Czwartek, 27 stycznia 2022

imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony

RSS

KWK ROW ruszyła z eksploatacją nowej ściany

14.01.2022 07:37 | 1 komentarz | juk

W związku z rozpoczętym fedrunkiem nowej ściany obniżenia terenu mogą się ujawnić w granicach administracyjnych gminy Mszana oraz gminy Marklowice oraz w północno-wschodniej części gminy Świerklany.

KWK ROW ruszyła z eksploatacją nowej ściany
Fedrunek nowej ściany zakończy się z końcem listopada 2022 r. (fot. archiwum portalu)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kopalnia KWK ROW ruszyła z eksploatację nowej ściany pod Marklowicami. Jej fedrunek zakończy się z końcem listopada 2022 r. O szczegółach tego przedsięwzięcia poinformował Adam Musioł z oddziału KWK ROW.

Gdzie będą fedrować?

Ściana, która została uruchomiona to W-4 w pokładach 505wd. Jej eksploatacja będzie prowadzona na głębokości od 270 do 420 m przy średniej furcie wynoszącej 3 m. Całkowity wybieg ściany wyniesie 1 680 m. - W odniesieniu do powierzchni terenu, ściana rozpocznie swój bieg 100 m na południe od ul. Wyzwolenia i około 100 m na zachód od potoku Kucharzówka. Eksploatacja będzie prowadzona w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim w terenach rolnych. Zakończy swój bieg około 180 m od ul. Krakusa - wyjaśnia Adam Musioł. Dodaje, że w zakresie przewidywanych wpływów eksploatacyjnych znajdzie się 25 obiektów kubaturowych. Spośród nich 11 stanowią budynku mieszkalne, z których 2 zostały już jednorazowo wypłacone z tytułu odszkodowania. Pozostałe obiekty, to budynki gospodarcze.

Może pojawić się zagłębienie terenu

W wyniku eksploatacji ściany na powierzchni ujawnią się różnego rodzaju wpływy w tym niecki osiadań, czyli zagłębienie terenu powstałe wskutek zapadnięcia się warstw skalnych w wyniku podziemnej eksploatacji. Jak przekazuje Adam Musioł, obniżenia terenu o wartości do 1,5 m mogą się ujawnić na terenach rolnych w granicach administracyjnych gminy Mszana oraz gminy Marklowice oraz w niewielkim zakresie, w północno-wschodniej części gminy Świerklany o wartości do 0,25 m.

Niegroźne wstrząsy

Jak informuje Musioł, oprócz wpływów statycznych związanych z obniżaniem się terenu mogą wystąpić również wpływy dynamiczne związane z występowaniem okresowo wstrząsów górniczych. - Energia prognozowanych wstrząsów będzie stosunkowo niewielka, bo rzędu 5x10do4J. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia incydentalnych wstrząsów o energii rzędu 3,5x10do5J - zauważa. Zapewnia, że wstrząsy nie będą stanowiły żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej. - Prognozowane wartości przyśpieszeń drgań gruntu są na poziomie 0 stopnia intensywności oddziaływań, czyli drgania są całkowicie nieszkodliwe dla wszystkich elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynków - informuje na koniec przedstawiciel KWK ROW.