Czwartek, 27 stycznia 2022

imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony

RSS

Po kilkumiesięcznym wstrzymaniu inwestycji jest w końcu "zielone światło" do wznowienia przebudowy ul. Tysiąclecia

14.01.2022 07:17 | 4 komentarze | juk

Najpierw prace ruszyły, a potem... zostały wstrzymane. Chodzi o remontu ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl. - W najczarniejszych snach nie przypuszczaliśmy, że ten remont w taki sposób się potoczy - przyznaje nam wodzisławski radny i jednocześnie tamtejszy mieszkaniec Roman Kapciak.

Po kilkumiesięcznym wstrzymaniu inwestycji jest w końcu "zielone światło" do wznowienia przebudowy ul. Tysiąclecia
Od połowy października stan ul. Tysiąclecia nie poprawił się, a wręcz przeciwnie. Dziury w nawierzchni, rozkopanych chodnik - to tylko przykłady utrudnień, z jakimi codziennie muszą się mierzyć tamtejsi mieszkańcy i kierujący korzystający z tej drogi. Na zdjęciu Roman Kapciak.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl. jest ważnym traktem łączącym dzielnicę Nowe Miasto ze Starym Miastem. Zaczyna się od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego, a kończy na skrzyżowaniu z ul. 26 Marca. Jej stan odbiegał jednak od poprawnego - posiadała liczne ubytki i spękania. Okoliczni mieszkańcy mieli także problem z niewystarczającą liczbą miejsc parkingowych. Do końca zeszłego roku ich ilość, a także jakość drogi miały ulec znacznej poprawie. Tak się jednak nie stało.

Decyzja prezydenta

Realizacja inwestycji skomplikowała się w październiku, kilka tygodni po jej rozpoczęciu. Wówczas prezydent Mieczysław Kieca zdecydował, że drzewa, które miały zostać wycięte na poczet zwiększenia miejsc postojowych wzdłuż ulicy, nie zostaną wycięte. Włodarz ugiął się po presją grupy mieszkańców, którzy zaczęli protestować przeciwko wycięciu około 45 lip. Uważali, że likwidacja drzew przysporzy więcej problemów niż korzyści. - Nie będzie cienia i naturalnej bariery pomiędzy drogą a oknami bloków, która zatrzymuje kurz i spaliny - mówili. Podkreślali także, że Wodzisław Śl. jest od lat w czołówce smogowych miejscowości w Polsce.

- Pogodzimy interesy osób, które potrzebują miejsc parkingowych z interesami osób dbających o ekologię - tłumaczył pod koniec października Kieca. Informował, że aktualnie w ciągu drogi znajduje się około 64 miejsca parkingowe. Projekt ich przebudowy zakładał ich zwiększenie do 190 miejsc. - Jeśli nie wytniemy drzew i je pozostawimy, to zwiększymy ilość miejsc parkingowych do 130. Zyskamy miejsca, a co najważniejsze, zostanie z nami piękna aleja z drzewami - mówił włodarz. Od tamtej pory były prowadzone rozmowy z wykonawcą przedsięwzięcia.

Brak chodników, dziury i irytacja mieszkańców

Uzgodnienia zmiany realizacji inwestycji z wykonawcą zadania trwały i trwały, a irytacja i niepokój mieszkańców, którzy cieszyli się z planowanej inwestycji rosła. Także nasza redakcja otrzymywała sygnały od zbulwersowanych sprawą wodzisławian. - W najczarniejszych snach nie przypuszczaliśmy, że ten remont w taki sposób się potoczy - przyznaje nam wodzisławski radny i jednocześnie mieszkaniec ul. Tysiąclecia Roman Kapciak. Wskazuje nam, że w ciągu drogi pojawiło się szereg nierówności i dziur, które stwarzają zagrożenie dla kierujących. - Ale nie tylko o kierowców tu chodzi, a także o pieszych. Firma, rozpoczynając remont, rozebrała z kostki brukowej część chodników. Schodząc z placu budowy zostawiła je w takim stanie i wyłączyła je z użytkowania - podkreśla radny Kapciak. Zwraca uwagę, że pytań wokół dalszego remontu drogi ciągle się mnożą: jak długo mogą trwać negocjacje miasta z wykonawcą oraz dlaczego decyzję o niewycinaniu drzew podjęto w trakcie już trwającego remontu.

Finał rozmów

W końcu rozmowy na linii wykonawca inwestycji a miasto się zakończyły. Po prawie 3 miesiącach. - Podpisany został aneks do umowy zakładający wydłużenie realizacji zadania. Planowane zakończenie prac i rozliczenie zadania ma nastąpić do końca czerwca - mówi nam Grzegorz Połomski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śl. Dodaje, że obecnie opracowywana jest dokumentacja zamienna zakładająca pozostawienie jak największej liczby drzew przy ul. Tysiąclecia. Wyciętych będzie zamiast kilkudziesięciu jedynie kilka (najpewniej trzy bądź cztery) kolidujących z remontowaną drogą.

Zakres prac

Przedmiot remontu obejmuje wymianę nawierzchni jezdni drogi ul. Tysiąclecia, remont i przebudowę chodnika, regulację zakresu zieleni oraz uporządkowanie stref parkingowych poprzez ich przebudowę na całym jej odcinku, czyli 550 metrach. Krawędź jezdni ma ulec korekcie, zmniejszając jej szerokość i ujednolicając ją do 5 m (z wyjątkiem włączenia do ul. 26 Marca gdzie szerokość jezdni ma wynieść prawie 8 m). Miasto ostatecznie zakończyło procedurę przetargową 20 lipca. Na realizatora przebudowy drogi za nieco ponad 1 mln zł wybrało firmę z Kędzierzyna-Koźlego. Jednym z ważniejszych aspektów remontu było stworzenie nowych prostopadłych miejsc parkingowych, a także unormowanie szerokości i lokalizacji chodnika i pasa zieleni. Teraz już wiemy, że choć drzewa nie zostaną wycięte, to liczba miejsc postojowych i tak zostanie zwiększona.

Zobacz także:


Jak to z tymi pozwoleniami było

Podczas odbywających się na przełomie listopada i grudnia spotkań prezydenta z mieszkańcami kilkukrotnie pojawiały się pytania dotyczące wznowienia remontu ul. Tysiąclecia. W trakcie jednego z nich dyrektor wodzisławskiego ZDM-u Grzegorz Połomski poinformował, że wstrzymanie inwestycji było spowodowane kilkoma kwestiami. Wymienił, że chodziło o niepokoje społeczne, ale nie tylko. Do ZDM-u "dotarły sygnały, że nie dostaną zgody na wycinkę drzew, o którą wnioskowali". Była to zaskakująca informacja, bo gdyby tak faktycznie było, to wstrzymanie inwestycji byłoby zdeterminowane nie sprzeciwem mieszkańców, a względami proceduralnymi. W Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. sprawdziliśmy, jak wyglądały postępowania złożonych przez ZDM wniosków. Od 2019 r. do końca 2021 r. złożyli ich 6 z prośbą o wycinkę drzew przy ul. Tysiąclecia - dwukrotnie wycinki nie dokonali w wyznaczonych terminach, dwukrotnie sami zwrócili się o wycofanie wcześniej złożonych wniosków. Szczegółowy wykaz postępowań przedstawiamy poniżej:

  • 5 lipca 2019 r. po raz pierwszy zwrócono się z wnioskiem o wycinkę 44 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna. Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie przedmiotowych drzew z terminem ich usunięci do 31 grudnia 2019 r. Decyzja o wycince nie została zrealizowana.
  • 24 marca 2020 r. po raz drugi zwrócono się z wnioskiem o wycinkę 44 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna. Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie przedmiotowych drzew z terminem ich usunięci do 1 marca 2021 roku. Decyzja o wycince nie została zrealizowana.
  • 17 maja 2021 r. po raz trzeci zwrócono się z wnioskiem o wycinkę 44 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna. Starosta wodzisławski wydał decyzję odmawiającą, ponieważ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach nie uzgodnił projektu decyzji. RDOŚ wezwał do uzupełnienia dokumentacji. Na tej podstawie Starosta wezwał ZDM do uzupełnienia tych braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. ZDM przedłożył tylko plan nasadzeń. Nie przedłożył mapy - kolizji drzew z planowaną inwestycją. W związku z powyższym RDOŚ odmówił uzgodnienia projektu decyzji, a starosta wydał decyzję odmowną.
  • 31 maja 2020 r. po raz pierwszy zwrócono się z wnioskiem o wycinkę 6 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna. Starosta wodzisławski wydał decyzję o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego, gdyż ZDM zwrócił się z pismem o wycofanie wniosku.
  • 14 września 2021 r.  (mając już świadomość, że wcześniej wszczęte na wniosek ZDM postepowanie zostało zakończone decyzją odmowną wskutek odmówienia uzgodnienia projektu decyzji przez RDOŚ) po raz czwarty zwrócono się z wnioskiem o wycinkę 44 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna. Starosta wodzisławski wydał decyzję o umorzeniu przedmiotowego postępowania administracyjnego, gdyż ZDM zwrócił się o wycofanie wniosku.
  • 14 grudnia 2021 r. po raz pierwszy zwrócono się z wnioskiem o wycinkę 3 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna. Starosta wezwał ZDM do uzupełnienia braków formalnych. Aktualne prowadzone są czynności administracyjne w związku ze złożonym wnioskiem. Na 17 stycznia zaplanowano oględziny w terenie.

Ludzie:

Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca

Prezydent Wodzisławia Śl.