środa, 20 października 2021

imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

RSS

Raciborski Alarm Smogowy: Na Nowych Zagrodach znów przekroczone normy

27.02.2016 11:05 | 0 komentarzy | (q)

Od 23 do 25 lutego Raciborski Alarm Smogowy przeprowadził pomiary jakości powietrza w dzielnicy Nowe Zagrody. W szczytowym momencie przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia pyłu PM 10 w Polsce osiągnęło 418% (209 µg/m3).

Raciborski Alarm Smogowy: Na Nowych Zagrodach znów przekroczone normy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Podobnie jak wcześniejsze pomiary, również i ten wykazał znaczne stężenia niebezpiecznego pyłu PM10 w różnych okresach. Pomiar był przeprowadzany w rejonie ulic Polna-Skłodowskiej-Kosmonautów w godzinach od 17:27 (23 lutego) do 16:12 (25 lutego).

Średnia wartość stężenia pyłu PM10 w czasie trwania pomiaru wynosiła około 30 µg/m3. 23 lutego wieczorem (od godz. 17:27 do około 22:30) średnie stężenie pyłu wahało się w granicach 20-60 µg/m3. Dopuszczalna w Polsce norma stężenia średniodobowego dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3. 24 lutego w ciągu dnia odnotowywano bardzo niskie stężenie pyłu aż do godzin wieczornych. O godz 17.22 stężenie pyłu wyniosło 166 µg/m3, o godz. 19.17 osiągnęło szczytowy poziom 209 µg/m3 i aż do godziny 22:37 utrzymywało się na poziomie powyżej 100 µg/m3. Równie "brudne" były godziny przedpołudniowe dnia 25 lutego. Od godziny 6:32 do 11.37 stężenie pyłu wahało się w granicach od 58 µg/m3 do 163 µg/m3. Od południa do zakończenia pomiaru w tej dzielnicy o godz. 16:12 stężenie pyłu było bardzo niskie.

Jak podaje Meteo Project - Biuro Prognoz Meteorologicznych w Raciborzu w opisywanym okresie "zachmurzenie było całkowite i duże z większymi rozpogodzeniami. Temperatura minimalna w nocy wyniosła od -2°C do 4°C. Temperatura maksymalna w dzień od 4°C do 6°C. Zaobserwowano opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Wiatr na ogół był słaby, przejściowo umiarkowany. W związku z powyższym jakość powietrza w regionie utrzymywała się w granicach normy. Okresami, z uwagi na sprzyjające warunki meteorologiczne jakość powietrza była niekorzystna – wystąpiły znaczne przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu".

Pyły są nośnikiem pierwiastków śladowych, których zawartość stanowi o ich toksyczności. W pyle PM10 Oznaczane są stężenia następujących metali: arsenu, niklu, kadmu, ołowiu oraz przedstawiciela WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) - benzo(a)pirenu. Wraz z przekroczeniem dopuszczalnych norm stężenia pyłu PM10 najczęściej występują przekroczenia bezpiecznych poziomów tych pierwiastków.

Pyły stanowią poważny czynnik chorobotwórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Nie istnieje próg stężenia, poniżej którego negatywne skutki zdrowotne wynikające z oddziaływania pyłów na zdrowie ludzi nie występują. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego.

Piotr Dominiak / Raciborski Alarm Smogowy