Piątek, 26 kwietnia 2019

imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marceliny

RSS

Przepis na selektywną zbiórkę odpadów

19.07.2016 13:41 | 5 komentarzy | eco

Papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i odpady ulegające biodegradacji będą zbierane we wszystkich gminach w osobne worki lub pojemniki - projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów trafił do opiniowania.

Przepis na selektywną zbiórkę odpadów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dokument dokładnie określa sposób selektywnego zbierania odpadów do worków, pojemników lub pojemników umieszczanych w miejscach publicznych (pojemników ogólnodostępnych tzw. gniazd, dzwonów).

Nowe przepisy wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na pięć frakcji: szkło, papier w tym tektura, metale, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, a także odpady ulegające biodegradacji.

Projektu resortu środowiska określa kolory pojemników i worków, do których należy zbierać określone odpady:

  • odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier i tektura”
  • odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonego napisem „Szkło”.
  • odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonego odpowiednio napisem „Metale” lub „Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe”.
  • jeżeli szkło zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach lub workach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.

Jak podkreśla resort środowiska, podział na pięć frakcji to minimalny zakres zbierania odpadów, który może być rozszerzony przez gminę ale nie może być zawężony.

Projekt dopuszcza również zbieranie w jednym pojemniku odpadów takich jak metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowań wielomateriałowych.

Według Ministerstwa Środowiska, taka możliwość wynika z faktu, że frakcje te wspólnie zbierane są wciąż pełnowartościowym surowcem możliwym do dalszego przetworzenia, a łatwo je rozsegregować i wymagają mniejszych nakładów finansowych w związku z konieczności zapewnienia jednego a nie dwóch pojemników.

Koszty wprowadzenia pojemników lub worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych poniosą jst. Jednak wydatki te mogą zostać przeniesione przez gminę na właścicieli nieruchomości, poprzez wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na wprowadzenie pojemników lub worków na odpady w określonych kolorach gminy będą miał czas do 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli od 1 stycznia 2017 r.

Resort środowiska zaznacza, że szczególnie pomocna w dostosowaniu się samorządów jest możliwość skorzystania z dofinansowania do wyposażenia w pojemniki w ramach środków unijnych dostępnych w NFOŚiGW.

Jak podkreśla ministerstwo, określenie minimalnego zakresu selektywnego zbierania odpadów komunalnych pozwoli na osiągnięcie poziomów recyklingu zawartych w prawodawstwie Unii Europejskiej.

Natomiast wprowadzenie obowiązku ujednolicenia kolorów pojemników i worków zapewni jednakowe podejście w całej Polsce, a co a tym idzie ułatwi prowadzenie kampanii edukacyjnych oraz sposób postępowania z odpadami na poziomie kraju.

Źródło:legislacja.rcl.gov.pl