Czwartek, 28 stycznia 2021

imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza

RSS

Zwolnienia w byłej Ryfamie. Pracę straci ponad dwustu pracowników

24.04.2020 13:47 | 2 komentarze | acz

Zarząd Famur SA poinformował, że podjął dziś uchwałę dotyczącą optymalizacji procesów produkcyjnych i w ślad za tym postawienia w stan likwidacji oddziału D450 w Rybniku.

Zwolnienia w byłej Ryfamie. Pracę straci ponad dwustu pracowników
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- Powyższe pozwoli na ograniczenie negatywnych skutków redukcji zamówień w następstwie globalnego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, w wyniku którego kontrahenci zarówno w kraju jak i za granicą powstrzymują się z inwestycjami w maszyny i urządzenia górnicze, co szczególnie mocno dotknęło grupę produktową przenośników zgrzebłowych - tłumaczy spółka w komunikacie.

Famur szacuje, że jego średniomiesięczna sprzedaż w obszarze przenośników w roku 2020 zmniejszy się do poziomu ok. 8 mln zł z ok. 30 mln złotych w roku 2019. Szacunki te mogą ulec dalszej redukcji wraz z pogarszaniem się sytuacji gospodarczej, będącej następstwem pandemii COVID-19. Wedle oceny Zarządu Famur S.A. sytuacja ta nie ulegnie poprawie w perspektywie ani krótko- ani średnio-terminowej.

- W otoczeniu rynkowym następują istotne zmiany, co potwierdza również otrzymana 23 kwietnia 2020 roku informacja z Polskiej Grupy Górniczej o konieczności czasowego zawieszenia wykonywania umów między innymi na wcześniej zamówione maszyny i urządzenia – w tym również przenośniki zgrzebłowe - w następstwie wystąpienia w tym przedsiębiorstwie stanu siły wyższej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Stąd konieczne jest dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnej sytuacji rynkowej, poprzez skoncentrowanie produkcji tej grupy asortymentowej tylko w jednym oddziale przy jednoczesnym zachowaniu przez Emitenta kompetencji technicznych, technologicznych i produktowych, umożliwiających produkcję przenośników zgrzebłowych oraz urządzeń peryferyjnych stosownie do pozyskanych zamówień - czytamy. Likwidacja oddziału spowoduje konieczność przeprowadzenia zwolnień grupowych, obejmujących 204 pracowników.
(acz)