Informacje
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Dlaczego dopuszczono do likwidacji przejazdu kolejowego pomiędzy Siedliskami a Kuźnią Raciborską?

Lasy Państwowe tłumaczą, że zmiany wymusza ministerialne rozporządzenie oraz wskazują, że około 500 metrów dalej znajduje się inny przejazd. - Projektowana zmiana nie wywrze więc istotnego wpływu na lokalne warunki komunikacyjne - słyszymy w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie.

Dlaczego dopuszczono do likwidacji przejazdu kolejowego pomiędzy Siedliskami a Kuźnią Raciborską?
Po przejeździe kolejowo-drogowym pomiędzy Siedliskami a Kuźnią Raciborską pozostały już tylko wspomnienia...

O likwidacji leśnego przejazdu kolejowo-drogowego pomiędzy Siedliskami a Kuźnią Raciborską głośno zrobiło się rankiem 23 czerwca, kiedy robotnicy przystąpili do rozbiórki. - Trasa rowerowa i piesza staje się dosłownie torem z przeszkodami, i po prostu niemożliwa do pokonania - alarmowali mieszkańcy.

Później kwestię podjęto na sesji rady miejskiej. Burmistrz Paweł Macha tematem był zaskoczony. - Ja to skonsultuję - zapewniał, po tym jak temat na obradach podniosła Maria Wyszomierska, przewodnicząca Zarządu Osiedla Stara Kuźnia wspólnie z sołtysem Siedlisk Janem Krybusem. - Musimy jako gmina zrobić wszystko, aby temu zapobiec, aby przywrócić do tego stanu pierwotnego - apelowała przewodnicząca. Sołtys Krybus dziwił się tej sytuacji, zwłaszcza że nie tak dawno przejazd został wyremontowany.

Przejazd mógł istnieć, ale...

Nowiny skontaktowały się z zarządcą. Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. argumentowała, że przejazd mógł istnieć, ale gdyby był usytuowany na drodze publicznej. Znajdował się na terenie podległym rudzkiemu Nadleśnictwu, a drogi leśne nie są drogami publicznymi – to drogi wewnętrzne stanowiące element infrastruktury technicznej w lasach.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przejazd mógłby pozostać na dotychczasowych zasadach, gdyby droga miała status drogi publicznej. Istniała także możliwość funkcjonowania przejazdu na podstawie umowy najmu, zawartej pomiędzy zainteresowanymi osobami czy podmiotami, a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A - tłumaczyła Katarzyna Głowacka.

Dodała, że PLK zwracały się do zarządcy drogi, z którą krzyżuje się przejazd, o konieczności podjęcia działań w zakresie skrzyżowania kolejowo-drogowego. - Zarządca infrastruktury kolejowej informował o warunkach pozostawienia przejazdu poprzez zmianę statusu drogi lub przejęcia skrzyżowania poprzez zawarcie umowy. Nie wpłynęły również zgłoszenia osób lub podmiotów zainteresowanych zawarciem umowy na użytkowanie skrzyżowania kolejowo – drogowego - argumentowała przedstawicielka zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Czytaj także: 

Co na to Nadleśnictwo?

O temat spytaliśmy więc w rudzkim Nadleśnictwie. Zaciekawiło nas, czy zarządca podjął jakieś kroki, aby droga została przekwalifikowana na publiczną, a w efekcie przejazd mógł nadal funkcjonować?

Marcin Fischer, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, podobnie jak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wskazuje, że zmiany wymusza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 października 2015 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. To temat ogólnopolski.

- Rozporządzenie to narzuca konieczność likwidacji przejazdów kolejowych na drogach niepublicznych lub przekształcenie ich z dotychczasowych przejazdów kat. D do kat F, czyli wyposażone w rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez użytkowników lub zgodnie z warunkami technicznymi określonymi dla kat. A i B, czyli wyposażone w sygnalizacje świetlną i zdalnie otwierane rogatki - argumentuje. Dodaje, że termin przekształcenia przejazdów kat. D, jakimi do tej pory były wszystkie przejazdy kolejowe na drogach leśnych w rudzkim Nadleśnictwie, upływał 14 listopada 2020 roku, później – w nowelizacji rozporządzenia z 13 września 2018 roku, przedłużono go do 30 czerwca 2023 roku. - Nasze Nadleśnictwo korespondowało z PKP Linie Kolejowe S.A. starając się uzasadnić konieczność zachowania status quo przejazdu kolejowego usytuowanego na drodze leśnej pomiędzy Kuźnią Raciborską a Siedliskami w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie - stwierdza.

Marcin Fischer tłumaczy, że „niestety Nadleśnictwo nie posiada kompetencji niezbędnych do przekształcenia drogi leśnej w drogę publiczną. Jednym z możliwych rozwiązań byłoby dokonanie sprzedaży nieruchomości zajętej wskazywaną drogą gminie w drodze przetargu”. - Zgodnie z ustawą „o drogach publicznych”, do kategorii dróg publicznych zalicza się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Należy wskazać, że Nadleśnictwo posiada na swoim terenie 18 podobnych przejazdów (6 z PKP i 12 z Kopalnią Piasku Kotlarnia) i to głównie na ważnych gospodarczo drogach. Przekształcenie wszystkich dróg w drogi publiczne mogłoby znacząco utrudnić lub wręcz uniemożliwić prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej. Zdecydowaliśmy się więc na likwidację dwóch przejazdów* i przekształcenie pozostałych w kategorie F, które zresztą Lasy Państwowe będą odpłatnie dzierżawić od PKP - argumentuje.

Dodaje, że decyzja o likwidacji leśnego przejazdu wynikała z faktu, że w odległości około 500 metrów znajduje się przejazd drogowy kat. B na drodze między Kuźnią Raciborska a Siedliskami. - Projektowana zmiana nie wywrze więc istotnego wpływu na lokalne warunki komunikacyjne. Zresztą przekształcenie tego przejazdu w kat. F z trwale zamkniętymi rogatkami zwiększyłoby tylko niebezpieczeństwo potencjalnego wypadku przy dopuszczalnej na tej trasie prędkości pociągów, która wynosi 120 km/godz. - puentuje rzecznik prasowy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

* Jak wyjaśnia rzecznik Fischer, drugi planowany do likwidacji przejazd kolejowo – drogowy znajduje się na drodze leśnej między oddziałami 409 i 425 Leśnictwa Solarnia (droga „Od krzyża”). Aktualny status przejazdu to przejazd kat. D.

Ludzie

Paweł Macha

Burmistrz Kuźni Raciborskiej.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].