środa, 24 kwietnia 2019

imieniny: Aleksandra, Horacego, Grzegorza

RSS

Wkrótce kolejny etap kanalizacji w Ciechowicach - sprawdź gdzie i za ile

28.10.2015 10:30 | 0 komentarzy | ż

Gmina Nędza rozstrzygnęła przetarg na budowę kolejnego etapu kanalizacji w sołectwie Ciechowice. Ma się zakończyć do końca kwietnia przyszłego roku. - Kanalizacja jest dla nas inwestycją priorytetową, ale i bardzo czaso- i kosztochłonną - podkreśla wójt gminy Anna Iskała.

Wkrótce kolejny etap kanalizacji w Ciechowicach - sprawdź gdzie i za ile
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu zaproponowała raciborska firma BORBUD Sp. z o. o. Wartość oferty to 462. 141, 89 zł brutto. Zgodnie z zapisami przetargowymi wykonawca nie mógł zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące od daty odbioru robót. BORBUD zaproponował 36 miesięcy gwarancji.

Etap inwestycji, który będzie obecnie realizowany obejmuje wybudowanie 687 metrów kanalizacji wraz z 25 przyłączami na ul. Odrzańskiej. Budowa dalszej części (od granicy działek do gospodarstw) będzie realizowana, kiedy już wybudowana zostanie oczyszczalnia i sieć zostanie uruchomiona.

Umowa z wykonawcą, poza ułożeniem sieci, przewiduje też, m.in. wyznaczenie trasy objazdowej i tymczasowe utwardzenie, w razie konieczności zamknięcia jezdni, a także  wykonanie tymczasowych kładek na ciągach pieszych z barierkami i oznakowaniem. Wykonawca po wykonanych robotach będzie musiał przywrócić teren do stanu pierwotnego.

Poprzedni etap budowy kanalizacji był realizowany w Ciechowicach na ulicach: Bocznej, Promowej, Wodnej, Raciborskiej wraz z odnogami, Powstańców Śląskich, Księżycowej,  Dojazdowej, Gwiaździstej, Kanałowej i Kosmonautów.

W sumie projekt w gminie Nędza obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości ponad 30 km (sołectwa Ciechowice oraz części Nędzy), kilkunastu pompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków w Ciechowicach (na potrzeby całej gminy).

Poza wzrostem komfortu życia i atrakcyjności terenu, gospodarstwo podłączone do kanalizacji to też dbałość o środowisko naturalne. Mieszkańcy nie będą już musieli sami troszczyć się o wywóz nieczystości do oczyszczalni.

Zdarza się, że stan techniczny szamb jest niezadowalający, a kanalizacja pozwala ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska oraz poprawić jakość wód powierzchniowych i gleby.

Gmina Nędza ma co chronić - przede wszystkim szczególnie cenne przyrodniczo obszary, tj.: Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, a także Rezerwat Przyrody Łężczok należący do sieci obszarów NATURA 2000.

źródło: UG Nędza, fot. coptercamera