Sobota, 15 maja 2021

imieniny: Zofii, Nadziei, Berty

RSS

Potrzebne miliony z unii i własnej kieszeni na kanalizację

07.11.2016 07:00 | 0 komentarzy | mak

Pszów chce pozyskać pieniądze unijne na budowę kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków. – Jesteśmy na etapie składania wniosku o dofinansowanie – mówi wiceburmistrz Pszowa, Dawid Topol.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Miasto ubiega się o przyznanie ponad 8 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to ponad 17 mln zł. To oznacza, że brakujące 9 mln zł Pszów musiałby wyłożyć z własnej kieszeni. – Niestety nie wszystkie wydatki z zakresu przedsięwzięć gospodarki wodno-ściekowej są kwalifikowane w ramach funduszy unijnych, w tym m.in. podatek VAT – wyjaśnia wiceburmistrz Dawid Topol.

Budować etapami

Jeśli Pszów otrzyma dofinansowanie, władze chciałyby zrealizować inwestycję w latach 2017-2019 z podziałem na trzy etapy. Pierwszy ma obejmować modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Pszowie, która jest zlokalizowana przy ulicy Śląskiej. Podstawowym powodem rozbudowy i modernizacji oczyszczalni jest konieczność zwiększenia jej wydajności oraz zmiana zastosowanych rozwiązań technologicznych w kierunku uproszczenia i ułatwienia jej eksploatacji (chodzi o likwidację osadnika wstępnego oraz wprowadzenie zbiornika magazynowania i zagęszczenia osadu przed jego odwadnianiem). Planowana rozbudowa i modernizacja umożliwi zatem właściwą gospodarkę osadami oraz przyjęcie większej ilości ścieków. W efekcie pszowski urząd będzie mógł rozbudowywać sieć kanalizacyjną, co umożliwi mieszkańcom podłączanie się do kanalizacji.

Budowa sieci

Drugi etap projektu ma dotyczyć budowy sieci kanalizacji sanitarnej z trzema przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicach: Andersa, Karola Miarki oraz osiedlu Kościuszki. W ramach tego etapu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości ponad 5,1 km oraz trzy przepompownie. Planuje się przyłączenie do sieci 68 posesji.

W trzecim etapie zaplanowano budowę kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i infrastrukturą techniczną. Nowa kanalizacja zostanie wybudowana przy ulicy Niepodległości oraz Bohaterów Westerplatte. W ramach tego etapu powstanie sieć o długości ponad 1,3 km. Ta ma zostać przyłączonych do sieci 28 posesji.

(mak)

Ludzie:

Dawid  Topol

Dawid Topol

Były wiceburmistrz Pszowa