Poniedziałek, 28 września 2020

imieniny: Luby, Wacława, Salomona

RSS

Gminy górnicze przeciwne rządowym planom

22.02.2018 07:00 | 2 komentarze | juk

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej pozbawia część gmin dochodów własnych i bez należnej rekompensaty zostawia je ze zdegradowanym środowiskiem - alarmuje Tadeusz Chrószcz.

Gminy górnicze przeciwne rządowym planom
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Trwają regionalne konsultacje społeczne dotyczące rządowego projektu polityki surowcowej państwa, który jest opracowywany pod kierunkiem wiceministra środowiska, głównego geologa kraju prof. Mariusza Oriona Jędryska. W październiku 2016 r. Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej. Projekt w toku konsultacji poddano krytyce – od zawartości merytorycznej po kwestie niezgodności z polskim prawodawstwem. W konsekwencji prace nad uchwałą zawieszono. W listopadzie ubiegłego roku ministerstwo powróciło do projektu, ale już pod zmienioną nazwą - o Polskiej Agencji Geologicznej (PAG). - Aby skutecznie wdrażać przyszłą politykę surowcową państwa niezbędne będzie powstanie Polskiej Agencji Geologicznej – podkreślał wiceminister środowiska podczas dyskusji o PAG 31 stycznia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Dodał, że bez spójnego programu zabezpieczania bazy surowcowej Polska stanie za kilka lat w obliczu braku surowców.

Gminy stracą miliony?

W projekcie ustawy o PAG znajdują się przepisy, które ograniczają dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej należnej gminom. Ograniczenie to dotyczyć ma wyłącznie tych samorządów, dla których dochód roczny z tytułu opłaty eksploatacyjnej na głowę mieszkańca wyniósłby więcej niż 500 zł. Zgodnie z projektem opłata eksploatacyjna będzie pobierana przez PAG i rozdzielana wg zasady: 60% - dla gminy, 35% - dla PAG i 5% - dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Agencja swoje wpływy z tej opłaty miałaby przeznaczać m.in. na rekultywację terenów górniczych. Jeśli ustawa zostałaby uchwalona w tej formie, to straty gmin górniczych będą olbrzymie, np. Marklowice utraciłyby około 1/3 swoich dochodów.