Informacje
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Wystartował nowy program pn. „Ciepłe mieszkanie”

Program pn. „Ciepłe mieszkanie” jest on kierowany do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.

Wystartował nowy program pn. „Ciepłe mieszkanie”

Program „Ciepłe mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Dotyczy on osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.

Dla kogo program „Ciepłe mieszkanie”?

Dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, których dochód roczny nie przekracza 120 tys. zł.

Na co można dostać pieniądze?

Na wymianę wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku. Dodatkowoprzy wymianie źródła ciepła można ubiegać się o dofinansowanie na:

 • Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła,
 • Zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • Dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Ile można zyskać ?

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

Poziom 1 - podstawowy: Każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczny dochód nie przekracza kwoty 120 tys. zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • Do 35 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Poziom 2 - podwyższony: Każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 1 673 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 342 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • Do 65 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Poziom 3 - najwyższy: Każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1260 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
 • lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego, opiekuńczego

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • Do 95 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe warunki proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 32 43 48 138 lub mailowy na adresem: dotacje@um.zory.pl.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].