Sobota, 15 maja 2021

imieniny: Zofii, Nadziei, Berty

RSS

Szkody górnicze. Jest nowe porozumienie

09.05.2016 06:40 | 5 komentarzy | mak

Ważna informacja dla mieszkańców Rydułtów. Zmienił się tryb likwidacji szkód górniczych na terenie miasta.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Niedawno Kompania Węglowa przekazała KWK „Anna” (czyli wydzieloną część KWK „Rydułtowy-Anna”) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W związku z tym spółki zawarły porozumienie określające zakres odpowiedzialności i tryb w sprawach szkód górniczych. Przedstawiamy jego założenia:

1. Wnioski o naprawienie szkód, o zabezpieczenie przed szkodami górniczymi lub o zwrot kosztów za wykonane zabezpieczenia obiektu przed wpływami eksploatacji górniczej, będą przyjmowane przez KWK „Rydułtowy”.

2. W przypadku, gdy okaże się, że szkoda górnicza została spowodowana wyłącznie działalnością zakładu górniczego KWK „Anna” (dawniej Ruch „Anna” kopalni „Rydułtowy-Anna”), wniosek wraz ze sporządzoną przez KWK „Rydułtowy” opinią górniczo-geologiczną zostanie niezwłocznie przekazany do SRK S.A. KWK „Anna” celem jego dalszej obsługi i realizacji.

3. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Anna”, po otrzymaniu wniosku z KWK „Rydułtowy”, niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o przejęciu obsługi jego sprawy, względnie poinformuje go o oddaleniu zgłoszonych roszczeń.

4. W przypadku, gdy okaże się, że szkody górnicze spowodowane są ruchem dwóch zakładów górniczych: KWK „Anna” i KWK „Rydułtowy”, obsługę i realizację złożonych wniosków prowadzić będzie KWK „Rydułtowy”, na podstawie trójstronnej ugody zawieranej z poszkodowanym przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK „Rydułtowy” i Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Anna”.

5. W przypadkach, w których Kompania Węglowa S.A. zawarła już z poszkodowanymi ugody o naprawy szkód, lecz do dnia 31 marca 2016 r. nie uregulowała podjętych w nich zobowiązań, Kompania Węglowa S.A. i Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Anna” będą zawierać z Poszkodowanymi trójstronne porozumienia:

a) o zmianie stron ugody – w miejsce KW S.A. KWK „Rydułtowy” wstąpi SRK S.A. KWK „Anna” - o ile szkody związane są wyłącznie z ruchem zakładu górniczego KWK „Anna” lub

b) o przystąpieniu SRK S.A. KWK „Anna” do ugody (obok KW S.A. KWK „Rydułtowy”), o ile szkody są skutkiem ruchu dwóch zakładów górniczych: KWK „Anna” i KWK „Rydułtowy”.

6. Dla potrzeb planowanych inwestycji budowlanych lub nabywania nieruchomości gruntowych, położonych w granicach obszaru działalności górniczej KWK „Anna”, informacji o warunkach geologicznych i górniczych udzielać będzie KWK „Rydułtowy”.

opr. (mak)