środa, 12 sierpnia 2020

imieniny: Klary, Lecha, Hilarii

RSS

Młodzi ludzie chcą być górnikami. PGG kusi ich stypendiami

30.06.2020 08:14 | 1 komentarz | acz

Polska Grupa Górnicza realizuje czwartą już edycję programu stypendialnego dla uczniów szkół branżowych i techników kształcących w zawodach górniczych, mechanicznych i elektrycznych. Gwarantowane stypendium 250 zł miesięcznie przysługuje każdemu uczniowi, który pilnie uczęszcza na lekcje

Młodzi ludzie chcą być górnikami. PGG kusi ich stypendiami
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ze stypendiów w ramach szerszego projektu „Akademia PGG” korzystają uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2020/2021. PGG  zawarła odpowiednie porozumienia o współpracy z gminami i powiatami prowadzącymi szkoły w zawodach górniczych. Obecnie w programie uczestniczą: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach, Zespół Szkół Nr 3 im. A. Kocura w Katowicach, Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie, Zespół Szkół nr 3 im. w Rudzie Śląskiej oraz Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.

Gwarantowane stypendium 250 zł miesięcznie przysługuje każdemu uczniowi, który pilnie uczęszcza na lekcje (warunek – brak nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole). Dla najlepszych PGG przewidziała też nagrodę roczną w wysokości 1000 zł. Aby ją zdobyć, trzeba uzyskać na świadectwie roczną średnią na poziomie co najmniej 4,0, przynajmniej dobrą ocenę z zachowania i brak nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole.

To jednak nie wszystko: absolwenci, którzy uzyskali przynajmniej jedną kwalifikację w zawodzie i zgłoszą gotowość do pracy w Polskiej Grupie Górniczej dostaną od spółki specjalny bonus w wysokości 5000 zł – jednorazową nagrodę po zakończeniu szkoły.

Warunkiem przyznania stypendium jest zawarcie umowy, w której uczeń zobowiązuje się do przepracowania w wyznaczonym przez spółkę oddziale PGG S.A. przynajmniej 3 lat po ukończeniu nauki.

Absolwenci mogą odroczyć przyjęcie do pracy w kopalni (nie tracąc przy tym gwarancji zatrudnienia), jeżeli zdecydują się na studia dziennie na kierunkach przydatnych w górnictwie albo będą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

Związanie swojej przyszłości z Polską Grupą Górniczą to nie tylko stypendium, ale także system praktyk, zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią, które uczniowie zaczynają w drugiej klasie. W zasobach spółki są sztolnie przeznaczone do nauki górniczego fachu oraz pole szkoleniowe kopalni Wujek na poziomie 370 m.

- Gwarancja pracy to jeden z plusów dających pewność dobrego startu zawodowego. PGG S.A. oferuje takie programy, ponieważ potrzeba nam wykwalifikowanych pracowników. W nadchodzącym roku szkolnym zarząd Polskiej Grupy Górniczej postanowił udzielić 361 stypendiów dla uczniów rozpoczynających naukę od września 2020 r. Proponowane stypendia i zawierane porozumienia są częścią procesu uzupełniania zatrudnienia w PGG S.A., koniecznego głównie z powodu odejść pracowników na emerytury. Stawiamy na edukowanie i rozwój kadr. Dlatego staramy się motywować młodych ludzi a cały program stypendialny możemy określić mianem inwestycji w przyszłość – mówi Andrzej Sączek, dyrektor Departamentu Wsparcia HR w Polskiej Grupie Górniczej S.A.

Spółka chce nadal współdziałać ze szkołami, z którymi współpraca układa się bardzo dobrze od kilku już lat. Przykładem jest Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śl., kształcące w takich zawodach, jak technik górnictwa podziemnego, technik mechatronik, technik mechanik, technik elektryk czy technik automatyk, a także Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śl. (kształci elektryków, ślusarzy, operatorów obrabiarek skrawających). Na mocy porozumienia PGG S.A. z Powiatem Wodzisławskim uczniowie otrzymują comiesięczne stypendia za wysoką frekwencję oraz dodatkowo nagrody roczne.

- Taki sposób organizacji stypendiów jest bardzo mobilizujący i motywujący. W roku szkolnym 2019/2020 programem stypendialnym objętych jest stu jedenastu uczniów. PGG S.A. zapewnia również pracę absolwentom w kopalniach – mówi Danuta Mielańczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, w którego strukturze działają technikum i szkoła branżowa.

W programie stypendialnym „Dobry Start z PGG” uczestniczy też z powodzeniem Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie.

- Korzyścią, jaką odnosi szkoła, jest m.in. jej promocja w środowisku lokalnym oraz w zakładach górniczych. Realizujemy plan naboru uczniów, pozyskujemy zaangażowanych kandydatów. W rezultacie szkoła zyskuje pozytywny wizerunek i prestiż środowiskowy. Następuje budowanie więzi społecznych między absolwentami kierunków górniczych a uczniami kształcącymi się na tych kierunkach, co dla uczniów jest czynnikiem motywacyjnym – ocenia Jarosław Rudol, dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie. Dodaje, że kontynuowanie tradycji kształcenia w zawodach górniczych jest jednym z filarów stabilności funkcjonowania radlińskiej placówki.