Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Przygotuj się do wymiany kotła

16.02.2019 13:00 | 11 komentarzy | red

Od 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązują przepisy uchwały antysmogowej. Jakie grożą nam sankcje za nieprzestrzeganie nakazów wynikających z przepisów?

Przygotuj się do wymiany kotła
Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, zbliża się data graniczna wymiany pierwszej partii kotłów centralnego ogrzewania. W związku z tym Straż Miejska w Rybniku podczas kontroli nieruchomości rozdaje naklejki, przypominające o konieczności wymiany kotłów na nowe.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Uchwała poza wprowadzeniem zakazu spalania węgla brunatnego oraz paliw stałych, produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów węglowych i flotokoncentratów oraz ich mieszanek, biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%, nakazuje wymianę starych kotłów węglowych, których eksploatacja rozpoczęła się przed wejściem w życie uchwały antysmogowej. W zależności od wieku kotła wymiana powinna nastąpić: powyżej 10 lat do 31 grudnia 2021 roku, od 5 do 10 lat do 31 grudnia 2023 roku, poniżej 5 lat do 31 grudnia 2025 roku, kotła klasy 3. lub 4. według normy PN_EN303–5:2012 do 31 grudnia 2027 roku.

Nie tylko wymiana

Wymieniając kocioł, na zgodny z zapisami uchwały antysmogowej, a także chcąc dokonać termomodernizacji budynku, można skorzystać z dofinansowania proponowanego przez samorządy miejskie np. w Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu bądź z ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. W ramach programu „Czyste Powietrze” można dokonać:

– demontażu i wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe starej generacji, nie spełniające wymagań określonych w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe ( Dz.U. z 2017 r, poz. 1690);

– instalacji urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” a to: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrza, pompy ciepła odbierającego ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami;

– zastosowania odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznej spełniającej wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie do przedsięwzięć określonych w tym punkcie istnieje jedynie w formie pożyczki.

– wykonania termomodernizacji budynków jednorodzinnych tj. docieplenia przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiany i montażu stolarki zewnętrznej, montażu i modernizacji instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.