Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Powstała kolejna placówka dla pokrzywdzonych dzieci

W styczniu  w Gorzyczkach uruchomiona została kolejna w powiecie wodzisławskim całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. Jej celem jest zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży powyżej 10 roku życia, dla których nie udało się znaleźć rodziny zastępczej.

Powstała kolejna placówka dla pokrzywdzonych dzieci
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach
Czytasz ten artykuł w ramach limitu 10 artykułów.

Zarejestruj się lub zaloguj aby korzystać z portalu bez ograniczeń!
Rejestracja jest darmowa - dowiedz się więcej ile możesz zyskać.
Zarejestruj się
Zostało Ci 9 artykułów do przeczytania.
Zarejestruj się lub zaloguj i czytaj bez ograniczeń!

Rejestracja jest darmowa - dowiedz się więcej ile możesz zyskać!

Jak tłumaczy Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., placówka zgodnie z obecnymi trendami, by odchodzić od instytucjonalnej pieczy zastępczej na rzecz form rodzinnych, a wielkie domy dziecka przekształcać w małe, kameralne placówki, przeznaczona jest dla 14 dzieci, które są tutaj otoczone całodobową opieką i wychowaniem. Jej utworzenie nie wymagało zatrudnienia dodatkowego personelu. Trzon jej kadry stanowią bowiem wychowawcy dotychczas zatrudnieni w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach.

Całą sferą administracyjną zajmuje się z kolei Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach. Centrum swoją działalnością obejmuje też dwie pozostałe instytucje tego typu w powiecie, czyli Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach oraz Powiatową Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Wodzisławiu Śl. Łącznie z placówką w Gorzyczkach zapewniają one opiekę 45 dzieciom pozbawionym właściwej opieki ze strony rodziców.

- Niestety, potrzeby w tym zakresie nie maleją i dlatego Powiat Wodzisławski poprzez swoje jednostki cyklicznie podejmuje akcje promocji rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwania nowych kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Jedną z nich jest kampania „Każde dziecko powinno mieć dom” - podkreśla Wojciech Raczkowski, kierownik Biura Komunikacji Społecznej i Informacji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. 

Jak dodaje, równie ważne jest też podejmowanie działań wzmacniających jakość pieczy oraz wspierających rodziny zastępcze. Z tego powodu Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach od stycznia realizuje unijny projekt pt. „Przystań piecza”, na który Powiat Wodzisławski pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 474 tys. zł. Projekt zakłada wzmocnienie procesu odchodzenia od form instytucjonalnych na rzecz form rodzinnych w systemie pieczy zastępczej w powiecie wodzisławskim poprzez:

  • utworzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 wychowanków,
  • objęcie systemem szkoleń osób sprawujących pieczę zastępczą (rodziny zastępcze),
  • objęcie systemem szkoleń usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
  • wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Grupę docelową oprócz 14 wychowanków nowej placówki w Gorzyczkach, stanowi też 20 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, a także 25 wychowanków pieczy zastępczej.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].