Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

Dwa nowe auta trafią do strażaków

04.05.2021 12:31 | 0 komentarzy | juk

Dojdzie jednak do zakupu nie jednego, a dwóch pojazdów dla powiatowej straży pożarnej. Trafią one do jednostek w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach.

Dwa nowe auta trafią do strażaków
Wartość zakupu dwóch wozów strażackich dla jednostek w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach to kwota rzędu około 2,5 mln zł. (ilustracja poglądowa)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Rada powiatu wodzisławskiego podczas kwietniowej sesji po rekomendacji zarządu przekazała 350 tys. zł dofinansowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PPSP) w Wodzisławiu Śl. na zakup dwóch samochód pożarniczych. To o 50 tys. zł więcej niż początkowo deklarował zarząd powiatu, ale mniej o 450 tys. zł niż pierwotnie wnioskował szef PPSP.

Prośba o 50 tys. zł

W trakcie jednego z kwietniowych posiedzeń zarządu powiatu wodzisławskiego starosta Leszek Bizoń zwrócił się do jego uczestników o ponowne rozpatrzenie wniosku komendanta PPSP Marka Misiury w sprawie dofinansowania zakupu dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych. Po jednym dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Wodzisławiu Śl. oraz w Rydułtowach. - Komendant podjął starania o zwiększenie dofinansowania z innych źródeł i uzyskał pomoc, głównie od Komendanta Wojewódzkiego PSP - mówił starosta Bizoń. - Do całkowitego sfinansowania zakupu potrzeba jeszcze 50 tys. zł, o które zwrócił się do nas komendant Misiura - dodał.

Pierwsze rozmowy

Przypomnijmy, że członkowie zarządu po raz pierwszy sprawę, z którą zwrócił się do nich szef PPSP, analizowali podczas marcowych posiedzeń. Wówczas komendant Misiura poinformował, że wartość zakupu obu pojazdów dla jednostek wynosi około 2,5 mln zł. Dodał, że samorządy powiatu wodzisławskiego ujęły w swoich budżetach, bądź zadeklarowały gotowość wsparcia Komendy na łączną kwotę wynoszącą około 600 tys. zł. Z dotacji zewnętrznych jednostka otrzyma około 1,4 mln zł. W efekcie do zakupu samochodów brakuje około 500 tys. zł i z prośbą o przekazanie tej sumy pieniędzy zwrócił się do włodarzy powiatu. Ci po przeanalizowaniu tematu oraz mając na uwadze własne zadania, posiadane środki finansowe i obecne trudne uwarunkowania wynikające z pandemii zaproponowali, że mogą udzielić wsparcia tylko częściowego wynoszącego 300 tys. zł. Środki te pozwoliłyby jednak zakupić nie dwa, a jeden pojazd.

Jest zgoda rady

Podczas kwietniowego posiedzenia starosta Bizoń wyraził opinię, że jest wskazane i zasadne, aby przychylić się do nowej prośby komendanta Misiury. Pozostali członkowie zarządu także wyrazili zgodę na zwiększenie o 50 tys. zł deklarowanej kwoty wsparcia dla wodzisławskiego PPSP, zwiększając ją w ten sposób do łącznej wysokości 350 tys. zł. Również rada powiatu wodzisławskiego podczas kwietniowej sesji zaaprobowała tę kwotę i zabezpieczyła ją w budżecie powiatu.

Ludzie:

Leszek Bizoń

Leszek Bizoń

Starosta Wodzisławski