Sobota, 27 lutego 2021

imieniny: Gabriela, Anastazji, Honoryny

RSS

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

24.12.2015 00:00 | 0 komentarzy | eco

22 grudnia Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska podjęła uchwałę o przyjęciu nowych Szczególnych zasad dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Warunki finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego będą w 2016 roku korzystniejsze niż w latach ubiegłych, ponieważ WFOŚiGW przeznaczy na realizację zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu dofinansowanie w formie dotacji, które podobnie jak w przypadku środków z NFOŚiGW będzie mogło wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest (jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest) i 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest (jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest). Kwota dofinansowania przedsięwzięcia, podobnie jak w latach ubiegłych, może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych. Uzupełnienie dofinansowania może stanowić pożyczka ze środków WFOŚiGW.

O dofinansowanie wzorem lat ubiegłych będą mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego posiadające Program usuwania azbestu i na terenie których zastała przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz w Regulaminem naboru już w styczniu na stronach internetowych Funduszu.