Sobota, 31 lipca 2021

imieniny: Ignacego, Ernesty, Lubomira

RSS

Bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych

22.07.2021 08:46 | 0 komentarzy | EK

W Rydułtowach trwają bezpłatne szkolenia z zakresu poszerzania kompetencji cyfrowych.
Pierwsze szkolenia rozpoczęły się 28 czerwca 2021 r. modułem „Moje finanse i transakcje w sieci” w Szkole Podstawowej nr 4 w Rydułtowach. Kolejni uczestnicy, którzy złożyli, bądź złożą formularz rekrutacyjny rozpoczną szkolenia w sierpniu, we wrześniu lub październiku modułami: „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Mój biznes w sieci”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.

Bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Miasto Rydułtowy na realizację projektu pod nazwą: „Miasto Rydułtowy – Rozwijamy kompetencje cyfrowe”, pozyskało środki w ramach mikrograntu "​Partnerstwo na rzecz e - integracji w makroregionie śląsko - opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego operatorem jest Fundacja Euro Nation z siedzibą w Warszawie. Organizowane szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych mają na celu rozwijanie i poszerzanie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Rydułtów i okolicznych miast. Udział w projekcie ma nauczyć bezpiecznego korzystania z Internetu, jego przydatności w prowadzeniu biznesu, czy też bezpiecznego poruszania się w portalach społecznościowych. Istotnym elementem szkoleń jest również przygotowanie mieszkańców z korzystania z usług publicznych online funkcjonujących w Urzędzie Miasta Rydułtowy, jak również w innych instytucjach i jednostkach publicznych (np. załatwianie spraw urzędowych, rozliczenia podatkowe, itp). W ramach projektu zakupionych zostało już 12 komputerów przenośnych, które wykorzystywane są do prowadzenia szkoleń.

Szkolenia odbywają się w udostępnionych przez jednostki organizacyjne miasta salach (szkoły podstawowe i przedszkola, biblioteka miejska). Instruktorzy prowadzący szkolenia posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Szkolenia są realizowane w 7 modułach. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym z modułów. Organizator, którym jest Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach zapewnia sprawną organizację wszystkich szkoleń, a także materiały szkoleniowe i poczęstunek na szkolenia.

Jeżeli masz 25 lat lub więcej i chcesz zdobyć nowe możliwości i kompetencje cyfrowe oraz poszerzyć swoje umiejętności korzystania z Internetu, a do tej pory się nie zapisałeś, weź udział w bezpłatnych szkoleniach.

Rekrutacja nadal trwa. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach, ul. Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy.

Po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników zostaną utworzone następne grupy szkoleniowe oraz wyznaczone konkretne terminy szkoleń. Każdy uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie o miejscu i terminie szkolenia.

Więcej informacji na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
http://mzopo2.rydultowy.pl oraz pod numerem telefonu: 797 700 375.

Moduły szkoleniowe do wyboru:

 • Działam w sieciach społecznościowych - szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać sposób funkcjonowania sieci społecznościowych. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
 • Kultura w sieci - Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury.
 • Mój biznes w sieci - szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).
 • Moje finanse i transakcje w sieci - szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcieliby się nauczyć załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty.
 • Rodzic w Internecie - szkolenie poświęcone jest przygotowaniu rodzica/opiekuna do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, wniosku Dobry Start, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.
 • Rolnik w sieci - szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla rolników. Na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi, dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych oraz portalami meteorologicznymi.
 • Tworzę własną stronę internetową (blog) - szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub bloga. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe).


  Koordynator projektu
  Jolanta Otawa

Tekst sponsorowany