pro Publico Bono”, odznaczeniem „Primus in agendo”, uzyskał tytuł Lidera Aktywizacji Osób Młodych, Laureata Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, a pośród kadry PUP znajdują się pracownicy odznaczeni złotą i srebrną Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

2022 r., obecna siedziba PUP

www.pup.zory.pl

Prezentacja pochodzi z historycznego wydania Nowin Żorskich, opublikowanych z okazji 750-lecia założenia Żor. Unikatowa gazeta zostanie umieszczona w kapsule czasu 11 listopada 2022 roku przy ul. Klimka w Żorach.

Więcej o evencie złożenia kapsuły tutaj: https://www.nowiny.pl/tag/kapsula-2022