Informacje
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Bezkrólewia w gminie Nędza już nie będzie. Wprowadzono zmianę w statutach wsi

Radni z Nędzy uszczegółowili statuty poszczególnych sołectw. Chodzi o okres sprawowania władzy sołtysa i rady sołeckiej, który nie będzie kończyć się wraz z kadencją organów gminy.

Bezkrólewia w gminie Nędza już nie będzie. Wprowadzono zmianę w statutach wsi
O rozwiązanie problemu tzw. okresu bezkrólewia zabiegał Gerard Przybyła, szef rady gminy w Nędzy.

W czym był problem?

To temat, o którym w Nędzy mówiło się już od dłuższego czasu. Problem w 2019 roku opisywaliśmy w artykule „Gdzie są sołtysi?”. Wówczas zaniepokojony mieszkaniec gminy skonstatował się z redakcją Nowin, przekazując, że we wiosce nie ma sołtysów, a tym, którzy do tej pory pełnili tę funkcję, zabrano uprawnienia. To sytuacja, której odpowiadał zapis w statucie sołectw, gdzie w paragrafie trzecim napisano, że kadencja organów sołectwa odpowiada kadencji rady gminy. Natomiast zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od upływu kadencji rady gminy.

Tak więc kiedy kończyła się kadencja wójta i radnych, ze swoją rolą żegnali się także sołtysi i rady sołeckie. Szkopuł w tym, że wybór nowych reprezentantów wiosek, nie następował tak szybko, jak dzieje się to w przypadku wójta i radnych.

Bezkrólewia już nie będzie

Temat pojawił się ostatnio, kiedy radni podejmowali uchwały w sprawie nadania statutów poszczególnym wioskom. To był powrót tych uchwał na obrady, bo dwa miesiące wcześniej zdjęto je z procedowania po tym, jak w trakcie dyskusji zauważono potrzebę ich dopracowania.

- Punkt najistotniejszy, o który nam chodziło podczas ostatniej sesji, pojawił się w statutach - podkreślił Gerard Przybyła, przewodniczący Rady Gminy Nędza. Wskazał na czas trwania kadencji, którą określono na pięć lat od dnia wyboru. Po jej upływie dotychczasowi reprezentacji będą pełnić swoją dotychczasową rolę do czasu objęcia funkcji przez nowo wybranego sołtysa i radę sołecką.

Sekretarz Krystian Dolipski mówił z kolei, że chodziło o doprecyzowanie zapisów, które przedłożono radnym na wcześniejszej sesji. - Znika nam tzw. okres bezkrólewia na wioskach. Nie zabraknie nam sołtysa - podsumował przewodniczący Przybyła.

Ludzie

Gerard Przybyła

Przewodniczący rady gminy Nędza, prezes GMKS 21 Nędza

Krystian Dolipski

Sekretarz Gminy Nędza

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].