Informacje
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Czy rodziny naszych posłów są w zarządach spółek Skarbu Państwa? Pytamy parlamentarzystów z naszego regionu czy podlegają uchwale PiS o nepotyzmie

TEKST AKTUALIZOWANY

Czy członkowie Pani/Pana najbliższej rodziny są zatrudnieni w spółkach Skarbu Państwa lub pełnią w tych spółkach funkcje jako członkowie zarzadu lub rady nadzorczej? - to jedno z pytań, które skierowaliśmy do parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy z naszego regionu. Większość z nich odpowiedziała przecząco, ale byli i tacy, którzy zamiast odpowiedzi wybrali milczenie.

Czy rodziny naszych posłów są w zarządach spółek Skarbu Państwa? Pytamy parlamentarzystów z naszego regionu czy podlegają uchwale PiS o nepotyzmie
Parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy z naszego regionu. Większość z nich odpowiedziała na pytania Nowin o nepotyzm. Wiadomości zwrotnej nie otrzymaliśmy od Grzegorza Matusiaka i Michała Wosia.

Członkowie najbliższej rodziny senator Ewy Gawęda, posła Adama Gawędy, senatora Wojciecha Piechy, posła Bolesława Piechy nie pracują ani też nie pełnią funkcji zarządczych w spółkach Skarbu Państwa. Tym samym uchwała sanacyjna PiS nie spowodowała żadnych zmian w ich sytuacji życiowej. Tak wynika z odpowiedzi, które większość parlamentarzystów PiS z naszego regionu udzieliła na zadane przez nas pytania.

- Uprzejmie informuję, że członkowie mojej najbliższej rodziny nie są ani nie byli zatrudnieni w spółkach Skarbu Państwa ani nie pełnią w tych spółkach funkcji członków zarządu lub rady nadzorczej - napisał senator Wojciech Piecha.

- Członkowie mojej najbliższej rodziny nie pełnili i nie pełnią funkcji jako członkowie zarządów i rad nadzorczych oraz nie są zatrudniani przez spółki Skarbu Państwa. W związku z powyższym uważam dalsze pytania za bezprzedmiotowe - to odpowiedź posła Bolesława Piechy.

Senator Ewa Gawęda oraz poseł Adam Gawęda udzielili nam odpowiedzi przez telefon, wyjaśniając, że żaden członek ich rodziny nie pracuje w spółkach Skarbu Państwa.

Połowiczna odpowiedź Teresy Glenc

W odpowiedzi posłanki Teresy Glenc czytamy, że członkowie jej najbliższej rodziny nie sprawują funkcji członka zarządu, nie zasiadają w radzie nadzorczej ani nie piastują funkcji dyrektorskich w spółkach Skarbu Państwa. 

- W nawiązaniu do maila z dnia 21.07.br., w którym Pan Redaktor Artur Marcisz odwołuje się do tzw. uchwały sanacyjnej Prawa i Sprawiedliwości z 3 lipca br., informuję, iż nikt z członków mojej najbliższej rodziny nie sprawuje funkcji członka zarządu, nie zasiada w radzie nadzorczej oraz nie piastuje funkcji dyrektorskich czy kierowniczych w żadnej ze spółek z udziałem Skarbu Państwa. Jak wynika z moich informacji, nikt z moich najbliższych współpracowników również nie pełni żadnej z wyżej wymienionych funkcji w spółkach Skarbu Państwa - napisała do nas posłanka Teresa Glenc.

Tym samym posłanka nie odpowiedziała na pytania Nowin dotyczące pracy członków jej najbliższej rodziny w spółkach Skarbu Państwa (na stanowiskach członek zarządu lub rady nadzorczej).

Grzegorz Matusiak bez odpowiedzi

Mimo kontaktu mailowego oraz telefonicznego z biurem posła Grzegorza Matusiaka, do 4 sierpnia nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania. Być może ma to związek z faktem, że jeszcze w 2020 roku media rozpisywały się o objęciu przez syna posła - Nikodema stanowiska prezesa spółki Inova, należącej do KGHM (gdzie głównym udziałowcem jest Skarb Państwa). Wcześniej syn posła pracował m.in. jako pełnomocnik zarządu JSW.

Należy jednak podkreślić, że w październiku zmieniono zarząd spółki Inova, co było podyktowane interwencją samego Ministerstwa Aktywów Państwowych. Co istotne, za Matusiakiem w spółce Inova stanęła zakładowa Solidarność. Nikodem Matusiak musiał jednak pożegnać się ze stanowiskiem prezesa.

W czerwcu 2021 roku Nikodem Matusiak został natomiast wiceprezesem PEC Tychy, w której to spółce udziałowcem jest m.in. Tauron Ciepło - spółka Skarbu Państwa. To właśnie Tauron Ciepło rekomendował Matusiaka juniora na stanowisko wiceprezesa PEC Tychy ze względu na jego kompetencje. Ostatnio pojawiły się jednak informacje kuluarowe, jakoby Tauron Ciepło wycofał swoją rekomendację dla nowego wiceprezesa. O potwierdzenie lub zaprzeczenie tych informacji poprosiliśmy w spółce Tauron Ciepło. Do momentu publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wrócimy do tego tematu w odrębnym materiale.

Przy okazji warto wspomnieć również o tym, że brat bliźniak posła Grzegorza Matusiaka - Andrzej Matusiak jest kierownikiem jastrzębskiego oddziału terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. Nie jest to jednak spółka Skarbu Państwa, a instytucja samorządowa, podlegająca Zarządowi Województwa Śląskiego. Andrzej Matusiak pełni także mandat radnego miasta Jastrzębie-Zdrój.

Pytania do koalicjanta bez odpowiedzi

Choć tzw. uchwała sanacyjna PiS dotyczy wyłącznie członków tej partii, to nepotyzm jest pojęciem ogólnym. Dlatego też te same pytania skierowaliśmy również do posła i wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, który jest członkiem Solidarnej Polski. Nasza wiadomość pozostaje bez odpowiedzi.

O co pytaliśmy parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy?

Oto pytania, które skierowaliśmy do posłów i senatorów Zjednoczonej Prawnicy w naszym regionie*:

1. Czy członkowie Pani/Pana najbliższej rodziny są zatrudnieni w spółkach Skarbu Państwa lub pełnią w tych spółkach funkcje jako członkowie zarządu lub rady nadzorczej?

2. Jeśli tak, to czy ma wobec nich zastosowanie zawarty w uchwale wyjątek dotyczący osób zatrudnionych w SSP "ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe" oraz "nadzwyczajną sytuację życiową"?

3. Jeśli wspomniany w pytaniu nr 2 wyjątek nie ma zastosowania wobec członków Pani/Pana najbliższej rodziny, którzy są zatrudnieni/ pełnią funkcje w SSP, to czy członkowie Pana najbliższej rodziny przestali pracować/pełnić ww. funkcje w SSP po przyjęciu tzw. uchwały sanacyjnej?

4. Jeśli wspomniany w pytaniu nr 2 wyjątek nie ma zastosowania wobec członków Pani/Pana najbliższej rodziny, którzy są zatrudnieni/pełnią funkcje w SSP to dlaczego nie przestali oni pracować/pełnić funkcji w SSP po przyjęciu tzw. uchwały sanacyjnej?

5. W jakich spółkach Skarbu Państwa członkowie Pani/Pana najbliższej rodziny pracują/pełnią funkcje lub pracowali/pełnili funkcje?

PiS, nepotyzm i sanacja

Przypomnijmy, podczas lipcowego kongresu Prawa i Sprawiedliwości przyjęto uchwałę sanacyjną. Ma ona pomóc w zwalczaniu nepotyzmu, czyli zatrudniania członków rodzin polityków PiS w spółkach Skarbu Państwa i administracji państwowej. Zapisy uchwały dotyczą współmałżonków, dzieci, rodzeństwa oraz rodziców posłów i senatorów PiS.

W uchwale znalazł się zapis, że zakaz zatrudniania najbliższej rodziny posłów i senatorów nie dotyczy osób, które " które zostały zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe, w przypadku których doszło jednocześnie do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

Wątpliwości do uchwały

Komentatorzy zwracają uwagę, że uchwała partii może dotyczyć wyłącznie członków danej partii i nie może być źródłem prawa pracy. Tym samym uchwała partii nie powinna być podstawą do odmowy zatrudnienia w Spółce Skarbu Państwa lub rozwiązania umowy pracownika Spółki Skarbu Państwa (pisała o tym m.in. "Rzeczpospolita" w tym artykule).

Niezależnie od tych wątpliwości, po przyjęciu uchwały pracę w spółkach Skarbu Państwa straciło kilkanaście osób, m.in. żona posła Krzysztofa Sobolewskiego oraz syn ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

* Mowa o posłach, którzy uzyskali mandat poselski w okręgu wyborczym nr 30 (Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory oraz powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki i wodzisławski), a także senatorów wybranych w okręgach nr 72 (powiaty: raciborski i wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój i Żory) oraz 73 (powiaty mikołowski i rybnicki, a także Rybnik).

Ludzie

Adam Gawęda

poseł na Sejm RP IX kadencji (PiS)

Bolesław Piecha

Polityk Prawa i Sprawiedliwości, były europoseł, poseł i senator. 

Ewa Gawęda

Senator RP

Grzegorz Matusiak

Poseł na Sejm

Michał Woś

sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Teresa Glenc

Poseł na Sejm

Wojciech Piecha

Senator

43 komentarze

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Do_nizej (93.179. * .78) 08.08.2021 08:09
oceniono 3 razy
1
Zgłoś

„Demony pracy” piszesz,to może dasz jakiś owoc tej ich pracy bo ja nic takiego nie zauważyłem.
Zawadzki kierował wielką szkołą z dużymi sukcesami a Gawędy jakimś mało znanym zakładem foto wiec słabe te porównanie.

~Dopuchacza (87.101. * .96) 08.08.2021 00:30
oceniono 4 razy
2
Zgłoś

#Puchacz - Zawadzki był znany z tego że był znany . I to właściwie wszystko co o nim napisać. Gawędy to przy nim demony pracy wszędzie ich pełno.

~lort (37.47. * .251) 07.08.2021 19:25
oceniono 2 razy
0
Zgłoś

i pisz zgodnie z tematem
"Czy rodziny naszych posłów są w zarządach spółek Skarbu Państwa? Pytamy parlamentarzystów z naszego regionu czy podlegają uchwale PiS o nepotyzmie"

~lort (37.47. * .251) 07.08.2021 19:22
oceniono 3 razy
-1
Zgłoś

puchacz już raz napisałem że
najpierw sprowadzisz mnie do swojego poziomu
a potem zabijesz doświadczeniem

puchacz 07.08.2021 19:04
oceniono 3 razy
-1
Zgłoś

do~~Lort... a może coś merytorycznego ? Rozumiem... nie potrafisz w TVN o tym nie ma ani słowa. Myśl , myślenie nie boli .Spróbuj.

~lort (37.47. * .251) 07.08.2021 17:10
oceniono 4 razy
0
Zgłoś

puchacz
z Tobą rozwijać temat ?
po co ?
najpierw sprowadzisz mnie do swojego poziomu
a potem zabijesz doświadczeniem

puchacz 07.08.2021 11:09
oceniono 3 razy
-1
Zgłoś

Do ~~lort... czym były kiedyś wrzutki Tuska ... pierwsza o zastanowieniu się nad wyborem prezydenta RP przez zgromadzenie narodowe a wkrótce potem podanie konkretnej daty przyjęcia przez Polskę euro. To były dopiero tematy zastępcze... więc na Twoim miejscu nie rozwijałbym tematuPokaż więcej