Niedziela, 9 sierpnia 2020

imieniny: Romualda, Romana, Ireny

RSS

Gminnej Rady Seniorów w Nędzy nie będzie

12.07.2019 07:00 | 1 komentarz | mad

W Nędzy powrócił temat powołania Gminnej Rady Seniorów. Bo do tamtejszej rady gminy trafił wniosek w sprawie jej utworzenia. Pod dokumentem podpisało się szesnaście osób – przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych, a także Zarządów Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Nędzy i Babic. Mimo prośby ze strony seniorów, radni oraz wójt Anna Iskała się na to nie zgadzają.

Gminnej Rady Seniorów w Nędzy nie będzie
Wójt Anna Iskała uważa, że na terenie gminy działa sporo organizacji utworzonych z myślą o seniorach, tak więc powoływanie kolejnej nie ma sensu.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Powracający temat

Wnioskodawcy w piśmie przypomnieli, że Gminna Rada Seniorów w Nędzy została już powołana uchwałą w 2014 roku. Jednak wojewoda śląski domagał się stwierdzenia jej nieważności, jako niezgodnej z odpowiednimi przepisami. I tak też się stało. – Od momentu wydania orzeczenia rada seniorów nie istnieje w rozumieniu przepisów samorządowych. Jej dotychczasowe aktywności należy rozpatrywać w kategoriach działań ciała nieformalnego. Należy jednak podkreślić, iż – zarówno w momencie podejmowania uchwały o powołaniu ww. rady seniorów, jak również obecnie – w Polsce obowiązują przepisy wprost regulujące zasady powoływania i funkcjonowania gminnych rad seniorów – napisali do radnych.

Inicjatorzy podkreślili we wniosku, że „koncepcja tworzenia gminnych rad seniorów jest odpowiedzią na stojące przed władzami publicznymi wyzwania w zakresie aktywizacji, od lat powiększającej się grupy polskich seniorów. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa w Polsce jest już faktem niemal powszechnie znanym i statystycznie udowodnionym. W 1988 r. osoby powyżej 65. roku życia stanowiły 9,8% populacji, a w 2010 r. już 13,6%, co oznacza przyrost o ponad 1,5 mln osób. Prognozy ludności na lata 2008 – 2033 sporządzone przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że do roku 2035 zmniejszy się wyraźnie względem lat poprzednich odsetek dzieci do lat 14 oraz osób w wieku średnim, natomiast spodziewany jest znaczący wzrost liczby ludności powyżej 50 – 60. roku życia. Szacuje się, iż w 2035 r. odsetek ludności w wieku 65 i więcej lat będzie wynosił 23,2%, natomiast według prognoz Eurostatu w 2060 r. przekroczy on w Polsce poziom 36%.”

W piśmie wskazali także na liczne dokumenty ukazujące, że ich inicjatywa jest potrzebna. Przytoczono również konkretne procedury, co należy zrobić, aby owa Gminna Rada Seniorów mogła być powołana.

Rada gminy mówi „nie”

Dokument po wpłynięciu do nędzańskiej rady gminy został przekazany komisji skarg, wniosków i petycji. Jej członkowie sprawdzili wniosek pod względem merytorycznym, a następnie skierowali go do komisji oświaty, spraw społecznych i bezpieczeństwa. Po dyskusji radnych zostało wypracowane stanowisko. Na przedwakacyjnej sesji przedstawił je przewodniczący rady Gerard Przybyła.

– Komisja stwierdziła, że tworzenie kolejnego ciała bez precyzyjnego określenia kompetencji, celów działania nie ma uzasadnienia. Działające prężnie stowarzyszenia oraz inne organizacje skupiających ludzi w podeszłym wieku, np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy rady sołeckie, umożliwiają samorealizację oraz ambicje poszczególnych członków. Rada gminy ze swojej strony ma te organizacje na uwadze, m.in. poprzez planowanie odpowiednich środków w budżecie gminy. W związku z powyższym tworzenie Rady Seniorów nie znajduje uzasadnienia – brzmiało pismo odczytane przez przewodniczącego.

Następnie Gerard Przybyła poddał pismo pod głosowanie, tak, aby można było go uznać za stanowisko całej rady. To nie spodobało się Henrykowi Postawce, który optował, aby całość przedyskutować na wszystkich komisjach. Przewodniczący odpowiadał, że wymagane stanowisko jest już wypracowane, więc takiej potrzeby nie ma. – Ja się pod tym nie podpisuję – oznajmił radny z Górek Śląskich.

Za przyjęciem treści pisma opowiedziało się jedenastu rajców, dwie osoby wstrzymały się od głosu (Henryk Postawka i Renata Bienia). Radni Karol Kalemba i Krystian Okręt byli nieobecni na czerwcowym posiedzeniu. Treść pisma została więc przyjęta większością głosów. Teraz trafi do inicjatorów powołania Gminnej Rady Seniorów.

Tworzenie tworu, dla samego tworu nie ma najmniejszego sensu

Głos zabrała również wójt Anna Iskała, która mówiła, że jest niewiele gmin o wielkości takiej jak Nędza, gdzie jest tak duże zaangażowanie seniorów skupionych w różnych grupach oraz pomocy finansowej dla tych organizacji ze strony rządzących. Wójt podkreślała, że bardzo często te same osoby powtarzają się w tych organizacjach. Powołanie więc kolejnego tworu spowodowałoby taki sam ruch. Szefowa Nędzy podkreślała, że obecnie działające organizacje dbają w należyty sposób o sprawy seniorów.

Annie Iskale wtórował Gerard Przybyła, mówiąc, że argument dotyczący obecnie szerokiej oferty przygotowanej z myślą o seniorach na obradach komisji oświaty wyraziła również dyrektor Gminnego Centrum Kultury Joanna Kazubska, pod której pieczą działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. – Gminna Rada Seniorów jest to twór, który nie ma żadnych uprawnień. Żadnej mocy sprawczej, bo to jest funkcja tylko i wyłącznie doradcza. Nie mają nawet możliwości ubiegania się o jakiekolwiek dotacje. Tworzenie tworu, dla samego tworu nie ma najmniejszego sensu – zakończył dyskusję przewodniczący Przybyła.

(mad)

Ludzie:

Anna Iskała

Anna Iskała

Wójt gminy Nędza.

Gerard Przybyła

Gerard Przybyła

Przewodniczący rady gminy Nędza.

Henryk Postawka

Henryk Postawka

Radny gminy Nędza.

Karol Kalemba

Karol Kalemba

Radny gminy Nędza.

Krystian Okręt

Krystian Okręt

Radny gminy Nędza.

Renata Bienia

Renata Bienia

Radna gminy Nędza.