Informacje
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Ponad 350 tys. zł na fundusz sołecki w Pietrowicach Wielkich. Na co sołtysi przeznaczą środki?

Tradycyjnie przeglądamy, na co zostaną przeznaczone środki udzielane przez urząd w ramach funduszu sołeckiego. W przypadku gminy Pietrowice Wielkie, to 355 505,45 zł na działania, które będą podejmowane przez sołtysów i ich rady. Co zmieni się w poszczególnych wsiach?

Ponad 350 tys. zł na fundusz sołecki w Pietrowicach Wielkich. Na co sołtysi przeznaczą środki?
Na zdjęciu Amandów – najmniejsze sołectwo gminy Pietrowice Wielkie (fot. wirtualnyspacer.pietrowicewielkie.com.pl)
 • Amandów: modernizacja nawierzchni chodnika w sołectwie (14 059,81 zł),
 • Krowiarki: ułożenie kostki brukowej na części parkingu w centrum przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Powstańców Śląskich (12 015,50 zł), zakup szafki na defibrylator do zamontowania na budynku OSP (2 500,00 zł), montaż poręczy zabezpieczającej przy stawie (4 000,00 zł), budowa wiaty garażowej do przechowywania rzeczy na potrzeby sołectwa (15 000,00 zł), zakup i montaż 4 koszy do zamontowania przy drodze w kierunku cmentarza (4 000,00 zł), zakup opryskiwacza i środków chwastobójczych do pielęgnacji chodników i parkingu (800,00 zł), doposażenie gminnej biblioteki w książki, gry, materiały (5 000,00 zł), organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym (5 000,00 zł),
 • Pawłów: kontynuacja budowy części chodnika przy ul. Stawowej (4 000,00 zł), doposażenie OSP (8 000,00 zł), doposażenie placówki ZSP (2 000,00 zł), doposażenie świetlicy Stodoła (4 000,00 zł), organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym (13 053,55 zł), organizacja koncertu kolęd (4 000,00 zł), doposażenie LKS (5 000,00 zł),
 • Żerdziny: kontynuacja budowy chodnika przy ul. Widokowej (13 279,19 zł), doposażenie OSP (4 000,00 zł), zakup kwiatów na skwery w sołectwie (1 000,00 zł), zakup i montaż tzw. witacza w sołectwie (3 000,00 zł), doposażenie świetlicy wiejskiej (3 000,00 zł), organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym (5 000,00 zł),
 • Cyprzanów: wkład własny do zakupu samochodu dla OSP (10 000,00 zł), zagospodarowanie terenu za świetlicą i remizą (8 000,00 zł), organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym, w tym: „50lat piłki nożnej” wraz z dożynkami i świętem kobiet (4 500,00 zł), pielęgnacja oraz dosadzenie krzewów w sołectwie (3 200,00 zł), zorganizowanie spotkania dla dzieci z przedszkola i klubu malucha z postaciami z bajek, plus poczęstunek (579,27 zł), organizacja sołeckiej pielgrzymki dla seniorów (300,00 zł), zakup i montaż tablicy elektronicznej (6 000,00 zł), organizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Rowerowy Cyprzanów” (1 000,00 zł),
 • Kornice: doposażenie oraz zakup mundurów do OSP (19 000,00 zł), zakup automatu piorącego do świetlicy wiejskiej (1 500,00 zł), organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym - noc świętojańska, dzień kobiet, Mikołaj (3 464,49 zł),
 • Maków: doposażenie OSP oraz zakup i montaż ogrodzenia przy straży (15 000,00 zł), zakup drzewek, kwiatów, krzewów, ziemi i donic, nawozów do zagospodarowania centrum wsi (2 000,00 zł), zakup dmuchawy na potrzeby utrzymania porządku w sołectwie (1 500,00 zł), organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym i sportowym (13 000,00 zł), doposażenie gminnej biblioteki w książki i inne materiały (2 000,00 zł), zakup i postawienie kamienia pamiątkowego „800 lat Makowa” (5 393,98 zł),
 • Samborowice: festyn i obchody 100-lecia OSP oraz organizacja festynu rodzinnego pod nazwą „Strażacy dzieciom-dzieci strażakom” (4 000,00 zł), zakup elementów do rozbudowy monitoringu przy ZSP (4 000,00 zł), organizacja tradycyjnych imprez sołeckich (12 100,00 zł), doposażenie świetlicy i remizy OSP (15 064,81 zł), zakup 4 kompletów strojów regionalnych (4 000,00 zł), doposażenie gminnej biblioteki (2 000,00 zł),
 • Gródczanki: prace porządkowe i remontowe (1 000,00 zł), budowa boiska wielofunkcyjnego (17 616,09 zł),
 • Lekartów: organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym (4 000,00 zł), doposażenie sołeckiego placyku zabaw (6 263,26 zł), oświetlenie i ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego (8 000,00 zł),
 • Pietrowice Wielkie: poprawienie infrastruktury przy siłowni i placu zabaw poprzez doposażenie (10 000,00 zł), zakup sprzętu elektronicznego do GBP (5 000,00 zł), zakup strojów i sprzętu dla gminnego klubu sportowego (5 000,00 zł).

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].