Informacje
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Wodociągi Żorskie – krótka historia

Początki działalności wodociągowej w Żorach sięgają 1824r. kiedy to wybudowano wodociąg z rur drewnianych, a w latach 1907-1908 wybudowano pierwszy odcinek kanalizacji. W 1968 roku powołano Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Rybniku - Niedobczycach, które swoim działaniem objęło miasto Żory.

Wodociągi Żorskie – krótka historia
Fot. PWiK w Żorach w 2022 r.

Następnie przedsiębiorstwo to zostało włączone w struktury Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach stając się zakładem. Jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe, PWiK Żory zaczęło działać od pierwszego kwietnia 1997 roku, kiedy to na mocy decyzji Wojewody Katowickiego dokonano podziału RPWiK w Rybniku na kilka lokalnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o. o. w obecnej formie istnieje od 1 października 2000 roku. PWiK w Żorach przez lata modernizowało i przebudowywało sieci wodociągowe, kanalizacyjne i oczyszczalnię ścieków oraz wybudowało ujęcie wody o wyd. 2400 m3. Spółka wykorzystywała wszelkie możliwe sposoby dofinansowania prowadzonych inwestycji, w tym fundusze unijne. W roku 2022r. zakład dostarcza wodę do 9 896 punktów, odbiera ścieki z 7 930 pkt., deszczówkę z 1 823 pkt. oraz ma 137 przyłączy do sieci ciepłowniczej. W sumie przedsiębiorstwo obsługuje 60 tys. mieszkańców Żor. Od 31.07.22r. cena za wodę wynosi 6,31zł/m3, a za ścieki 10,01zł/m3. Ilość sprzedanego ciepła za 2021r. wyniosła 20 654 GJ. Wodociągi sprzedają średnio 7tys. m3/dobę wody. Przez oczyszczalnię codziennie przepływa ok. 7,5 tys. m3 ścieków, z których w 2021r. powstało 5300t osadu. Na koniec roku 2021, PWiK Żory Sp. z o.o. eksploatowało 287,5 km sieci wodociągowej, 272,6 km kanalizacji sanitarnej i 138,4 km kanalizacji deszczowej oraz sieć ciepłowniczą wraz z podłączeniami o długości 10,9 km.

Fot. Stacja Uzdatniania Wody - hala filtrów

Fot. Oczysczalnia ścieków lata 90

Prezentacja pochodzi z historycznego wydania Nowin Żorskich, opublikowanych z okazji 750-lecia założenia Żor. Unikatowa gazeta zostanie umieszczona w kapsule czasu 11 listopada 2022 roku przy ul. Klimka w Żorach.

Więcej o evencie złożenia kapsuły tutaj: https://www.nowiny.pl/tag/kapsula-2022